Open search

  Tietosuojavastaava-palvelu

  Tietosuojavastaava-palvelun avulla varmistut, että tietosuojavastaavan tehtävä hoidetaan vankalla asiantuntemuksella ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla riippumattomasti. Palvelussa käytössäsi on tietosuoja-asiantuntijoidemme laaja osaaminen ennakoitavilla kustannuksilla, ja tarvittaessa tehtävää hoitaa nimetty henkilö.

  Palvelu sopii sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille, ja palvelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muun organisaation kanssa ottaen huomioon liiketoiminnan luonteen ja toimintaympäristön.

  Lakisääteisten tietosuojavastaavan tehtävien lisäksi palveluun on joustavasti yhdistettävissä myös muita tietosuojan ja tietoturvan asiantuntijapalveluitamme.

  Tietosuojavastaavan tehtävät

  • Neuvoa rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää tietosuojasääntelyn mukaisten velvollisuuksien noudattamisessa
  • Lisätä organisaatiossa tietoisuutta tietosuojasta ja rekisterinpitäjän sekä henkilötietojen käsittelijöiden vastuista
  • Neuvoa teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa
  • Opastaa tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien (DPIA) toteuttamisessa
  • Valvoa organisaation tietosuojapolitiikan täytäntöönpanoa ja soveltamista
  • Valvoa tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista ja soveltamista
  • Valvoa sisäänrakennettuun tietosuojaan, oletusarvoiseen tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvien vaatimuksien täytäntöönpanoa ja soveltamista yhteistyössä organisaation lakimiesten ja tietoturvavastaavan kanssa
  • Toimia tarvittaessa valvontaviranomaisten yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
  • Toimia tarvittaessa rekisteröityjen henkilöiden yhteyshenkilönä

  Lisätietoja:

  Jyrki Nivala

  Jyrki Nivala

  Janne Valo

  marita-web-1024x683

  Marita Touru

  Ota yhteyttä