Vesa, tuotantopäällikkö, helmikuusta 2018 Installa

Tuotantopäällikkö Vesa Luhtamäki vastaa keskusvalmistuksen Muuramen tuotantotoiminnasta. Työssään Vesa pitää omien sanojensa mukaan rattaat pyörimässä ja huolehtii siitä, että asiakkaat saavat laadukkaan automaatiokeskuksen luvatussa aikataulussa.

Työ pitää sisällään kaikenlaista kiinteistön kunnossapidon järjestämisestä tuotannon tulosvastuuseen ja henkilöesimiestehtäviin.

– Vastaan siitä, että homma pyörii ja tekijöitä on, Vesa tiivistää.
– Panostamme myös työturvallisuuteen. Muuramessa henkilökunta on viime aikoina ilmoittanut mm. turvallisuushavaintoja aiempaa aktiivisemmin. Isona apuna asiassa on ollut paikallinen työsuojeluvaltuutettu ja tietysti koko henkilökunta.

Vesan mielikuvat Instasta olivat jo ennen Installe siirtymistä positiiviset. Ihmisten kanssa työskentelystä pitävän Vesan mukaan työ on todella monipuolista, ja hyvää siinä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Asiat myös toimivat sujuvasti:

– Homma toimii täällä. Ollaan joustavia ja pystyään nopeisiin liikkeisiin, hän summaa.
– Täällä on hyvä joukkue.

 

Heikki, automaatioasentaja, 25 vuotta Installa

Toimin Installa automaatioasentajan tehtävissä eri projektityömailla. Tavalliseen työpäivääni kuuluu esimerkiksi kaapelinvetoa, kytkentätöitä ja erilaisia laiteasennuksia (muuntajat, keskukset, mittalaitteet ym). Myös koestukset ja käyttöönotot sisältyvät toimenkuvaani. Lisäksi toimin työpaikkani työsuojeluvaltuutettuna.

Parasta työssäni on todella laaja työnkuva, monipuoliset työtehtävät ja vaihtuvat projektit. Hyvät työkaverit ja porukkahenki ovat myös tosi tärkeitä asioita. Installa parasta mielestäni on yhdessä tekemisen henki. Pidän siitä, että voin puhua suoraan asioista niiden ”oikeilla nimillä”. Työterveyshuolto järjestetty toimivaksi, vaikkakin se asettaa haasteita suuren ja hajallaan olevan asennushenkilöstön takia.  Liikuntasaldoetu ja sen saatavuus on hoidettu hyvin.

Rami, ryhmäpäällikkö, 13 vuotta Installa

Toimin tällä hetkellä energia- ja prosessiteollisuussegmentin ryhmäpäällikkönä, ja työpäivän askareet kohdistuvat pääosin projektien juoksevien asioiden hoitoon, resursointiin sekä kaikenlaiseen tekniseen myyntiin liittyvään. Installa olen aiemmin urani aikana tehnyt sähkökeskuksia, HW- ja SW-suunnittelua, asennuksia, käyttöönottoja sekä työmaavalvontaa. Päivittäisessä toiminnassa tekninen osaaminen tulee pidettyä yllä projektien haasteiden ratkomisen ja uusien tekniikoiden soveltamisen myötä.

Parasta työssäni on monipuolinen asiakaskunta, jonka tuotannollisten ja prosessiteknisten haasteiden ratkomisessa saa olla mukana, sekä jo useampien Suomessa uniikkien projektien toteuttaminen yhdessä asiakkaan ja osaavien työkavereiden kanssa. Vaihtelevuutta työhön tuo myös projektien koko, sillä välillä toimitetaan yksi pieni kenttäkotelo ja välillä kokonaisen laitoksen automaatio ja sähköistys laitteineen.

