8 - 2 - 2022 - Näkemyksiä

Teknologialla tehokkuutta kaupunkiturvallisuuden kehittämiseen

Kaupungin pulssi on tilannekuva siitä, mitä kaupungissa tapahtuu juuri nyt. Kaupunkiturvallisuudessa siirrytään entistä enemmän nykyhetken tarkkailusta ennakointiin, ohjaamiseen ja nopeaan reagointiin teknologian tuella.

Tilannekuva

Viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy, ja siinä hyödytään yhteisestä kehittämisestä ja teknologiakokeiluista. Näin teknologiat voivat vastata paremmin aitoja tarpeita ja toimia yhdistävinä, eivät pelkästään monimutkaistavina elementteinä.

Kaupunkiturvallisuuden teknologiatrendejä

Kaupunkiturvallisuudessa puhuttaa tällä hetkellä niin sanottu kaupungin pulssi eli tilannekuva siitä, mitä kaupungissa tapahtuu juuri nyt. Teknologiatrendeinä vaikuttavat video- ja kuva-analytiikka nopean reagoinnin tukena, yleistyvät IoT-ratkaisut, sensorit ja koko yhteiskunnan toimintojen digitalisaatio, kuten sää- ja ruuhkatietojen kerääminen katuverkosta tai älykkäät valaistusratkaisut.

Sensoreita tulee lisää ja niitä hyödynnetään enemmän. Sensoreiden tilaa halutaan tarkkailla ja niitä halutaan yhdistää ja ohjata. Esineiden internet on siis selkeä trendi myös kaupunkiturvallisuudessa. Viranomaisia kiinnostavat erityisesti videoanalytiikan mahdollisuudet, yksityisyydensuoja huomioiden. Tulevaisuudessa, videoanalytiikan ja koneoppimisen hyödyntämisen lisääntyessä ei tarkkailla enää pelkästään reaaliaikaista tilaa, vaan ennakoinnin ja ohjaamisen rooli kasvaa. Tällöin voidaan lyhentää reagointiaikaa, ennakoida paremmin ja saada apu perille nopeammin.

Teknologian hyödyntäminen järkevästi ja eettisesti

Teknologia kehittyy ja mahdollisuuksia tulee lisää, mutta avainkysymys on, muuttuuko sen myötä kaikki vain monimutkaisemmaksi vai kyetäänkö teknologiaa hyödyntämään järkevästi. Pystytäänkö tunnistamaan, mitkä teknologiset mahdollisuudet ovat hyödyllisiä ja tilanteeseen ja tarpeeseen sopivia? On myös tärkeää tehdä palvelut käyttäjälähtöisesti ja kiinnittää huomiota teknologian käytettävyyteen, eikä esimerkiksi yrittää ratkaista kaikkia ongelmia yhdellä käyttöliittymällä. Toisaalta on huomioitava, että se mikä on teknis-taloudellisesti mahdollista ei välttämättä ole sosiaalisesti hyväksyttävää tai hyödyllistä. Tunne siitä, että isoveli valvoo, ei lisää ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Kun teknologian avulla ratkaistaan turvallisuuteen liittyviä haasteita, tulee kiinnittää erityistä huomiota tietoturvaan ja kansalaisten yksityisyydensuojaan. Ratkaisut eivät saa loukata kenenkään oikeuksia tai vapauksia eikä henkilötietoja saa tarpeettomasti kerätä niihin liittyen. Mitä enemmän sensoreita ja erilaisia teknologioita hyödynnetään, sitä useammin törmätään tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Näiden asioiden on oltava kunnossa, kun kootaan eri järjestelmien ja sensorien dataa yhteen, jottei ulkopuolinen taho pääse esimerkiksi sotkemaan kaupungin liikennevalojärjestelmää.

Teknologia siltana kaupunkiturvallisuustoimijoiden välillä

Kaupunkiturvallisuudessa lisääntyy tarve yhteistyölle viranomaisten välillä sekä erityisesti viranomaisten ja siviilitoimijoiden tai kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Viranomaiset eivät voi operoida omassa kuplassaan, vaan on otettava mahdollisimman koordinoidusti mukaan kaikki, jotka voivat tilanteisiin vaikuttaa. Esimerkiksi etsintätehtävissä ja laajojen metsäpalojen sammutustyössä tämä on arkipäivää: vapaaehtoisia tarvitaan, jotta väki riittäisi.

