• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Tietoturvaa yritysjohdolle

Negatiivinen julkisuus yritysten heikon tietoturvan ympärillä on mahdollisuus kasvattaa sinun liiketoimintaasi viestimällä tietoturvasta.

Me autamme sinua viestimään palvelujesi tai tuotteittesi tietoturvasta ja tietosuojasta vakuuttavasti asiakkaillesi, kun he ovat tekemässä ostopäätöstä. Samalla varmistamme, että tietoturva parantaa palvelujesi tai tuotteittesi asiakaskokemusta.

 

Tietoturvaa johdon tarpeisiin

Kyberturvasparrauksen avulla yritysjohto saa käsityksen yritykseen, sen palveluihin tai palvelukehitykseen liittyvistä kyberturvariskeistä sekä tietää mitä tulee huomioida toimiessa ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Mihin tarvitsen tätä?​

Kyberriskit ovat merkittäviä yritysten liiketoimintaan kohdistuvia uhkia. Erityisesti yrityskaupoissa ja muissa yritysjärjestelyissä sekä uusien digitaalisten palvelujen yhteydessä kyberturvan merkitys korostuu.​

Loppupeleissä niistä on vastuussa yrityksen johtaja tai johtajat. Ja kuten tiedämme, vastuu puolestaan tuo mukanaan huolta. Sparrauksen avulla sinun huolesi johtajana kevenevät.

Miten tämä käytännössä menee?​

Prosessi lähtee liikkeelle tutustumisesta. Käymme yksityiskohtaisesti kanssanne läpi, mitä riskejä juuri teidän alaanne ja liiketoimintaanne kohdistuu. ​

Tämän jälkeen teemme riskianalyysin, jonka pohjalta luomme teille strategian riskien minimoimiseen. ​

Lopuksi annamme konkreettiset ehdotukset parhaista työkaluista riskien hallitaan sekä siihen, miten mahdollisiin riskeihin tulisi reagoida.

Johdon kyberriskikartoitus​

Tunne henkilökohtaiset kyberriskisi ja tiedä mitä niille teet

Hyödyt​

Hallitset riskit ennen kuin ne realisoituvat yrityksesi liiketoiminnan tai oman yksityisyytesi menetyksenä. ​

Pystyt vastaamaan hallituksen ja sidosryhmien kysymykseen: mikä on henkilökohtaisen kyberturvasi tila?​

Toteutus​

Tunnistamme ja analysoimme riskit kyselyllä, jonka täyttämiseen kuluu sinulta vain 30 minuuttia. Muut tarvittavat taustatiedot saamme työpajassa IT:stä vastaavilta henkilöiltä. ​

Lopputulokset​

Kuvaus jokaisen mukaan valitun johtajan henkilökohtaisista kyberriskeistäsi ja priorisoidut suositukset riskien hallitsemiseen jokaiselle johtajalle henkilökohtaisesti. ​

Digipalvelun top-5 kyberriskit kahdessa viikossa

Suunnitteletko, kehitätkö tai lanseeraatko uuden digitaalisen palvelun? Haluat varmasti tietää mitä tietoturva- ja tietosuojariskejä palvelusi sisältää.​

Me annamme selkeät suositukset riskien hallitsemiseksi. Samalla tunnistamme mahdollisuudet hyödyntää kyberturvallisuutta uuden palvelusi asiakashankinnassa.

Hyödyt​

Hallitset riskit ennen kuin ne asiakkaiden luottamuksen tai liiketoiminnan menetyksenä. ​Kahdessa viikossa tunnet palvelusi kyberriskit ja tiedät mitä niille teet.

Tunnet kyberturvallisuuden ja tietosuojan potentiaalin myynnin edistäjänä ja tiedät mitä konkreettisia toimenpiteitä näiden myynninedistämispotentiaalin kasvattaminen vaatii. ​

Toteutus​

Tunnistamme ja analysoimme riskit työpajoissa. Samalla asiantuntijamme vastaavat kysymyksiisi ja haastavat vallitsevia näkemyksiä. Toteutus on vaiheistettu siten, että osallistujien aika käytetään tehokkaasti hyödyksi. ​

Lopputulokset​

Kuvaus palvelun kyberriskeistä ja priorisoidut suositukset riskien ottamiseen ja hallitsemiseen.​

Suositukset toimenpiteiksi, joiden avulla kyberturvallisuutta ja tietosuojaa voidaan hyödyntää palveluun liittyvässä asiakashankinnassa.

Ota yhteyttä