Maija Ylösmäki | Insta

6 - 5 - 2024 - Asiantuntijablogit

Turvallinen työyhteisö – perusta turvalliselle ja laadukkaalle ohjelmistolle

Maija Ylösmäki avaa blogissa, miten työntekijän turvallinen olo työyhteisössä vaikuttaa hänen kokemuksestaan laadukkaaseen työnjälkeen ja ohjelmistojen turvallisuuteen.

Työskentely ja työyhteisöOhjelmistokehitys

Olen työurallani tehnyt töitä hyvin erityyppisillä aloilla ohjelmistokehityksen ja fysioterapian parissa. Työyhteisöt ja toimintatavat ovat myös eronneet toisistaan. Riippumatta alasta ja työpaikasta, turvallinen psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö on mahdollistanut oman kokemukseni mukaan sen, että työn tekee paremmin. Ohjelmistokehityksessä tämä tarkoittaa, että asiakas saa lopulta laadukkaamman tuotteen tai palvelun, joka heijastuu asiakastyytyväisyytenä.  

Instan ohjelmistokonsultoinnissa minulla on ollut turvallinen ja luottavainen olo, jota pidän itse yhtenä tärkeimmistä asioista työssäni. Avaan alla tarkemmin, miten tämä on näkynyt meillä ihan arjen rakenteissa, mahdollisuudessa oppia lisää ja kokemukseni mukana myös siinä, miten laadukkaita ohjelmistoja olemme asiakkaalle kehittäneet. 

Kulttuurista ja arjen rakenteista pohja turvallisuudelle

Avoin kulttuuri mahdollistaa sen, että kaikesta saa puhua ja kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Kaikkea voi kysyä ja ihan mistä aiheesta vain. Kukaan ei ihmettele kysymyksiä vaan keskittyy siihen, miten ja mistä ratkaisu löytyy.  

Kulttuuri näkyy meillä selkeinä yhteisinä pelisääntöinä, jotka luovat ikään kuin kulttuurin standardit työilmapiirin ja toimintatapojen tueksi. Pelisäännöt toimivat apuna ratkaisujen tekemisessä ja auttavat löytämään apua ongelmatilanteissa. Jos asia vaatii tarkemman toimintatavan eikä sitä vielä ole, se luodaan yhdessä työyhteisön kesken. Kulttuuri tuotetaan meillä arjessa yhdessä luotujen toimintatapojen kautta; se ei ole vain kaavioita paperilla.  

Kulttuuri näkyy konkreettisesti jokainen kerta, kun tulen Tampereen tai Espoon toimistolle. Työkaverit moikkaavat usein jo ovella ja kahviautomaatilla kysytään kuulumisia. Toimistolle on jokainen kerta tervetullut olo. Perehdytyksen aikana jokaiselle työntekijälle järjestetään esittelykierros, jossa työkaverit tulevat heti tutuksi. Tuttuja naamoja on sitten helppo moikata myöhemminkin. 

Insta Software Consulting - values

Apua, tukea ja avoimuutta

Kulttuuri konkretisoituu selkeästi myös avun pyytämisenä ja avoimena keskustelukulttuurina. Olen voinut luottaa siihen, että saan aina apua, kun sitä tarvitsen. Se nopeuttaa työskentelyä. Meillä on olemassa useita eriaiheisia Slack-kanavia, missä ihmetellä asioita yhdessä.  Aihepiirien ympärille järjestetään myös yhteisiä tapaamisia ja circlejä, joissa sekä opitaan yhteisöllisesti että välillä hakataan päätä seinään.  

Apua saa ihan pienissäkin asioissa. Tuskailin kerran itse kopiokoneen kanssa. Vaikka kaikkeen löytyy kirjallinenkin ohje, työkaveri lähti heti auttamaan kopiokoneelle asti. Katsoimme yhdessä, miten persoonallisen koneen saa parhaiten toimimaan. Jälkikäteen hän vielä varmisti, että onnistuihan tulostus varmasti. En ole kohdannut tilannetta, jossa apua ei olisi saanut. Jos jollekulle ei ole hyvä hetki, niin asiaan palataan pian tai mietitään yhdessä, kuka olisi vielä osaavampi henkilö auttamaan. Työporukan sisältä selviää nopeasti, kenellä on osaamista aiheesta ja miten muut ovat asian ratkaisseet.  

Pyrimme hyödyntämään jokaisen olemassa olevia, erityylisiä osaamisia ja vahvuuksia ilman, että tähän vaikuttaisi työelämän hierarkia. Minulla on ollut se tunne, että kaikki ovat aidosti sitoutuneita tavoittelemaan mahdollisimman hyvin toimivaa tulosta ja työympäristöä yhdessä. Koen, että meillä henkilöä ei arvoteta osaamistason tai taustan mukaan. Tämä mahdollistaa avoimen, tasavertaisen keskustelun työyhteisön sisällä. Tällaisessa keskustelukulttuurissa jokainen saa ja uskaltaa tuoda oman näkemyksensä esiin.  

