Open search

  Tietosuojan asiantuntijapalvelut

  Asiantuntijamme auttavat sekä liiketoimintaa että yrityksen omaa tietosuojaorganisaatiota kaikissa tietosuojan osa-alueissa. Olemme apuna esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten tekemisessä ja neuvotteluissa, järjestämme koulutuksia ja perehdytyksiä, varmistamme oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan toteutumisen esimerkiksi sovelluskehityksessä ja neuvomme tietoturvaloukkausten käsittelyssä.

  Autamme tietosuojapolitiikan, -selosteiden, ohjeistusten ja prosessien muodostamisessa ja viemisessä käytäntöön sekä ISO 27701 ‑standardin mukaisen tietosuojan hallintajärjestelmän luomisessa ja käyttöönotossa.

  Kattavaa tietosuojaosaamista

  Asiantuntijamme neuvovat ja ovat tukena muun muassa seuraavissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja osa-alueissa:
  • Tietosuojaselosteet ja muu dokumentaatio
  • Rekisteröityjen oikeuksia koskevat prosessit ja rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt
  • Palveluiden ja järjestelmien tietosuoja-arviot
  • Rekisterinpitäjien ja käsittelijän roolit sekä yhteisrekisterinpitäjyys
  • Henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset
  • Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  • Tietosuojasta raportointi johdolle
  • Henkilökunnan koulutukset
  • Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttaminen palvelu- ja sovelluskehityksessä
  • ISO 27701 -standardin mukaisen tietosuojan hallintajärjestelmän luominen ja käyttöönotto

  Lisätietoja:

  Jyrki Nivala

  Jyrki Nivala

  Janne Valo

  Marita Touru

  Ota yhteyttä