• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Hyvä perehdytys madaltaa kynnystä uuden oppimiselle

Insta ILS:n  huoltoteknikko Kaisu korostaa hyvän perehdytyksen tärkeyttä. 

Olen nyt ollut Insta ILS:ssä hieman yli kolme vuotta huoltoteknikkona. Työtehtäväni käsittävät laitetestauksen ja -korjauksen, vianhaun ja laitekokoonpanon osin lentävien ja osin maalaitteiden parissa. Työtehtävät ovat Installa ollessani laajentuneet koskemaan useampia korjaamo-osa-alueita ja uusia laitekokonaisuuksia.

Vaihtelu työtehtävissä on, jos ei päivittäistä, niin vähintään viikoittaista ellei satu olemaan jokin laajempi projektikokonaisuus käsillä, jolloin toki siihen keskitytään mahdollisesti useamman viikon ajan kerrallaan. Usein työllä on samaan aikaan useampi laite, jolloin työn rytmittäminen testaamisen ja korjaamisen suhteen on helpompaa. Tarkoituksenani olisi kehittyä edelleen työssä ja lisätä osaamista itselleni uusien laitekokonaisuuksien parissa.

Olen alun perin koulutukseltani avioniikka-asentaja ja suoraan koulun penkiltä näihin hommiin tulleena olen kokenut mahdollisuuden tutustua erityyppisiin laitteisiin aluksi perehdyttäjän kanssa kullanarvoisena. Hyvä perehdytys madaltaa kynnystä uuden oppimiselle.

Parasta Installa mielestäni ovat kuitenkin työkaverit, jotka alusta asti ovat ottaneet minut hyvin vastaan ja olen kokenut, että porukkaan pääsee helposti sisään. Myöskään liukuvasta työajasta ei ole ollut haittaa, sillä se on mahdollistanut oman ajankäytön joustavamman suunnittelun.