Luottamuksesta rohkeutta oman osaamisen kehittämiseen

Meillä myös johto luottaa työntekijään. Jokainen saa tehdä useimmat päätökset itsenäisesti 3x2 mallimme pohjalta. Mallissa arvioidaan, miten päätös vaikuttaa itseen, työnantajaan ja asiakkaaseen, nyt ja tulevaisuudessa. Itsenäisyys ei tarkoita, että työntekijä jäisi yksin. Projektin vetäjä, esihenkilö ja muu yhteisö ovat apuna ja varmistavat, että kaikki on ok. Kun luottamus koko työyhteisön sisällä on vahvaa, on omille epämukavuusalueille meneminen vähemmän jännittävää. Osaamista uskaltaa kehittää myös itselle haastavilla alueilla, kuten itselläni esiintymisen harjoittelemisessa.  

Softakonsultoinnissa meillä on jokaisella oma, nimetty coach, joka on tukena osaamisen kehittämisessä. Coachin kanssa lähdetään miettimään tulevan vuoden kehittymiskohteita ja häneltä voi aina tarvittaessa kysyä apua pitkin vuotta. Jo perehdytyksen aikana sain valmista infoa ja ohjeita sekä tietoa kouluttautumiskokonaisuuksista, joka kannusti oppimaan ja laski kynnyksen osallistua. Halutessa organisaation tason kehitykseenkin saa osallistua, sillä sitäkin tehdään paljon yhdessä. Se tuo uutta osaamista itsellekin. Vaikka asiakasprojekteissa käytetyt teknologiat ja toimintatavat sovitaan yhdessä tiimin ja asiakkaan kanssa, olen kokenut, että oman kehittymisen suunnan saa valita omien kiinnostusten mukaan. 

Omasta turvallisuuden tunteesta tuotteiden ja palveluiden turvallisuuteen

Koen itse, että turvallisessa työarjessa ja luotettavassa ympäristössä haluaa yrittää parhaansa. Vastuu, vapaus ja ympäröivä kulttuuri herättävät halun olla itse luomassa muillekin, niin tiimiläisille kuin asiakkaille, samanlaista turvallista ympäristöä. Kun on myös vapaus yrittää ja erehtyä, oppiminen on nopeampaa, tehokkaampaa ja monipuolisempaa. Näin ollen myös asiakasprojektiin pystyy antamaan itsestään enemmän uskalluksen ja oman osaamisen kautta. Oman parhaan tulokset saavuttamista helpottaa se, että taustatuki on kunnossa. Kun isompi tiimi osallistuu taustalla tarjotun avun muodossa kehittämiseen, tulos on monipuolisemmin pureskeltu. 

Nämä kaikki heijastuvat kokemukseni mukaan asiakasprojekteihin niin, että  

  • aidosti turvallisessa ympäristössä haluaa tehdä muiden kanssa yhdessä tuotetta, josta itsekin on ylpeä, 

  • yhdessä toisten kanssa sparraten, tuotteen kanssa pääsee paremmalle tasolle, 

  • vahvistunut kommunikaatiokulttuuri ja luottamuksellinen ilmapiiri heijastuvat asiakaskommunikaatioon. 

Tämä kaikki näkyy suoraan asiakkaalle parantuneena kommunikaationa, kattavammin speksattuna palveluna ja lopulta laadukkaina, loppuun asti mietittyinä tuotteina.  

Maija Ylösmäki 2

Installe psykologisesti turvallisen työyhteisön innoittamana

Installe päädyin erittäin mielenkiintoisten toiminnan osa-alueiden innostamana. Minulle on tärkeää, että asiakkaalle kehitettävä tuote on turvallinen ja luotettava, ja tämä toteutuu meillä Installa. Olen taustaltani tähtitieteen maisteri. Sivuaineena luin tietojenkäsittelyä, josta innostus ohjelmointiin heräsi ja jäi elämään. Minua on kiinnostanut erityisesti, miten asiat rakentuvat ja millaista logiikkaa eri toimintojen takana on.

Ennen paluuta ohjelmoinnin pariin valmistuin fysioterapeutiksi. Fysioterapian opinnoissa ja ammatissa korostui, miten psykologisesti turvallinen ympäristö on kaiken perusta oppimiselle, avoimelle kommunikoinnille sekä sitä kautta positiivisiin asiakaskokemuksiin. Itselleni luotettava ja turvallinen työyhteisö on yksi tärkeimmistä kriteereistä, miten määrittelen mielenkiintoisen ja motivoivan työpaikan. Installa olen kokenut, että tämä toteutuu sekä työntekijöiden arjessa, että tuotteissa ja palveluissa asiakkaille. 

Maija Ylösmäki
Kirjoittaja

Maija Ylösmäki

Kirjoittaja työskentelee ohjelmistokehittäjänä Ohjelmistokonsultoinnin liiketoiminnassa.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.