Käsi pitelee puhelinta tietokoneen ääressä

Harjoittele tietosuojaprosessit

Instan fasilitoiman tietosuojan kriisiharjoituksen avulla voit testata ja harjoitella organisaatiosi tietosuojaprosessien toimivuutta ja mitata organisaatiosi tietosuojamaturiteettia kuvitteellisen poikkeamatilanteen (esimerkiksi tietomurto) avulla.

Instan fasilitoiman tietosuojan kriisiharjoituksen harjoituspäivänä pääsette mukaan valmiiseen harjoitukseen, jonka taustatarina, tapahtumat ja tehtävät välittyvät teille Instan Trasim-palvelun harjoitusalustan kautta.

Harjoituksen kuvitteellinen poikkeama- tai kriisitilanne suunnitellaan ja toteutetaan organisaationne toimintaympäristön ja liiketoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen.  Harjoituksen avulla organisaatiosi voi testata keskeisten tietosuojaprosessien toimivuutta, esimerkiksi tietoturvaloukkaustilanteessa, ja kerätä havaintoja ja oppeja organisaationne omaan käyttöön.

Onnistunut – sujuva, tehokas ja vaikuttava – harjoituskokemus varmistetaan hyödyntämällä Instan mittavan kokemuksen myötä hyväksi osoittautuneita harjoitusprosessin toteutustapoja ja työvälineitä. 

Harjoituksesta saatavat keskeiset hyödyt

  • Tietosuojan kriisijohtamisen, prosessien, viestinnän ja päätöksentekomallien toimivuuden testaus – mikä toimii, missä parannettavaa?

  • Miten sosiaalinen media ja nopea tiedonkulku vaikuttavat kriisijohtamiseen ja viestintään?

  • Harjoittelevien tahojen yhteistoiminnan parantaminen – kykenemmekö arvioimaan henkilötietoihin kohdistuneen tietoturvaloukkauksen riskit ja vaikutukset riittävän ajoissa? 

  • Tietosuojan kriisijohtamisen vastuut – onko organisaation sisäiset vastuut jaettu selvästi ja keskeiset sidosryhmät tunnistettu? 

  • Kehittämistä vaativien toimintamallien, ohjeiden ja työvälineiden esille tuominen – olemmeko mitoittaneet resurssit oikein ja toimiiko organisaatiomme tietoturvaloukkausprosessi riittävän tehokkaasti?

  • Organisaation avainhenkilöiden kiinnostuksen ja tietoisuuden lisääminen ennakoivaa turvallisuustyötä kohtaan

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.