Tapahtumaturvallisuudessa mukana on järjestyksenvalvontaa ja muuta turvallisuusorganisaatiota. Esimerkiksi Tampereella suurten tapahtumien järjestäminen keskittyy kaupungin keskustaan, jolloin tapahtumapaikat ja tapahtumaorganisaatiot on myös integroitava ympäröivään kaupunki-infrastruktuuriin. Tapahtumien on toimittava yhteistyössä niin viranomaisten kuin kolmannen sektorin kanssa.

Teknologian kannalta yhteistyö tarkoittaa tarvetta yhteisille rajapinnoille ja loppukäyttäjien huomioimiselle. Viranomaisjärjestelmät itsessään toimivat hyvin. Kun toimintaympäristö laajenee viranomaisyhteistyöhön ja siviilitoimijoiden suuntaan, pitää erilaista teknologiaa, uutta ja vanhaa, saada näyttäytymään loppukäyttäjälle helppokäyttöisenä, ymmärrettävänä, tietoturvallisena ja vieläpä moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävänä. Kaiken lisäksi ihmisten toiminta on arvaamatonta, eikä varautuminen ole mahdollista kuin tiettyyn rajaan asti, vaikka kaikkeen pitäisi reagoida mahdollisimman nopeasti. Joustava ja helposti integroitava teknologinen ratkaisu voi parhaimmillaan toimia siltana eri toimijoiden tilannekuvien välillä.

Yhteisellä kehittämisellä kaikkien hyödyksi

Yhteistyöhankkeet ja kokeilut ovat hyvä mahdollisuus kehittää kaupunkiturvallisuuden teknologisia ratkaisuja. Niissä eri toimijat pääsevät keskustelemaan keskenään ja matalalla kynnyksellä testaamaan eri teknologioita ­– hakemaan ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Teknisesti avoin rajapintatalous antaa mahdollisuuksia useammalle toimijalle tuoda mukaan omaa osaamistaan ja innovoida tietyn alustan päällä. Useamman toimijan yhdessä tuottamassa ratkaisussa kaikki oppivat ja hyötyvät.

Esimerkiksi Insta Blue Aware -tilannekuvaratkaisun hyödyt ovat tulleet erityisen havainnollisesti esille, kun sen ympärille on Tampereella kaupunki- ja tapahtumaturvallisuushanke SUREssa rakennettu ekosysteemi. SURE-konseptin teknisenä selkärankana toimiva Insta Blue Aware ei ole yksi suljettu ratkaisu, jonka tulisi sellaisenaan sopia kaikille, vaan siihen on integroitavissa eri tyyppistä dataa, eri tyyppisiä sensoreita ja eri toimijoiden ratkaisuja. Tämä mahdollistaa erilaisia toimintamalleja. SURE-ratkaisu Tampereella voi näyttää yhdenlaiselta ja SURE-ratkaisu johonkin muuhun kaupunkiin toteutettuna toisenlaiselta.

Tilannekuva-alustan mahdollisuuksia

Tilannekuva-alusta Insta Blue Aware on mahdollistanut SURE-hankkeen kokeiluissa esimerkiksi nopeamman avunsaannin. Eräissä case-esimerkeissä toimijoiden yhteistyötä ja tilannekuvaa rikastettiin bussien ja junien sijaintitiedoilla ja visuaalisella näkymällä IBA-alustalla. Teknologian avulla pystyttiin varmistamaan hätäilmoituksesta saatu tieto, välittämään oikeaa tietoa toimijoille sekä tarkentamaan operatiivista toimintaa ohjaamalla hälytysajoneuvo nopeammin oikeaan paikkaan.

Tilannetietoa tarvitaan johtamiseen ja koordinointiin. Insta Blue Aware mahdollistaa erilaisten kentälle hajautuneiden ryhmien toiminnan, suunnittelun ja koordinoinnin tilannekuvan kautta. Tilannekeskus ja kentällä olevat yksiköt esimerkiksi tapahtuma-alueelle jalkautuneesta ensihoitoryhmästä tai järjestyksenvalvojien tiimistä voivat sen avulla kommunikoida ja nähdä toistensa sijainnin reaaliaikaisesti. Vaikka samassa operaatiossa mukana olisi sekä viranomaisia että kolmannen sektorin toimijoita tai reserviläisiä arjen mobiililaitteineen, voivat tarvittaessa kaikki integroitua osaksi yhteistä tilannekuvajärjestelmää. Tämä on kevyt ja helppo tapa päästä kiinni kaupungin, tapahtuman tai jonkin poikkeustilanteen pulssiin.

Sari Mäenpää
Kirjoittaja

Sari Mäenpää

Senior Business Development Manager

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.