Henry_Nieminen_Insta Group_CEO

1 - 4 - 2021 - Näkemyksiä

Megatrendit muuttavat myös energiateollisuutta – kyberturvan huomioiva digitalisaatiostrategia auttaa yrityksiä menestymään

Energiateollisuudessa vaikuttavat parhaillaan kaksi megatrendiä ylitse muiden: digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Trendit ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, sillä digitalisaation ansiosta energian tuottaminen sekä sen käyttäminen tulee olemaan entistä vastuullisempaa, hajautuneempaa ja kuluttajavetoisempaa.

Optimaalisempaa energiantuottoa ja uusia innovaatioita

Kuten teollisuusyritykset yleensä, myös energiasektori hyötyy digitalisaatiosta merkittävästi. Tekoälyn ja älykkäiden algoritmien avulla laitoksen toiminnan säätäminen ja optimoiminen on aiempaa tarkempaa ja datavetoisempaa. Tämä näkyy tuotannon tehostumisena ja parantumisena, mutta myös oikea-aikaisuutena. Älykäs tuotanto tuottaa energiaa juuri sen verran kuin sitä kulloinkin tarvitaan, jolloin säästetään sekä kustannuksia että ympäristöä.

Olemassa olevan tuotannon tehostamisen lisäksi digitalisaatio mahdollistaa täysin uusia avauksia. Perinteisestä tuotantolaitoskeskeisyydestä siirrytään voimakkaasti hajautuneeseen malliin, jossa kuluttajista tulee myös tuottajia. Esimerkiksi sähköauton pinta voi tulevaisuudessa olla materiaalia, joka kerää aurinkoenergiaa. Kun parkkiruudussa seisovan auton akku on latautunut, ylijäävä energia ei suinkaan mene hukkaan, vaan osana hajautunutta tuotantoa auton omistaja voi myydä sen eteenpäin.

Hajautunut energiantuotto mahdollistaa myös uudenlaisen tavan kuluttaa energiaa. Kuluttajan päätäntävalta vahvistuu, ja sähköä ostetaan paitsi hinnan myös eettisten arvojen perusteella. Samalla kuluttamisesta tulee entistä täsmällisempää, kun pitkäkestoisten sähkösopimusten sijaan sähköä voidaan hankkia suoraan tarpeeseen. Sähkön ostamisesta voi tulla Uberin kaltainen palvelu, jossa kuluttaja valitsee kartalta itselleen mieluisan sähköntuottajan. Tarpeeseen sopiva tuottaja voi olla perinteinen tuotantolaitos, edellä kuvattu sähköauto tai vaikkapa ylijäänyttä maalämpövoimaa jakeleva kotitalous.

Kyberturvallisuuden kehittäminen on jatkuva prosessi

Digitalisaatio mahdollistaa paljon, mutta vain kun se on toteutettu turvallisesti. Etenkin kun on kyse energiantuotannon ja -jakelun kaltaisesta huoltovarmuuskriittisestä toiminnasta, kyberturvan merkitystä ei voi korostaa liikaa. Järjestelmät ja niissä liikkuva data on suojattava, sillä vain siten kokonaisuus voi toimia optimaalisesti ja turvallisesti.

Kyse on jatkuvasta kilpajuoksusta, sillä toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Muutoksesta huolimatta turvallisuuden valvonta- ja seurantamekanismit on kyettävä pitämään ajan tasalla. Tässä työssä merkittävää hyötyä on esimerkiksi tekoälystä, joka voidaan opettaa etsimään turvallisuuspoikkeamia. Tällöin mahdolliset uhkat havaitaan ja estetään hyvissä ajoin.

Yritysten on tärkeää muistaa myös se, että kyberturva ei ole ainoa turvallisuuden elementti. Digitaalinen turvallisuus, fyysinen työympäristö ja yrityksen toimintaprosessit muodostavat kokonaisuuden, jonka jokaisen lenkin on oltava yhä vahva.

Digitalisaatiostrategia yhdistää markkinan muutokset ja kyberturvan

Kun toimintaympäristö on murroksessa, digitalisaatiostrategia auttaa jäsentämään päätöksentekoa. Hyvä strategia nostaa esiin markkinaan liittyvät megatrendit sekä digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet. Se ottaa kantaa siihen, miten markkinan kehitys ja uudet teknologiat ovat kytköksissä toisiinsa. Lisäksi siinä määritellään yrityksen strateginen kyberturva, miten sitä johdetaan ja mikä sen tavoitetaso on.

Megatrendit muuttavat sähkömarkkinaa, mutta kun teknologiaa hyödynnetään sekä ympäristön että asiakkaan parhaaksi, on menestys vahvalla pohjalla.

Henry Nieminen
Kirjoittaja

Henry Nieminen

Toimitusjohtaja, Insta Group Oy

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.