Tuure Lehtoranta

8 - 7 - 2021 - Näkemyksiä

Multidomain-operaatiot tehostavat resurssien käyttöä

Edellytyksenä eheä tilannekuva ja älykkäät johtamisjärjestelmät.

Tilannekuva

Teknologisen kehittymisen myötä maanpuolustuksen toimintakenttä on muuttunut aiempaa kompleksisemmaksi. Sen lisäksi että puolustuksessa on huomioitava perinteiset maalla, merellä ja ilmassa tapahtuvat operaatiot, niitä on täydennettävä avaruus- ja kybertilannekuvilla. Modernin taistelukentän vaatimuksiin vastaaminen edellyttää yhä vahvempaa yhteistyötä ja verkottumista eri puolustushaarojen ja joukkojen välillä. Multidomain-operaatiot mahdollistavat yhteisen tilannekuvan, johtamisen ja tulenkäytön, jolloin resurssien käyttö voidaan optimoida tilanteeseen sopivaksi.

Tuure Lehtoranta

Avainasemassa datan kerääminen ja tehokas analysointi

Multidomain-operaatioiden tärkein edellytys on reaaliaikainen tilannekuva, joka kattaa kaikki puolustushaarat ja puolustuksen toiminta-alueet. Kun kentältä saatava tieto kerätään ja analysoidaan sekä integroidaan johtamisjärjestelmiin, voidaan päätöksiä tehdä nopeasti ja oikea-aikaisesti ennakoiden tulevaa toimintaa.

Suurin haaste eheän tilannekuvan muodostumisessa on suuret datamäärät jonka kertymistä teknologiakehitys kiihdyttää entisestään. Datamassojen kasvaessa niiden käsittelemiseen tarvitaan aiempaa älykkäämpiä järjestelmiä, ja tekoälyn kaltaisten työkalujen merkitys datan murskaamisessa ja analysoinnissa tulee lähivuosina korostumaan.

Tiedon salaamisen ja kontrolloinnin tarve kasvaa

Datan keräämisen, tallentamisen ja analysoinnin ohella keskeiseksi kysymykseksi multidomain-konseptissa nousevat myös tiedon salaaminen ja tietoturvan monitasoisuus. Operaatioturvallisuuden ja -tehokkuuden takaamiseksi multidomain-operoinnissa data täytyy olla saatavilla, sen on oltava ehyttä ja suojattua. Kybertilannekuva on ratkaisevassa asemassa, jotta operaatiot voidaan suorittaa.

Multidomain-ympäristö koostuu useista eri turvaluokkien verkoista, jolloin verkkojen välistä liikennettä tulee pystyä salaamaan sekä suodattamaan molempiin suuntiin. Samalla tulee varmistaa, että jokaisella yksiköllä ja operaattorilla on käytössä juuri se data, jota he sillä hetkellä tarvitsevat.

Suomi on edelläkävijä

Installa on vuosikymmenien kokemus kyberturvallisuudesta ja kyvykkyys toimittaa edistyksellisiä ja taistelunkestäviä johtamisjärjestelmiä sekä tiedon salaamisen ja suodattamisen ratkaisuja, jotka auttavat puolustusvoimia onnistumaan myös multidomain-operaatioissa.

Osaamisemme keskiössä on myös järjestelmien kansallinen ja kansainvälinen yhteensopivuus, mikä on tärkeä edellytys, kun kyse on eri tahojen välisistä yhteisoperaatioista. Sekä kyberturvallisuuden ratkaisumme että johtamisjärjestelmämme ovat osoittaneet toimivuutensa kansainvälisissä harjoituksissa. Muun muassa ilmapuolustuksessa on käytössä moderni johtamisjärjestelmä, mikä tekee Instasta ja Suomesta alan edelläkävijän.

Tuure Lehtoranta
Kirjoittaja

Tuure Lehtoranta

Vice President, Sales and Marketing, Defence

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.