Open search

  Tilaa RPAS-perehdytyskoulutus

  Tilaa verkkokurssi

  Tilaa ammatti-, harraste- ja viranomaistahoille tarkoitettu kauko-ohjattuihin ilma-aluksiin (RPAS, drone) ja niiden käyttöön keskittyvä verkkokurssi, joka antaa perehdytyksen ja perusteet turvalliseen toimintaan. 

  Lue tiedote koskien 1.7.2020 sovellettavaa ilmailun lainsäädäntöä ja Instan verkkokurssia.

  Kirjaudu verkkokurssille

   

  Verkkokurssin sisältö

  Verkkokurssi koostuu seitsemästä eri osa-alueesta.

  1. Kurssin esittely

  2. Johdanto miehittämättömään ilmailuun

  • Etäohjattujen järjestelmien murros
  • Mikä on miehittämätön ilma-alusjärjestelmä
  • Lennokki vai kauko-ohjattu ilma-alus
  • Lentoteollisuuden nopeimmin kasvava osa-alue
  • Siviili-ilmailu
  • Sotilasilmailu
  • Valtion ilmailu
  • Dull-, Dirty- ja Dangerous-tehtäväjaottelu
  • Käyttö on laajentumassa myös rikollisiin tarkoituksiin
  • Siviilikäytössä olevien RPAS-järjestelmien lentotyön laajuus Suomessa

  3. Pääkomponentit ja suorituskyky

  • Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä
  • Kauko-ohjattu ilma-alus
  • Nostovoiman syntyminen ja perusteet kiinteäsiipisen ilma-aluksen ohjaamiselle
  • Multikoptereiden toimintaperiaate ja ohjaaminen
  • Autopilotti hoitaa usein pääosan ohjaamisesta
  • Esimerkkejä kauko-ohjatun ilma-aluksen eri hyötykuormista
  • Kauko-ohjauspaikka
  • Kahden tai useamman kauko-ohjauspaikan käyttö lennätyksen aikana
  • Toimintaetäisyyteen vaikuttavat tekijät
  • Järjestelmän toiminta-aikaan vaikuttavat tekijät
  • Ohjaus- ja seurantayhteyden eli linkkijärjestelmän perusominaisuudet
  • Ohjaus- ja seurantayhteyden varmentaminen
  • Sään olosuhteiden ja RPAS-kaluston vaikutus lennätystehtävän suorittamiseen

   

   

  Koulutusmateriaalimme mahdollistaa turvallisen UAS-toiminnan suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen.

   

   

   

  "Hyvin rakennettu verkkokurssi."

   

   

   

  "Erittäin kattava ja perusteellinen kurssi.  Hyviä käytännön esimerkkitapauksia!"

  4. Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva lainsäädäntö

  • Arvio sääntelyn tämänhetkisestä tilanteesta
  • Sääntelyn taustalla
  • Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva muu lainsäädäntö Suomessa
  • RPAS-ilmailumääräyksen tulkitseminen

  5. Lennätyksen turvallinen suorittaminen

  • Lennätystoiminnassa noudatettavat asiakirjat ja lennätystoimintakäsikirjan merkitys
  • Karttatiedustelu, kauko-ohjauspaikan valinta, ryhmittyminen ja ennakkotiedottaminen
  • Valmistautuminen lennätystehtävään
  • Lennätystehtävän suorittaminen ja sen päättäminen
  • Jäätäminen

  6. Lentoturvallisuus

  • Lentoturvallisuuden muodostavat oikea asenne, kokemus ja ammattitaito
  • Piittaamattomuus säännöistä ja määräyksistä on uhka myös muulle lentoliikenteelle
  • Lennätystoiminnan lentoturvallisuuteen vaikuttavista käytännön tekijöistä
  • Turvallisuustutkinnan tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja ehkäistä uusien onnettomuuksien syntyminen

  7. Määritelmät

  RPAS-verkkokurssi

  Opiskele turvallista miehittämätöntä ilmailua itsenäisesti verkkokurssimme avulla omassa tahdissasi.

  Hinta: 470 € + alv. 112,80 € = 582,80 €

  Tilaa verkkokurssi

  Kirjaudu oppimisympäristöön

   

   

   

  RPAS Plus -verkkokurssi

  Pidätkö enemmän vuorovaikutteisesta verkko-opiskelusta? RPAS Plus -verkkokurssi sisältää mahdollisuuden kysyä sähköpostilla mieltä askarruttavia kysymyksiä luottamuksellisesti kurssin opettajalta.

  Hinta: 590 € + alv. 141,60 € = 731,60 €

  Tilaa verkkokurssi

  Kirjaudu oppimisympäristöön

  RPAS-koulutuspaketti neljälle

  • yksi RPAS Plus-verkkokurssi
  • kolme RPAS-verkkokurssia
  • räätälöity RPAS-perehdytyskoulutuspäivä neljälle hengelle Tampereella.

  Hinta: 4500 € + alv. 1080 € = 5580 €

  Lisähenkilöt: 900 € + alv. 216 € = 1116 € (sisältäen verkkokurssin ja osallistumisen RPAS-perehdytyskoulutuspäivään)

  Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla.

  Tilaa RPAS-verkkokurssi

  Tilaa verkkoperusteinen RPAS-perehdytyskurssi alla olevalla lomakkeella. Muistathan lisätä mukaan myös laskutustiedot, jotta voimme aktivoida verkkolisenssit. Aktivoimme lisenssit kahden päivän sisällä tilauksesta ja lähetämme asiakkaalle laskun.

  Lisätietoja:

  Ari Nissinen

  Raine Lehtonen

  Ville Somppi