Kyber kello sininen

Insta apuna yrityksille ja julkishallinnolle

Mitä on kyberturvallisuus?

Varaudu ja reagoi kyberturvallisuuden riskeihin

Mitä on kyberturvallisuus?

Kyberturvallisuus ja siihen kohdistuviin uhkiin varautuminen ovat jatkuvasti merkityksellisempiä niin yrityksille ja organisaatioille kuin koko yhteiskunnalle. Yrityksissä ihmiset, heidän käyttämänsä järjestelmät ja noudatetut toimenpiteet ovat osa kyberturvallisuuden kokonaisuutta, jolla taataan toimintojen jatkuvuus, tiedon luottamuksellisuus ja luottamus yritykseen.

Kyber kello sininen

Kyberturvallisuus ja -uhat vaikuttavat koko yhteiskuntaan

Kyberturvallisuus kattaa toimet, joiden avulla suojataan tietojärjestelmät, niiden käyttäjät sekä tietoverkoissa liikkuva tieto kyberuhkia vastaan.

Kyberturvallisuuteen panostaminen on nykypäivänä edellytys koko yhteiskunnan toiminnan takaamiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Esimerkiksi Eurooppa-neuvoston mukaan kyberrikollisuuden vuotuiset kustannukset maailmassa ovat 5,5 biljoonaa euroa. 

Kyberturvallisuuteensa panostamalla yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat taata tiedon, tietojärjestelmien, tietoverkkojen sekä verkkoihin kytkettyjen laitteiden turvallisuuden. Kun tieto on suojattu ja kyberturvallisuuden taso on vahva, tieto säilyy eheänä, luottamuksellisena ja saavutettavana.

Kouluttautuminen ja harjoitukset tukevat kyberturvallisuutta

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi yritysten ja organisaatioiden on varauduttava myös harjoittelemalla poikkeamien ja kriisitilanteiden varalta. Esimerkiksi huoltovarmuuskriittisten toimijoiden on harjoiteltava hybridiuhkien ja muiden kyberturvallisuutta vaarantavien tekijöiden torjumiseksi. 

Pahantahtoiset valtiolliset tahot voivat hybridivaikuttamisen keinoin pyrkiä vaikuttamaan kansalliseen päätöksentekoon ja horjuttamaan valtioiden sisäistä yhtenäisyyttä. Siksi niin yritysten kuin kansalaisten on varauduttava panostamalla ja vahvistamalla kyberturvallisuuden tasoa poikkeustilanteiden varalta

Kyberuhkia vastaan harjoittelemalla yritykset ovat valmiina pahimman toteutuessa. Tämän lisäksi harjoitukset auttavat arvioimaan kyberturvallisuuden tasoa ja valmiutta uhkia vastaan puolustautumisessa. Avullamme voit toteuttaa kyberturvallisuuden kriiseihin valmistautumisen asiantuntijoidemme opastuksella tai omatoimisesti Trasim-harjoitusalustalla. Lue lisää Instan kriisi- ja valmiusjohtamisen harjoitusratkaisuista.

Kyberturvallisuus kädet ja tietokone

Kyberturvallisuus suojaa yhteiskunnan kriittiset kohteet

Kyberturvallisuusosaaminen on nykyään merkittävä osa maanpuolustusta ja kansallista turvallisuutta. Esimerkiksi kyberhyökkäykset kriittiseen infrastruktuuriin sekä yhteiskunnallisen vakauden horjuttaminen kybervaikuttamisen keinoin ovat uhkia, joihin on varauduttava myös rauhan aikana.

Onnistuneille kyberhyökkäyksillä kriittiseen infrastruktuuriin voi olla kauaskantoisia vaikutuksia niin kansalaisten arkeen kuin yritysten toimintaan. Tästä syystä omien haavoittuvuuksien tunnistaminen ja mahdollisten uhkien pysäyttäminen jo ennen hyökkäystä ovat kriittinen osa puolustusta. 

Valtiollinen kyberpuolustus vaatiikin yhteistyötä viranomaisten ja yksityisten yritysten kesken. Pahantahtoiset valtiolliset tahot voivat kohdistaa esimerkiksi vakoilua yrityksiin ja niiden tekemään tuotekehitystyöhön ja keräämään informaatioon.

Datan määrä digitaalisessa ympäristössä on valtava. Tiedon hyödyntäminen ja tulkitseminen on kuitenkin vaativa tehtävä, jotta se voidaan valjastaa päätöksenteon tueksi. Tietyissä tilanteissa, kuten teollisuudessa sekä hätä- ja hälytyskeskuksissa, datan hyödyntäminen ja tulkitseminen korostuu entisestään. Avullamme voit hyödyntää eri lähteistä kerättyä dataa tilannekuvan muodostamiseksi sekä tärkeiden päätösten tekemiseksi. Lue lisää, miten hyödynnät dataa tehokkaammin osana kansallista turvallisuutta.

Insta Security Operations Center

Reaaliaikainen tilannekuva auttaa reagoimaan kyberuhkiin

Reaaliaikainen tilannekuva IT-ympäristössä auttaa havaitsemaan poikkeamat ja mahdollistaa niihin reagoimisen uhan vaatimalla nopeudella. Esimerkiksi kohdennetut kyber- ja palvelunestohyökkäykset voivat onnistuessaan poistaa kokonaisia tietoverkkoja käytöstä ja pahimmillaan johtaa fyysisiin laitevaurioihin.

