Open search

  Hätä- ja hälytyskeskus ratkaisut

  Lue uusin tiedote hätäkeskustietojärjestelmästä

  Instan ratkaisut mahdollistavat saumattoman reaaliaikaisen yhteystyön eri turvallisuustoimijoiden välillä 24/7/365. Insta Response™ -tuoteperheemme avulla hätä- ja hälytyskeskukset pystyvät tehokkaasti hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet sekä vastaamaan avun tarpeeseen entistä tehokkaammin.

  Installa on vuosikymmenten kokemus kriittisten johtamisjärjestelmien kehittämisestä. Tämän päivän ja tulevaisuuden teknologiakehitykseen sekä ennen kaikkea turvallisuussektorin tehokkaamman toiminnan tarpeeseen vastaava Insta Response -tuoteperhe yhdistää kokemuksen sekä näkemyksellisen innovaation.

  Tuloksena on tuote, joka kiinnostaa turvallisuusorientoituneita toimijoita maailmanlaajuisesti. Insta Response -tuoteperhe parantaa niin toimintavarmuutta kuin kustannustehokkuutta tarjoten välineet kaikille organisaatioille pienistä toimijoista kansallisiin viranomaisyhteistyöverkostoihin.

  Insta Response™ -tuoteperhe

  Insta Response -tuoteperhe on ensimmäinen ratkaisu, joka vastaa kaikkien turvallisuussektorilla toimivien tahojen tarpeisiin. Yhtenäinen alusta tehostaa niin hätäkeskusten, pelastustoimen, poliisin, rajaturvallisuuden, ensihoidon, sosiaalitoimen kuin turvallisuusalan yritystenkin toimintaa ja vastaa eri tahojen haastaviin vaatimuksiin. Viranomaisten saumaton yhteistyö hätätilanteessa saattaa oikean avun paikalle nopeammin ja pelastaa ihmishenkiä.

  Lue Instan toimittamasta ERICA-hätäkeskustietojärjestelmästä

   

  Insta Response -järjestelmä ja sen hyödyt

  Insta Responsen avulla erilaiset asiakasorganisaatiot ottavat vastaan ilmoituksia ja käsittelevät niiden pohjalta syntyviä tehtäviä. Insta Response koostuu kahdesta sovelluksesta. Insta Response Client -sovelluksessa päivystäjät ottavat vastaan ilmoituksia, arvioivat tilanteen vaatimat toimenpiteet, hälyttävät yksiköt paikalle ja seuraavat tehtävien suorittamista kentällä. Insta Response Portal -sovellusta käyttäen asiakasorganisaation hallinnon käyttäjät luovat mm. kysymysjoukot, joita Insta Response Client -sovellusta käyttävät päivystäjät hyödyntävät ilmoitusten vastaanotossa.

  Kaikki toimijat samassa järjestelmässä

  Insta Response -järjestelmään voidaan yhdistää usean eri toimijan, kuten eri viranomaisten, yksiköt ja toimintamallit. Päivystäjä voi tarkastella kaikkien toimijoiden yksiköitä ja tehtäviä. Järjestelmä ehdottaa tarpeen mukaan eri toimijoiden yksiköitä tehtäviä suorittamaan, sen mukaan miten hallinnon käyttäjät ovat etukäteen määrittäneet Insta Response Portal -sovelluksessa.

  Asiakasorganisaation laatimat kysymykset tilanteiden arviointiin

  Päivystäjät tekevät tilannearvion kysymällä ilmoittajalta Insta Response Client -sovelluksen tarjoamia kysymyksiä ja syöttämällä vastaukset sovellukseen. Nämä kysymykset ja vastausvaihtoehdot asiakasorganisaation edustajat ovat etukäteen luoneet Insta Response Portal -sovelluksessa. Kysymyksiä laatiessa määritetään lisäksi, mitä kustakin vastauksesta tai vastausyhdistelmästä seuraa. Seurauksena voi olla esimerkiksi, että tehtävän hoitamiseen vaaditaan yksiköitä, joilla on riittävä määrä tarvittavanlaisia resursseja.

  Oikeat yksiköt joka tilanteeseen asiakasorganisaation määrittämien sääntöjen mukaisesti

  Kun päivystäjä tekee tilannearvion vastailemalla Insta Response -järjestelmään määritettyihin kysymyksiin, järjestelmä laskee, millainen joukko yksiköitä tarvitaan tehtävän hoitamiseen. Tarkoituksenmukainen yksikköjoukko määräytyy sen mukaan, millaisia seurauksia asiakasorganisaatio on etukäteen määritellyt vastausvaihtoehdoille. Päivystäjä voi hälyttää järjestelmän ehdottamat yksiköt yhdellä napin painalluksella tai muokata yksikköjoukkoa ennen hälyttämistä.

  Kaikilla toimipisteillä yhteinen tilannekuva

  Insta Response -järjestelmä yhdistää kaikki asiakasorganisaation toimipisteet yhteen siten, että jokainen toimipiste näkee reaaliaikaisesti saman tilannekuvan. Päivystäjät pystyvät tarvittaessa käsittelemään minkä tahansa toimipisteen alueella sattuneita tapahtumia. Jos jollakin alueella on ruuhkaa, ilmoitukset voidaan automaattisesti ohjata toisiin toimipisteisiin, joissa niitä pystytään käsittelemään täysin samalla tavalla kuin omassa toimipisteessä.

  Päällekkäiset tapahtumat tunnistetaan

  Kun päivystäjä ottaa vastaan ilmoitusta, järjestelmä huomauttaa, jos se tunnistaa muissa parhaillaan aktiivisina olevissa tapahtumissa samankaltaisuuksia: esimerkiksi sama osoite. Päivystäjä voi tarvittaessa yhdistää päällekkäiset tapahtumat toisiinsa, jolloin vältetään moninkertaisen vasteen lähettäminen tapahtumapaikalle. Järjestelmä huomauttaa päällekkäisistä tapahtumista samalla tavoin riippumatta siitä, missä toimipaikassa kukin ilmoitus on vastaanotettu.

  Aina käytettävissä

  Insta Response -järjestelmä on suunniteltu kriittisiin toimintaympäristöihin, joiden on oltava aina saatavilla ilman huoltokatkoja. Virhetilanteisiin on varauduttu monenlaisilla teknisillä ratkaisuilla, ja järjestelmä toimii myös internetyhteyksien puuttuessa.

  Coordinated Safety of Tomorrow

  Lataa esite

  Jätä yhteydenottopyyntö