Raisioaqua

22 - 4 - 2021 - Referenssit

Vastuullista kalanrehua uudella ohjausjärjestelmällä – Case Raisioaqua

Insta uudisti toiminnassa olevan kalanrehutehtaan 20 vuotta vanhan ohjausjärjestelmän kokonaistoimituksena. Modernisointi päätettiin toteuttaa laajempana kokonaisuutena, jolloin se tuottaa parhaan tuloksen myös tulevaisuuden laajennustarpeita ajatellen. Avaintekijöinä noin vuoden kestäneen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessin onnistuneeseen läpivientiin tiukassa aikataulussa oli yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen, säntillinen projektinhallinta ja järjestelmällinen eteneminen.

ModernisointiAutomaatioJäljitettävyys
Kokonaistoimitukset

Raisioaqua on kotimainen kalanrehun valmistaja, joka toimittaa rehua kalankasvattamoihin ympäri Suomen sekä Itämeren alueelle. Yhtiö on erikoistunut tuottamaan rehua erityisesti pohjoisten olosuhteiden kalankasvatukseen. Kalankasvattamoihin toimitettavan kalanrehun tulee olla korkealaatuista ja terveellistä, ja ratkaisuiden kestäviä myös ympäristön näkökulmasta. Raisioaqua on osa Raisio-konsernia.

Raisioaqua

Insta toteutti Raisioaquan tuotantolaitoksen osittaisen automaatiouudistuksen, tarkemmin sanottuna ohjausjärjestelmän modernisoinnin kokonaistoimituksena Siemens-teknologialla. Kokonaisuus kattoi uuden järjestelmän laite- ja ohjelmistosuunnittelun, laitehankinnat, tehdaskoestukset sekä järjestelmän asennuksen, testauksen, käyttöönoton ja asiakkaan laitoksella tapahtuvat koekäytöt. Toimitus sisälsi myös MES-tuotannonohjausjärjestelmän sekä sen integroinnin tuotantoautomaatioon ja toiminnanohjausjärjestelmään.

Kokonaisuudessaan uudistus kesti noin vuoden.

Raisioaqua rehu

Vastuullinen rehu ei kuormita

Raisioaquan tuotantolaitos on peräisin vuodelta 1970. Kalanrehun valmistus laitoksessa on aloitettu vuodesta 1986 alkaen, ja vuodesta 2014 on tuotannossa keskitytty pelkästään siihen. Kalaa kasvatetaan Suomessa noin 13 miljoonaa kiloa vuodessa, ja kalankasvattajien vaatimustaso rehun laadulle on korkea. Raisioaquan kalanrehu valmistetaan pääosin Itämeren silakasta ja kilohailista. Näin Itämeren omat ravinteet kiertävät, eikä kuormitusta ulkopuolelta tule. Kalankasvatuksen ympäristökuormitus onkin puolittunut reilussa kymmenessä vuodessa.

Tuotantolinjat sijaitsevat laitoksen kahdessa korkeassa tornissa, joista kummassakin tuotetaan noin 25 000 tonnia rehua vuodessa. Rehupelletti etenee eri vaiheiden, kuten kuivauksen, pölynpoiston, öljynlisäyksen ja jäähdytyksen kautta säkitykseen ja asiakkaalle kuljetettavaksi. Tehtaan aiempi, 80-luvulla toteutettu automaatiojärjestelmä oli alkanut tulla elinkaarensa päähän ja varaosien saanti oli ollut jo pitkään haasteellista. Näistä syistä Raisioaqua teki päätöksen uusia järjestelmän niin, että se saataisiin käyttöön tänä vuonna.

Projektin haasteena oli elintarviketeollisuuden automaatiojärjestelmäuudistuksille tyypilliseen tapaan erittäin nopea yliheittovaihe. Automaatiojärjestelmä vaihdetaan uuteen muutamassa viikossa, ja tuotanto käynnistetään uudelleen lyhyessä ajassa.

Modernisointi on kuin vanhan talon korjaamista

Toimituksesta vastasi Instan Elintarvike-yksikkö pääosin Raision ja Vantaan toimipisteiden henkilöstöllään. Raisioaquan tehdaspäällikkö Petri Elonen kertoo kuulleensa jo ennen kilpailutusvaihetta positiivista palautetta Instan toiminnasta. Hän kuvaa yhtiön antaneen kilpailutusvaiheessa asiantuntevan vaikutelman osaamisestaan ja tekemisestään, ja kertoo tällä olleen painoarvoa kumppanivalinnassa.

Automaatiouudistukseen tarjottiin kahta erilaista toteutustapaa. Joko järjestelmä uudistettaisiin säilyttäen laitteiden liitynnät pääsääntöisesti ennallaan, tai kokonaisuus modernisoitaisiin laajemmin. Tällöin toimitukseen sisällytettäisiin myös prosessilaitteistojen ohjausten uusinta kenttämuutoksineen, hajautuskeskuksineen ja moottorilähtöineen. Laajempi vaihtoehto veisi automaatiota eteenpäin suuren askeleen ja tuottaisi parhaan tuloksen myös tulevaisuudessa eteen tulevia laajennustarpeita ajatellen, mutta olisi samalla huomattavasti haastavampi. Raisiossa päädyttiin jälkimmäiseen.

Petri Elonen vertaa tehtaan automaatiouudistusta vanhan talon korjaamiseen.