Instan kyberoperaatiokeskus eli SOC (Security Operations Center) sekä sen automaattinen tiedonkeruu ja analytiikka takaavat, että uhat kyberturvallisuudelle pysäytetään sertifioitujen asiantuntijoiden avustuksella. Tarjoamme myös lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisut (Security Information and Event Management) joko järjestelmätoimituksena tai jatkuvana palveluna joustavasti tarpeiden mukaan.

Uhat yritysten ja kansalaisten kyberturvallisuudelle

Yhteiskunnan digitalisoituessa kyberturvallisuuden rooli on entistä kriittisempi niin yritysten kuin kansalaisten sekä heidän tietojensa suojaamiseksi. Yksityishenkilöiden ja yritysten on varauduttava erilaisten kyberuhkien varalta. Taloudellisten ja ihmisten yksityisyyttä koskevien vahinkojen lisäksi myös yrityksen maine ja luottamus sitä kohtaan voivat kärsiä huomattavasti onnistuneen tietoturvaloukkauksen seurauksena.

  • Kiristysohjelmat. Esimerkiksi sähköpostitse ja tartutetuilla tiedostoilla levitettävät haittaohjelmat voivat onnistuessaan lukita kohteensa laitteen tai salata saastutetun laitteen tiedostoja. Tavoitteena on saada uhri maksamaan lunnaita salauksen tai lukituksen purkamisesta, yleisesti Bitcoinilla tai muulla kryptovaluutalla. Yrityksen joutuessa kiristysohjelman uhriksi sen tavanomainen toiminta voi häiriintyä tai sen tiedot voivat vaarantua. 

  • Sosiaalinen vaikuttaminen. Tietojärjestelmiin sekä arkaluonteiseen tietoon murtautuminen on mahdollista myös vaikuttamalla ihmisiin, kuten yrityksen johtoon ja työntekijöihin. Tällaisten vaikuttamisyritysten torjuminen vaatii ihmisten kouluttamista sekä ylimääräisten tietoturvatoimien, kuten vahvojen salasanojen ja kaksivaiheisen tunnistautumisen, hyödyntämistä.

  • Tietomurrot. Yritykset ja organisaatiot keräävät ja säilövät merkittäviä määriä tietoa. Osa tiedosta voi olla hyvinkin arkaluontoista, kuten ihmisten potilas- ja taloustietoja. Tästä syystä myös rikolliset ja muut pahantahtoiset tahot pyrkivät pääsemään tietoihin käsiksi. Tietomurron toteuttamiseksi rikolliset soluttautuvat yrityksen tietojärjestelmiin tai käyttävät haittaohjelmia tiedon varastamiseksi.

  • Vakoilu. Kybervakoilun kohteeksi voivat joutua niin yritysten liikesalaisuudet kuin yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät viranomaiset. Vakoiluun hyödynnetään haittaohjelmia, jotka tallentavat käyttäjän toimia laitteella, mutta myös järjestelmiin murtautumista ilman, että kohde havaitsee hakkerin läsnäoloa. 

  • Palvelunestohyökkäykset. Niin sanotut DoS-hyökkäykset (Denial of Service) voivat kohdistua sekä viranomaisten järjestelmiin että yrityksiin. DoS-hyökkäyksessä kohteeseen ohjataan valtava määrä verkkoliikennettä. Tämän tavoitteena on estää palvelun normaali toiminta. Yritysten asiakkaille ja kansalaisille palvelunestohyökkäykset näkyvät usein hyökkäyksen kohteena olevan palvelun kaatumisena tai sen käytön hidastumisena. Myös esineiden internet ja IoT-laitteet ovat alttiita palvelunestohyökkäyksille.

Asiantuntevat ja sertifioidut kyberturvallisuuden palvelut

Me Installa turvaamme yrityksiä ja organisaatioita 30 vuoden kokemuksella sekä korkean tason kyberturvaosaamisella. Asiakkaisiimme kuuluvat lukuisat turvakriittiset kohteet, jotka turvaamme asiantuntevilla ratkaisuilla ja palveluilla. 

Insta on toiminut jo yli 20 vuotta tieto- ja kyberturvallisuuden edelläkävijänä, josta todisteena on kaikki Instan tarjoamat kyberturvallisuuspalvelut kattava ISO27001-sertifikaatti. ISO27001 takaa tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Sertifikaatti auditoidaan vuosittain, mikä kannustaa jatkuvaan kehitykseen ja korkeiden kriteerien ylläpitoon. Standardin merkitys on huomattava tietosuojan ja kyberturvallisuuden kannalta, ja nykyään sertifioinnin läpäissyttä hallintajärjestelmää lähes edellytetään, varsinkin kriittisen infrastruktuurin ja viranomaisten keskuudessa.

ISO27001-sertifioitujen kyberturvallisuuspalvelujen tarjoamisen lisäksi olemme asiantuntevana apunasi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän puutteiden kartoittamisessa sekä sertifioinnin saavuttamisessa.

ISO27001 standardi apuna tietoturvassa

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.