Hätä- ja hälytyskeskusratkaisut

Instan ratkaisut mahdollistavat saumattoman reaaliaikaisen yhteystyön eri turvallisuustoimijoiden välillä 24/7/365. Insta Response™ -tuoteperheemme avulla hätä- ja hälytyskeskukset pystyvät tehokkaasti hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet sekä vastaamaan avun tarpeeseen entistä tehokkaammin.

Installa on vuosikymmenten kokemus kriittisten johtamisjärjestelmien kehittämisestä. Tämän päivän ja tulevaisuuden teknologiakehitykseen sekä ennen kaikkea turvallisuussektorin tehokkaamman toiminnan tarpeeseen vastaava Insta Response -tuoteperhe yhdistää kokemuksen sekä näkemyksellisen innovaation.

Tuloksena on tuote, joka kiinnostaa turvallisuusorientoituneita toimijoita maailmanlaajuisesti. Insta Response -tuoteperhe parantaa niin toimintavarmuutta kuin kustannustehokkuutta tarjoten välineet kaikille organisaatioille pienistä toimijoista kansallisiin viranomaisyhteistyöverkostoihin.

Insta Response™ -tuoteperhe

Insta Response -tuoteperhe on ensimmäinen ratkaisu, joka vastaa kaikkien turvallisuussektorilla toimivien tahojen tarpeisiin. Yhtenäinen alusta tehostaa niin hätäkeskusten, pelastustoimen, poliisin, rajaturvallisuuden, ensihoidon, sosiaalitoimen kuin turvallisuusalan yritystenkin toimintaa ja vastaa eri tahojen haastaviin vaatimuksiin. Viranomaisten saumaton yhteistyö hätätilanteessa saattaa oikean avun paikalle nopeammin ja pelastaa ihmishenkiä.

Insta Response mahdollistaa kaikkien toimintaketjussa olevien resurssien optimaalisen hyödyntämisen. Virtuaalisen hätä- tai hälytyskeskuksen avulla hätäilmoitukset voidaan normaalitilanteissa käsitellä paikallisesti, mutta ruuhkan ilmetessä muut keskukset tukevat ruuhkautunutta keskusta automaattisesti. Näin minimoidaan ilmoitusten ruuhkautuminen ja tehtävä voidaan välittää kentällä oleville yksiköille nopeasti. Insta Response myös yhtenäistää käytäntöjä ja ohjaa ilmoituksen vastaanottajaa tekemään mahdollisimman oikean riskinarvion.

Hätätilanteessa välitön ja oikea apu on avainasemassa. Insta Response luo kaikille käyttäjille yhden yhteisen tilannekuvan, mikä vähentää suullisen kommunikaation tarvetta ja säästää aikaa.

Insta Response -tuoteperheen ominaisuuksia:

Täyttää kriittisen toimintaympäristön tiukat saatavuusvaatimukset

Hätäkeskukset muodostavat yhden yhteisen virtuaaliympäristön, joka estää ruuhkautumista tehokkaasti

Vastaa kaikkien public safety -toimialan edustajien tarpeisiin

Innovatiiviset kenttäjohtamisen ja tehtävien hallinnan työkalut

Coordinated Safety of Tomorrow

Lataa esite

Jätä yhteydenottopyyntö