– Matkan varrella minulle on tullut sellainen olo, että tämä on kuin vanhan talon korjaamista – eikä se ole sieltä helpoimmasta päästä. Vanhan uudistamiseen verrattuna puhtaalta pöydältä uuden rakentaminen vaikuttaisi olevan helpompi tehdä, Elonen kuvailee.

Suunnitteluvaiheen edetessä uudistuksen laajuus ja siihen sisällytettävät osa-alueet tarkentuivat matkan varrella, ja ilmeni yksityiskohtia, joita ei ollut huomioitu kilpailutusta varten tehdyssä esisuunnittelussa. Lisätyöt kannatti toteuttaa projektin yhteydessä, vaikka kustannukset sen myötä nousivatkin.

Raisioaqua

Yhdessä sitoutuen parhaisiin tuloksiin

Projektin läpivienti tiiviissä aikataulussa edellyttää paitsi säntillistä projektinhallintaa ja järjestelmällistä etenemistä, ennen kaikkea yhteistä projektiin sitoutumista sekä toimittajan että asiakkaan puolelta.

Automaatiouudistusprojekteissa oman organisaation resurssin tarve voi tulla asiakkaalle yllätyksenä, mutta Raisioaqua oli varautunut uudistukseen resursoimalla projektiin omaa henkilöstöään niin paljon kuin oli mahdollista. Elonen näkee projektiin osallistumisen toimivan tilaisuutena kerryttää tietotaitoa uudesta automaatiojärjestelmästä. Samalla ilmenee myös, mitä muutoksia tulee tehdä, jotta kokonaisuudesta saadaan mieleinen ja voidaan antaa tärkeää palautetta toimittajalle.

Asiakkaan tiivis mukanaolo sekä prosessinohjaus- ja kenttäsuunnittelussa että ohjelmistosuunnittelussa paitsi antoi arvokasta tietoa prosessista, myös sujuvoitti dokumentointia ja toimintakuvausten määrittelyä.

Testiympäristöt pystytettiin jo projektin alkuvaiheessa, jolloin päästiin tutkimaan vanhaa järjestelmää ja testaamaan liikennöintejä tuotantoautomaatiosta toiminnanohjausjärjestelmään jo hyvissä ajoin. Tästä oli etua toimintakuvausten määrittelyssä, eikä ohjelmistopuolella tullut yllätyksiä testivaiheessa.

Kun dokumentointi tehtiin suunnittelun edetessä, se oli käyttöönottovaiheeseen tultaessa hyvin lähellä valmista ja voitiin keskittyä prosessin kääntämiseen vanhasta järjestelmästä uuteen.

Raisioaqua tehdas

Hävikin pienuus yllätti positiivisesti

Vaikka takana oli suuri projekti, jossa vaihdettiin iso määrä laitteita, jäi hävikin määrä käyttöönottovaiheessa vähäiseksi.

– Ilolla huomasin, että hävikkiä ei tullut paljoa, vaan lähdimme tekemään melkein heti myytävää tuotetta. Nähdäkseni se on merkki siitä, että automaation taso oli jo melko korkea käyttöönottoa tehdessä. Asiat, joita sen jälkeen korjattiin, olivat hienosäätöä, Elonen kuvailee.

– Kun kyseessä on ohjelmistoprojekti, se ei ole tullut päätökseensä, vaikka laitteistoa ajatellen se olisikin valmis. Järjestelmää tulee käyttää, jotta löydettäisiin viimeiset ongelmat ja bugit. Lopussa oli vielä eräänlainen ”babysittausvaihe”, joka oli toimiva idea. Kaikki ongelmat eivät ole ilmiselviä, vaan voivat olla vähän piilossakin, hän jatkaa.

Vaikka aikataulu oli kunnianhimoinen, siinä pysyttiin.

– Aikataulullisesti projekti meni ihan nappiin. Saimme tehtyä ensimmäiset rehuerät päivälleen niin kuin oli sovittu, Elonen summaa.

– Projektitekemisen malli on Installa hyvä. Sekä projektipäällikkö että tekijät ovat ammattitaitoisia, ja tietävät mitä tekevät. Vaikka ympäristö oli haasteellinen, he osasivat hommansa, Elonen kehuu.

Pientä kehittämiskohdetta hän näkee vielä järjestelmän helppokäyttöisyyden suhteen.

– En ole ihan varma, olemmeko saavuttaneet nykyisen järjestelmän helppokäyttöisyyden kaikilta osin. Vanha järjestelmämme oli niin yksinkertainen, että sitä oli käyttäjän todella helppo käyttää. Uskon kyllä, että tästäkin saadaan vieläkin parempi, kun hetki maltetaan ja annetaan palautetta, Elonen arvioi.

Raisioaqua kehittää toimintaansa jatkuvasti digitalisaation kautta. Vuosina 2015–2018 yhtiö on investoinut muun muassa tuotannon tehokkuuden ja tuotelaadun parannuksiin.

– Yksi syy sille, miksi valitsimme Instan, oli se, että tiesimme heidän kehittävän paljon erilaisia asioita. Automaatiohan itsessään kehittyy koko ajan, ja uusia laitteistoja tulee. Seuraamme mielenkiinnolla, voisimmeko itsekin hyödyntää Instan kehittämiä ratkaisuja, Elonen kuvailee.

Jatkoakin projektille on jo tullut, pienimuotoisen prosessilaajennuksen muodossa.

Kuvat: Siemens

Lue lisää kustannustehokkaista kokonaistoimituksistamme

Kokonaistoimitukset

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.