Kriittisen infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito

Insta palvelee ehdottoman toiminta- ja huoltovarmuuden organisaatioita ratkaisuilla, järjestelmillä, tuotteilla ja palveluilla, joiden tavoitteena on tukea ja varmistaa toiminnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

Kriittisen infrastruktuurin toimintakentällä palvelemme organisaatioita automaatio- ja sähköistysratkaisujen, johtamisen työkalujen, tieto- ja kyberturvallisuuden sekä turvallisuus- ja tilannejohtamisen sektoreilla. Palvelumme varmistavat asiakkaan toiminta- ja tuotantokyvyn myös poikkeustilanteissa.

Automaation ja sähköistyksen palvelut

 • Sähköistyksen ja automaation suunnittelu
 • Sähköistyksen ja automaation asennukset
 • Sähköautomaation kunnossapito
 • Automaation elinkaaripalvelut
 • Sähköautomaation kenttähuolto
 • Sähköistyksen ja automaation kokonaistoimitukset

Sähköautomaation elinkaaripalvelut tuottaa markkinajohtajan varmuudella Insta Automation Oy.
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta Automationin verkkosivuilla

Johtamisen ratkaisut ja palvelut kriittisen infrastruktuurin toimijoille

 • Kriisijohtamisen ja -viestinnän palvelu (SitMan)
 • Turvallisuuspoikkeamien hallintapalvelu (HSE)
 • Johtamisjärjestelmät
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät
 • Suunnittelu-, määrittely- ja arkkitehtuurityö
 • Tietojärjestelmähallinta
 • Tietoturva ja kyberturvaratkaisut

Lue lisää johtamisen ratkaisuista ja palveluista

Harjoittelu- koulutus- ja simulointiratkaisut kriittiselle infrastruktuurille

 • Harjoittelupalvelut (mm. tilannejohtaminen, kriisiviestintä ja jatkuvuuden suunnittelu)
 • Yhtenäiset harjoituskirjastot ja -käytänteet kriittisille toimialoille
 • Turvallisuuden 3D-visualisointiratkaisut
 • Kyberverkkokoulutus
 • Kyberturvallisuuden luennot ja valmennus
 • Tietoturvan verkkokoulutukset
 • Johdon kyberharjoitukset
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät

Lisäksi virtuaaliteknologioita ja simulointia voidaan hyödyntää esimerkiksi automaatioratkaisun suunnitteluun. 
Lue lisää asiakaskohtaisesti räätälöitävistä harjoittelu- koulutus- ja simulointiratkaisuistamme

Insta-konserni palvelee

 • Suomen puolustusvoimat
 • Viranomaisorganisaatiot
 • Julkinen sektori
 • Kriittinen infrastuktuuri: vesilaitokset, energia-ala
 • Palvelutuottajat
 • Prosessi-, energia- ja elintarviketeollisuus, materiaalinkäsittely
 • Meriteollisuus: onshore / offshore
 • Näyttämöt
 • Huoltovarmuusorganisaatiot

 • Turvallisuusorientoituneet organisaatiot
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat, järjestelmäintegraattorit
  ja -toimittajat
 • Engineering-yksiköt ja projektiviejät
 • Valtionhallinto, julkishallinto
 • Ilmailuala: sotilaallinen ilmailu,
  siviili-ilmailu, viranomaiset
 • Sote-ala

Tietoa konsernista

Lue lisää

Instan laatu

Lue lisää