• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Kasvun ja vastuullisuuden yhdistelmällä pysyvää kilpailuetua

palvelumme

Kemianteollisuus on useiden maapallon tulevaisuutta pohtivien skenaarioiden keskiössä. Vastuullisuuden aikakaudella talouskasvu ei voi enää perustua luonnonvarojen ylikulutukseen, ja hiilidioksidipäästöt asettavat kasvulle entistä tiukemmat reunaehdot. Esille nousee globaalin tason näkökulmia, kuten yhtäältä maailmanlaajuinen kilpailu ja toisaalta ruoan ja puhtaan veden sekä luonnonvarojen ja energian riittäminen kasvavalle väestölle.

Vuoden 2019 alussa kemianteollisuus teki päätöksen tavoitella alan hiilineutraaliutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Toiminnan hiilijalanjäljen pienentämisen ohella hiilineutraaliuteen pyrkiminen tarkoittaa myös hiilikädenjäljen kasvattamista uusien raaka-aineiden ja kiertotalouden keinoin.

Luotettava kumppani kemianteollisuuteen

Installa on monikymmenvuotinen kokemus kemianteollisuuden asiakkuuksista koko sähköautomaation elinkaaren ajalta.

Tarjoamme automaatio- ja sähkösuunnittelun, automaation järjestelmätoimitukset, sähkö- ja automaatioasennukset ja sähköautomaation kokonaistoimitukset sertifioidulla laadulla ja HSEQ-arvioinnin mukaisesti – ilman ylimääräisiä tuotantokatkoja.

Älykkään teollisuuden ratkaisumme parantavat tuotantoprosessien tuottavuutta, laatua, turvallisuutta ja joustavuutta, sekä pienentävät ympäristövaikutuksia, riskejä ja kustannuksia. Autamme asiakasta hyödyntämään dataa prosessiensa optimoimiseksi ja tehostamiseksi koneoppimisen sekä tekoälyn keinoin.