• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Tietosuojan asiantuntijapalvelut

Instan kokeneet asiantuntijat auttavat organisaatiotasi kaikilla tietosuojan osa-alueilla. Meiltä saat osaavaa ja käytännönläheistä tukea esimerkiksi tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien (DPIA) suorittamisessa, henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten laatimisessa, kansainvälisten tietojensiirtojen suojamekanismien arvioimisessa sekä organisaatiotanne koskevien tietosuojavaatimusten määrittelyssä.  


Asiantuntijoidemme kattava kokemus tietosuojasääntelystä ja parhaiden käytäntöjen soveltamisesta eri toimialoilla mahdollistaa kustannustehokkaan tavan edistää organisaationne tietosuojatyötä. Autamme organisaatiosi tietosuojapolitiikan, -selosteiden, -koulutusten, -ohjeistusten ja -prosessien muodostamisessa ja viemisessä käytäntöön. 

Kattavaa tietosuojaosaamista

Asiantuntijamme neuvovat ja ovat tukena muun muassa seuraavissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja osa-alueissa:
 • Tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit (DPIA)
 • Tietosuojan nykytila-arviot
 • Tietosuojaselosteet ja muu dokumentaatio
 • Rekisteröityjen oikeuksia koskevat prosessit
 • Henkilötietoja koskevat tietoturvaloukkaukset
 • Palveluiden ja järjestelmien tietosuoja-arviot
 • Rekisterinpitäjien ja käsittelijän roolit sekä yhteisrekisterinpitäjyys
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset ja kansainväliset siirrot
 • Tietosuojasta raportointi johdolle
 • Henkilökunnan koulutukset
 • Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttaminen palvelu- ja sovelluskehityksessä ​

Ota yhteyttä