• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Tietosuojavastaava-palvelu

Tietosuojavastaava-palvelun avulla varmistut, että tietosuojavastaavan tehtävä hoidetaan vankalla asiantuntemuksella ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla riippumattomasti. Palvelussa käytössäsi on tietosuoja-asiantuntijoidemme laaja osaaminen ennakoitavilla kustannuksilla.

Palvelu sopii sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille, ja palvelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muun organisaation kanssa ottaen huomioon liiketoiminnan luonteen ja toimintaympäristön.

Lakisääteisten tietosuojavastaavan tehtävien lisäksi palveluun on joustavasti yhdistettävissä myös muita tietosuojan ja tietoturvan asiantuntijapalveluitamme.

Tietosuojavastaavan tehtävät

Tietosuojavastaava-palvelu sisältää laajasti tukea ja neuvontaa tietosuoja-asioissa ja kattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojavastaavan tehtävät. 


Tietosuojavastaavana Insta voi avustaa organisaatiotanne esimerkiksi seuraavin tavoin: 

  • Antaa neuvoja ja ohjeistaa henkilötietojen käsittelyssä ja siihen liittyvissä velvollisuuksissa
  • Seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista ja tuo esiin havaitsemiaan puutteita
  • Antaa neuvoja ja osallistuu tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien (DPIA) laadintaan
  • Toimii tarvittaessa rekisteröityjen ja viranomaisen yhteyspisteenä
  • Raportoi tietosuojan nykytilanteesta, tietosuojariskeistä sekä sääntelyn ja viranomaisohjeiden kehityksestä
  • Tukee tarvittaessa henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten neuvottelussa
  • Antaa neuvoja ja ohjeistusta sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamisessa
  • Osallistuu tietosuojadokumentaation laatimiseen ja päivittämiseen
  • Avustaa tietosuojan koulutusmateriaalin laatimisessa ja päivittämisessä 

Ota yhteyttä