Yle  Yleisradio

1 - 6 - 2020 - Referenssit

Huolellinen harjoittelusuunnitteluprosessi takaa onnistuneen lopputuloksen

Yleisradion eli Ylen toiminnan tarkoitus on vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä tarjota kansalaisille luotettavaa tietoa Suomen suurimpana mediayhtiönä. Ylen toimintaa säätelee yleisradiolaki, joka määrittelee hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät sekä Ylen aseman julkisena palveluntarjoajana.

Kriisi- ja kyberharjoituksetKyberturvallisuusTietoturva Huoltovarmuus
Yleisradiolain mukaan Yle on muun muassa velvoitettu välittämään viranomaistiedotuksia ja varautumaan televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen myös poikkeusoloissa. Lisäksi Ylen toimintaa ohjaavat erilaiset säädökset ja ohjeistukset. Esimerkiksi yhteiskunnan turvallisuusstrategia velvoittaa Yleä tarjoamaan henkistä kriisinkestävyyttä väestölle tarpeen tullen. Yksi Yleisradion tärkeimmistä tehtävistä onkin pyrkiä ylläpitämään Suomen kansakunnan normaalia tilaa.
Yle Yleisradio

Sisäänrakennettua turvallisuutta

Useissa valtioneuvoston varautumiseen liittyvissä dokumenteissa asetetaan medialle ja erityisesti Yleisradiolle tärkeitä tehtäviä. Turvallisuus ja erilaisiin tilanteisiin varautuminen ovat Yleisradion toiminnan perusta, jonka vahvistamiseksi Yleisradio järjesti yhteistyössä Instan asiantuntijoiden kanssa kriisitilanteen johtamisharjoituksen. Harjoituksen tavoitteena oli kehittää avainhenkilöiden valmiutta kohdata vakava normaaliolojen poikkeustilanne sekä vahvistaa osallistujien johtamis- ja sietokykyä. Harjoitukseen osallistui kymmenkunta Ylen työntekijää ja siinä simuloitiin tilannetta, jossa Yleisradiota kohtaan suoritettiin kohdennettu kyberhyökkäys. Harjoitus rakentui kolmessa vaiheessa Instan asiantuntijoiden johtamana. Suunnitteluvaiheen jälkeen vuorossa oli intensiivinen harjoituspäivä, jota seurasi harjoituksen jälkeinen analyysivaihe palautteineen.

"Ylelle sopii mainiosti harjoittelusuunnitteluprosessi, jossa syvennytään yrityksen toimintaan ja käydään läpi toimintaympäristön taustoja. Ylelle on tärkeää, että harjoittelu toteutetaan ammattimaisesti ja osaavasti", kertoo Ylen valmiuspäällikkö Jyrki Guttorm.

Kyky ymmärtää asiakasta

Harjoitus rakennettiin tiiviissä yhteistyössä Instan ja Yleisradion kesken ja sen seurauksena päästiin onnistuneesti testaamaan Yleisradion varautumisen tasoa, valitun skenaarion kautta. Harjoituksessa hyödynnettiin Instan Trasim-harjoitusalustaa, jonka avulla toteutettiin vuorovaikutteinen harjoitus, joka testasi Ylen tilannejohtamisen ja toimintamallien toimivuutta sekä osallistujien toimintaa kriisitilanteessa. Harjoitukseen osallistunut Yleisradion ammattilaisten joukko oli erittäin motivoitunutta ja ideoi aktiivisesti harjoitusta ennakkoon yhdessä instalaisten kanssa, mikä teki työskentelystä entistäkin tehokkaampaa.

“Yleisradion harjoituksessa näkyi osallistujien korkea motivaatio ja kiinnostus varautumisen harjoitteluun. Erityisesti harjoituksen intensiivivaiheen jälkeisessä keskustelutilaisuudessa päästiin todella hedelmällisiin pohdintoihin sekä kirjaamaan konkreettisia kehitysehdotuksia”, kertoo Instan turvallisuusasiantuntija Joel Muujärvi.

Osallistujat kokivat harjoituksen erittäin hyödylliseksi ja asetetut tavoitteet saavutettiin yhdessä. Harjoituspäivä toimi pitkäjänteisen varautumistyöskentelyn huipentumana, jonka seurauksena kehityshavaintoja saatiin runsaasti. Osallistujien mukaan Instan vetämä harjoitus avarsi omaa ajattelua ja toi riskinhallintanäkemystä lähemmäksi omaa työarkea.

”Riskit tuntuvat usein kaukaisilta ja sen harjoittelu, miten riskien aktualisoituessa toimitaan, on lähes mahdotonta ilman tämän kaltaisia harjoituksia. Toinen asia, mitä on erittäin vaikea ennakoida, on oma reagointi, jos joutuu keskelle yllättävää tilannetta. Jokainen Instan kanssa tehty harjoitus on opettanut enemmän kuin ennakkoon osasi edes ajatella ja oma ajattelu on selkeästi laajentunut uudelle tasolle”, kertoo Ylen Teknologia ja kehitys -yksikön vastaava lakimies Hanna Frilander.

Luotettava suomalainen toimija

”Insta on luotettava suomalainen toimija, jonka paras vahvuus on kyky toimittaa tuote ajallaan ja luotettavasti. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Instan työskentelyyn”, tiivistää Guttorm.

Myös Instan liiketoimintajohtaja Tatu Monto kiittelee onnistuneesta yhteistyöstä. ” Yhteistyö Yleisradion kanssa on alusta asti ollut erittäin hedelmällistä, sillä Yleisradiossa on tehty jo vuosia pitkäjänteistä työtä varautumiseen ja turvallisuuteen liittyen. Yle omaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen sekä osaamisen varautumista ajatellen.” Monto muistuttaakin harjoitustoiminnan olevan jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti pyörivää tekemistä, joka huipentuu aktiivisiin harjoituksiin.

Yleisradion toiminta digitalisoituu hurjalla vauhdilla ja erilaisiin kyberuhkiin tulee varautua myös tulevaisuudessa. Ylen mukaan jatkossa voitaisiin esimerkiksi rakentaa yhdessä virtuaalisia ympäristöjä, joiden avulla erilaisia skenaarioita voisi harjoitella pelillisin keinoin. Vaikka toimintaympäristö muuttuu nopeasti, niin harjoituksen ydinasiat pysyvät samoina, koska kyse on henkilöstön osaamisen kehityksestä. Jokaista mahdollista skenaariota on mahdotonta harjoitella etukäteen, mutta johtamis- ja sietokykyä harjoitelleet asiantuntijat hallitsevat varautumisen ja osaavat toimia tilanteesta riippumatta.

Yle

Yle on Suomen suurin luovan työn yhteisö ja sisältötalo. Yleisradio Oy (Yle) on julkisen palvelun mediayhtiö, joka palvelee kaikkia suomalaisia. Ylen tehtävä on tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä sekä sivistää ja kehittää itseään. Ylen arvot ovat luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen. Ylen toiminnasta säädetään Laissa Yleisradio Oy:stä. Ylessä on vakituisia työntekijöitä noin 2800. Ylen tv- ja radiokanavat sekä verkkopalvelut työllistävät tämän lisäksi suuren joukon luovan alan ammattilaisia ja asiantuntijoita. www.yle.fi

Joel Muujärvi
Kirjoittaja

Joel Muujärvi

Projektipäällikkö Insta Advance etunnimi.sukunimi(at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.