Installa parasta on ehdottomasti perheyhtiön inhimillisyys. Esimerkiksi huomioidaan työntekijöiden eri elämäntilanteet, joita 13 vuoden työuran aikana kerran talon rakentaneella kahden lapsen vuoroviikkovanhemmallakin on ollut kaikenlaisia. Samasta asiasta kertoo myös jatko-opiskelun mahdollistaminen työn ohella monille työkavereilleni. Installa on myös hyvät liikuntaedut, joita itsekin käytän.

Kaisu, huoltoteknikko, 10 kk Installa

Nimikkeeltäni olen huoltoteknikko. Työnkuvani koostuu pääosin laitetestauksesta, vianhausta, laitekorjauksesta ja -kokoonpanosta. Työssäni parasta on sen vaihtelevuus. Koulutukseltani olen avioniikka-asentaja.

Mahdollisuus tutustua erityyppisiin laitteisiin aluksi perehdyttäjän kanssa on kullanarvoinen, ja madaltaa kynnystä uuden oppimiselle. Mielestäni parasta Installa ovat ihmiset. Koen, että minut on otettu uutena työntekijänä hyvin vastaan, ja viihdyn työtovereideni seurassa. Liukuvasta työajastakaan ei ole haittaa, sillä se mahdollistaa oman ajankäytön joustavamman suunnittelun. 

Markku, infrapalvelupäällikkö, 19 vuotta Installa

Toimin ICT-palvelupäällikkönä Instan konsernihallinnossa. Olen tehnyt pitkän uran Installa ICT-asiantuntijana, ja siirryin nykyisiin tehtäviini Instan ulkoistettua osan ICT-palveluista. Nykyisessä tehtävässä huolehdin siitä, että kumppanien tuottamat palvelut vastaavat Instan tarpeita ja palvelut on tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. ICT-ympäristö on jatkuvasti muuttuva palvelukokonaisuus. Yksi tärkeä tehtäväni on osallistua ja suunnitella kehitysprojekteja, selvittää ratkaisuvaihtoehdot, kilpailuttaa toimittajat ja lopuksi toimia kehitysprojekteissa projektipäällikkönä. Voidaan sanoa, että minun paikkani löytyy Instan ja palveluntuottajien välistä. Edustan Instaa varmistaen, että yrityksen etu ja tarpeet tulevat huomioiduiksi, ja toisaalta autan palveluntuottajaa tuottamaan palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.

Parasta työssäni on, että jokainen päivä on erilainen ja voin itse vaikuttaa tehtäviini. Saan työskennellä itseäni kiinnostavien aihealueiden parissa ja nähdä oman työni jäljet. Koen, että työtehtävässäni voin auttaa liiketoimintoja tekemään oman työnsä ja antamaan Installe kilpailuetua.

Insta on ollut kaikkina näinä vuosina turvallinen ja vakaa työnantaja, jota suhdanteiden vaihtelut eivät ole paljonkaan heiluttaneet. Insta on tarjonnut minulle urakehitysmahdollisuuksia ja joustoa sekä erittäin haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä. Voisin hoitaa suuren osan työtehtävistäni etänä kotitoimistolta tai vaikka mökiltä käsin. Kuitenkaan työni ei olisi mitään ilman hyviä työkavereita ja hyvin toimivaa työyhteisöä, unohtamatta henkilöstöravintolan lounasta.

Tuomo, Software Engineer, 3 vuotta Installa

Työskentelen ohjelmistokehittäjänä Insta Response -tuotteen parissa. Työpäiväni kuluu useimmiten koodailun ja speksailun parissa. Parasta työssäni on sen monipuolisuus sekä erilaiset haasteet, joita kriittisten järjestelmien kehittäminen tarjoaa. On myös ollut mielenkiintoista päästä välillä toimimaan asiakasrajapinnassakin. Instassa on parasta ehdottomasti tekemisen meininki sekä hyvät työkaverit. Lisäksi Installa joustetaan tarpeen mukaan, ja kannustetaan työntekijöitä liikkumaan.

 

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Tiedotteet ja artikkelit

Lue Instan tiedotteita ja artikkeleita 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja