Teknologia-alojen elinkaariratkaisut

Instan mittavaa teknologiaosaamista järjestelmien ja laitteiden elinkaarisuunnittelusta ja -palveluista, testauksesta, huollosta, ylläpidosta ja tuotekehitystyöstä on sovellettu laaja-alaisesti eri korkeateknologia-aloille.

Palvelemme sertifioidulla laadulla ja vuosikymmenten kokemuksella eri toimialoista, haastavista toimintaympäristöistä ja monimutkaisista laite- ja järjestelmäkokonaisuuksista.

Teknologia-alojen elinkaaripalvelut

 • Elinkaarisuunnittelu
 • Ylläpitosuunnittelu
 • Obsolescence
 • Laitteiden modifikaatiot ja modernisoinnit
 • Korvaavat osat
 • Huoltopalvelut
 • Tutkimus ja tuotekehityspalvelut
 • Testauspalvelut

Korkeateknologia-alojen elinkaaripalvelut tuottaa Insta ILS Oy
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta ILS:n verkkosivuilla.

Automaation ja sähköistyksen elinkaaripalvelut

 • Automaation, sähköistyksen ja instrumentoinnin ratkaisujen suunnittelu ja elinkaaren hallinnan suunnittelu
 • Automaation elinkaaripalvelut
 • Sähköautomaation ylläpito
 • Prosessiautomaation säätöjen simulointi ja optimointi
 • Sähköistyksen ja automaation kokonaistoimitukset
 • Teollisuusautomaation kyber- ja tietoturvaratkaisut

Sähköautomaation elinkaaripalvelut tuottaa Insta Automation Oy.
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta Automationin verkkosivuilla.

Johtamisen ratkaisut ja palvelut teknologia-alan yrityksille

 • Kriisijohtamisen ja -viestinnän palvelu (SitMan)
 • Turvallisuuspoikkeamien hallintapalvelu (HSE)
 • Johtamisjärjestelmät
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät
 • Suunnittelu-, määrittely- ja arkkitehtuurityö
 • Tietojärjestelmähallinta
 • Tietoturva 

Lue lisää johtamisen ratkaisuista ja palveluista.

Harjoittelu- koulutus- ja simulointiratkaisut teknologia-aloille

 • Harjoittelupalvelut (mm. tilannejohtaminen, kriisiviestintä, jatkuvuuden suunnittelu)
 • Turvallisuuden 3D-visualisointiratkaisut
 • Kyberverkkokoulutus
 • Kyberturvallisuuden luennot ja valmennus
 • Tietoturvan verkkokoulutukset
 • Johdon kyberharjoitukset
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät

Lue lisää asiakaskohtaisesti räätälöitävistä harjoittelu- koulutus- ja simulointiratkaisuistamme

Insta-konserni palvelee

 • Suomen puolustusvoimat
 • Viranomaisorganisaatiot
 • Julkinen sektori
 • Kriittinen infrastuktuuri: vesilaitokset, energia-ala
 • Palvelutuottajat
 • Prosessi-, energia- ja elintarviketeollisuus, materiaalinkäsittely
 • Meriteollisuus: onshore / offshore
 • Näyttämöt
 • Huoltovarmuusorganisaatiot

 • Turvallisuusorientoituneet organisaatiot
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat, järjestelmäintegraattorit
  ja -toimittajat
 • Engineering-yksiköt ja projektiviejät
 • Valtionhallinto, julkishallinto
 • Ilmailuala: sotilaallinen ilmailu,
  siviili-ilmailu, viranomaiset
 • Sote-ala

Tietoa konsernista

Lue lisää

Tietoa konsernista

Lue lisää