Open search

  Tietosuojaseloste – Asiakastiedot

  Insta kunnioittaa yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisia tietojasi. Insta noudattaa henkilötietojesi käsittelyssä eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita sekä sovellettavaa henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä

  Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

  Insta-konsernissa (myöhemmin Insta) rekisterinpitäjänä toimii se konsernin yhtiöistä, jonka kanssa asioit. Tietosuojakäytäntö on Insta‑konsernin yhteinen.

  Osoite: Sarankulmankatu 20, FI-33900 Tampere

  Puhelin: +358 20 771 7111

  Yhteyshenkilö: Henna Pekkanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@insta.fi

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, myynti ja markkinointi sekä asiakaspalvelu ja tuki.

  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen. Instan oikeutettuina etuina ovat palveluiden ja tuotteiden myynti ja markkinointi, asiakassuhteiden hoitaminen sekä palveluiden tuottaminen asiakkaille.

  Käsiteltävät henkilötiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys tai organisaatio ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Henkilön itse antamat lisätiedot
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, esim. kontaktihistoria, palaute, ostetut palvelut ja tuotteet
  • Verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot

  Henkilötietojen lähteet ja säilytysaika

  Henkilötiedot on saatu sinulta itseltäsi tai työantajaltasi. Muita henkilötietojen lähteitä ovat kaupparekisteri, Suomen Asiakastieto Oy, työnantajasi verkkosivut, erilaiset tapahtumat ja yhteisöpalveluiden, kuten LinkedIn, julkiset profiilitiedot.

  Henkilötietojesi säilytysaika riippuu käyttötarkoituksesta. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kuhunkin tarkoitukseen.

  Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

  Insta käyttää palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi Instan puolesta sopimuksen ja Instan ohjeiden mukaisesti. Tietoja siirretään myös muille Insta-konserniin kuuluville yhtiöille.

  Insta käsittelee henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Osa Instan käyttämistä palveluntarjoajista käsittelee tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa noudatetaan EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön edellyttämiä suojatoimia.

  Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Henkilötietojesi käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

  Rekisteröityjen oikeudet

  Jos sinulla on Instan käsittelytoimiin liittyviä kysymyksiä, huolenaiheita tai pyyntöjä, voit olla yhteydessä Instan tietosuojavastaavaan sähköpostitse (tietosuoja@insta.fi).

  Voit pyytää milloin tahansa Instalta käsiteltävät henkilötietosi. Insta korjaa tai poistaa pyynnöstä mahdolliset puutteelliset, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

  Sinulla on uutiskirjeen vastaanottajana mahdollisuus perua uutiskirje kunkin kirjeen lopusta löytyvän ”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe”-valinnan kautta.

  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi).