Open search

    Autonominen teknologia parantaa merenkulun energiatehokkuutta ja turvallisuutta

    palvelumme

    Digitalisaatio mullistaa meriliikenteen, sillä jatkossa monet alukset kulkevat etäohjattuna tai autonomisesti. Meriliikenteen kilpailukyky perustuu edullisuuteen, ja autonomiset alukset sekä modernit energiantuotantojärjestelmät tuovat kustannussäästöjä.

    Alan kehitystä ohjaavat myös tiukentuneet polttoainetehokkuus- ja turvallisuusvaatimukset

    Täydennämme telakoiden ja varustamoiden osaamista kriittisissä laivanrakennuksen sekä merenkulun teknologiahankkeissa. Installa on vankka kokemus laivojen sähköjärjestelmistä ja autonomisesta teknologiasta. Huolehdimme meriliikenteen turvallisuudesta ja laivojen toimintavarmuudesta: olosuhteet merellä vaihtelevat, joten tilannekuvan on oltava ajantasainen ja miehistö saa apua navigointiin esimerkiksi lisätystä todellisuudesta. Sujuva autonominen liikennöinti on mahdollista tekoälyn, sensoridatafuusion ja etäohjauksen ansiosta.