Open search

  Tilaa RPAS-perehdytyskoulutus

  Tilaa verkkokurssi

  Tilaa ammatti-, harraste- ja viranomaistahoille tarkoitettu kauko-ohjattuihin ilma-aluksiin (RPAS, drone) ja niiden käyttöön keskittyvä verkkokurssi, joka antaa perehdytyksen ja perusteet turvalliseen toimintaan. 

   

  Kirjaudu verkkokurssille

   

  Verkkokurssin sisältö

  Verkkokurssi koostuu seitsemästä eri osa-alueesta.

  1. Kurssin esittely

  2. Johdanto miehittämättömään ilmailuun

  • Etäohjattujen järjestelmien murros
  • Mikä on miehittämätön ilma-alusjärjestelmä
  • Lennokki vai kauko-ohjattu ilma-alus
  • Lentoteollisuuden nopeimmin kasvava osa-alue
  • Siviili-ilmailu
  • Sotilasilmailu
  • Valtion ilmailu
  • Dull-, Dirty- ja Dangerous-tehtäväjaottelu
  • Käyttö on laajentumassa myös rikollisiin tarkoituksiin
  • Siviilikäytössä olevien RPAS-järjestelmien lentotyön laajuus Suomessa

  3. Pääkomponentit ja suorituskyky

  • Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä
  • Kauko-ohjattu ilma-alus
  • Nostovoiman syntyminen ja perusteet kiinteäsiipisen ilma-aluksen ohjaamiselle
  • Multikoptereiden toimintaperiaate ja ohjaaminen
  • Autopilotti hoitaa usein pääosan ohjaamisesta
  • Esimerkkejä kauko-ohjatun ilma-aluksen eri hyötykuormista
  • Kauko-ohjauspaikka
  • Kahden tai useamman kauko-ohjauspaikan käyttö lennätyksen aikana
  • Toimintaetäisyyteen vaikuttavat tekijät
  • Järjestelmän toiminta-aikaan vaikuttavat tekijät
  • Ohjaus- ja seurantayhteyden eli linkkijärjestelmän perusominaisuudet
  • Ohjaus- ja seurantayhteyden varmentaminen
  • Sään olosuhteiden ja RPAS-kaluston vaikutus lennätystehtävän suorittamiseen

   

   

  Koulutusmateriaalimme mahdollistaa turvallisen UAS-toiminnan suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen.

   

   

   

  "Hyvin rakennettu verkkokurssi."

   

   

   

  "Erittäin kattava ja perusteellinen kurssi.  Hyviä käytännön esimerkkitapauksia!"

  4. Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva lainsäädäntö

  • Arvio sääntelyn tämänhetkisestä tilanteesta
  • Sääntelyn taustalla
  • Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva muu lainsäädäntö Suomessa
  • RPAS-ilmailumääräyksen tulkitseminen

  5. Lennätyksen turvallinen suorittaminen

  • Lennätystoiminnassa noudatettavat asiakirjat ja lennätystoimintakäsikirjan merkitys
  • Karttatiedustelu, kauko-ohjauspaikan valinta, ryhmittyminen ja ennakkotiedottaminen
  • Valmistautuminen lennätystehtävään
  • Lennätystehtävän suorittaminen ja sen päättäminen
  • Jäätäminen

  6. Lentoturvallisuus

  • Lentoturvallisuuden muodostavat oikea asenne, kokemus ja ammattitaito
  • Piittaamattomuus säännöistä ja määräyksistä on uhka myös muulle lentoliikenteelle
  • Lennätystoiminnan lentoturvallisuuteen vaikuttavista käytännön tekijöistä
  • Turvallisuustutkinnan tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja ehkäistä uusien onnettomuuksien syntyminen

  7. Määritelmät

  RPAS-verkkokurssi

  Opiskele turvallista miehittämätöntä ilmailua itsenäisesti verkkokurssimme avulla omassa tahdissasi.

  Hinta: 470 € + alv. 112,80 € = 582,80 €

  Tilaa verkkokurssi

  Kirjaudu oppimisympäristöön

   

   

   

  RPAS Plus -verkkokurssi

  Pidätkö enemmän vuorovaikutteisesta verkko-opiskelusta? RPAS Plus -verkkokurssi sisältää mahdollisuuden kysyä sähköpostilla mieltä askarruttavia kysymyksiä luottamuksellisesti kurssin opettajalta.

  Hinta: 590 € + alv. 141,60 € = 731,60 €

  Tilaa verkkokurssi

  Kirjaudu oppimisympäristöön

  RPAS-koulutuspaketti neljälle

  • yksi RPAS Plus-verkkokurssi
  • kolme RPAS-verkkokurssia
  • räätälöity RPAS-perehdytyskoulutuspäivä neljälle hengelle Tampereella.

  Hinta: 4500 € + alv. 1080 € = 5580 €

  Lisähenkilöt: 900 € + alv. 216 € = 1116 € (sisältäen verkkokurssin ja osallistumisen RPAS-perehdytyskoulutuspäivään)

  Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla.

  Tilaa RPAS-verkkokurssi

  Tilaa verkkoperusteinen RPAS-perehdytyskurssi alla olevalla lomakkeella. Muistathan lisätä mukaan myös laskutustiedot, jotta voimme aktivoida verkkolisenssit. Aktivoimme lisenssit kahden päivän sisällä tilauksesta ja lähetämme asiakkaalle laskun.

  Lisätietoja:

  Ari Nissinen

  Raine Lehtonen

  Ville Somppi