Open search

  Miehittämättömän ilmailun koulutusta, konsultointia ja operointia

  Ota yhteyttä

  Tarjoamme asiakkaillemme perehdytystä ja koulutusta miehittämättömän ilmailun turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteenamme on UAS-järjestelmien käytön avulla avata asiakkaille uusia toimintamahdollisuuksia sekä luoda kilpailuetua, kasvua ja uusia työpaikkoja.

  Asiakaslähtöisiä UAS-asiantuntijapalveluita

  Autamme asiakkaitamme selvittämään, millaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia miehittämätön ilmailu voisi tuoda heidän edustamilleen organisaatioille ja erikoisaloille.

  Tarjoamme perehdytystä miehittämättömien ilma-alusten käyttöön ja erikoiskursseja eri ammattialoille yhteistyössä alan huippuosaajien kanssa. Kaikki palvelumme tuotetaan kokeneiden UAS-ammattilaistemme toimesta. Osoituksena Instan koulutuksen korkeasta tasosta on luottamus: kotimaiset viranomaistahot ovat valinneet meidät UAS-kouluttajakseen jo vuodesta 2012 alkaen.

  UAS-konsultaatiomme tavoitteena on tyypillisesti uusien ja kustannustehokkaiden UAS-palveluiden luominen, operointimenetelmien kehittäminen ja alan koulutuksen antaminen.

  Verkkokurssimme

  Verkkoperusteinen RPAS-perehdytyskoulutus

  Itsenäisesti opiskeltava kauko-ohjattuihin ilma-aluksiin (RPAS, drone) ja niiden käyttöön perehdyttävä verkkokurssi.

  • Kurssi luo perustan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttöönotolle, tutustuttaa järjestelmien lukuisiin eri käyttömuotoihin ja antaa perusteet järjestelmien suorituskyvyn ja pääkomponenttitason toimintaperiaatteiden ymmärtämiselle.
  • Kurssi antaa perusteet miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän turvalliselle näköyhteyteen (VLOS) perustuvalle lennättämiselle.
  • Kurssi luo valmiuksia myös näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS) tapahtuvaa lennätystoimintaa varten.
  • Kurssin tavoitteena on sitouttaa opiskelija lentoturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja toiminnassa havaittujen onnettomuus-, vaara- ja poikkeamatilanteiden raportoimiseen.

  Kurssin suorittaminen tapahtuu joustavasti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat myös kurssitodistuksen.
   
  Opiskelulisenssi on voimassa 6 kuukautta, ja pidämme kurssia jatkuvasti ajan tasalla. Kurssilaisella on aina helposti saatavilla oikeat ja voimassa olevat tiedot.

  Tutustu verkkokurssiin tarkemmin ja tilaa tai kirjaudu oppimisympäristöön.

  Lue tiedote koskien 1.7.2020 sovellettavaa ilmailun lainsäädäntöä ja Instan verkkokurssia.

  Muu koulutustarjonta

  Perehdytyskoulutuspäivä RPAS-verkkokurssin suorittaneille

  Kurssi kertaa verkkokoulutuksen tärkeimmät asiat ja antaa perusteet käytännön lennätystoiminnan aloittamista varten. Käytännössä kurssilla harjoitellaan kauko-ohjauspaikan valitsemista ja eristämistä, riskianalyysin laatimista, lennätystehtävän suunnittelua, valmistelua, suorittamista ja päättämistä. Lentoturvallisuus on aina osa koulutustamme.

  Kurssille osallistuminen edellyttää verkkokurssin suorittamista, mutta ei aiempaa kokemusta RPA-järjestelmän käytöstä. Niinpä kurssi soveltuu myös järjestelmän hankintaa suunnittelevalle henkilölle antaen hyvät perusteet sitä varten.

  Kurssin suorittamisesta annetaan kurssitodistus (suomi/englanti).

  Perehdytyskoulutuspäivän hinta: 470 € + alv. 112,80 € = 582,80 €

  Tilatut ryhmät tarjouksen mukaan.

  Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostilla.

  UAS-erikoiskoulutus

  Eri hyötykuormien käyttöön ja niiden tuottaman informaation hyödyntämiseen tarkoitetun UAS-alan erikoiskoulutuksen opettajina toimivat kunkin erikoisalan huippuasiantuntijat.

  Erikoiskoulutus on teemakohtainen painottuen esimerkiksi kartoitukseen, ympäristön tarkkailuun ja seurantaan, maatalouteen, etsintä- ja pelastustoimintaan tai lennätystoimintaan näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS).

  UAS-konsultoinnilla kilpailuetua miehittämättömästä ilmailusta

  Konsultointipalvelumme kattavat eri UAS-järjestelmien käytön soveltuvuuden ja järjestelmien suorituskyvyn arvioinnit ja tarvittaessa testaukset. Autamme asiakasta teknologiavalinnassa, vaatimusmäärittelemme ja räätälöimme kustannustehokkaat operointiratkaisut avaimet käteen -periaatteella.

  Tuotamme myös operoinnille välttämättömät ohje- ja toimintakäsikirjat näköetäisyydellä (VLOS) ja sen ulkopuolella (BVLOS) toimimiseen. Käsikirjojen sisällössä on aina huomioitu alan sääntelyn nopea muuttuminen.

  Tunnistamme myös UA-järjestelmien käytön muodostaman uhkan yhteiskunnalle ja yrityksille. Olemme perehtyneet syvällisesti miehittämättömän ilmailun sääntelyyn ja eri torjuntamenetelmiin. Tarjoamme viranomaisille ja yrityksille koulutusta aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, järjestelmien tuottamista uhkista, varautumisesta ja torjunnasta.

  Konsultaation osa-alueet
  • Sovellusalueeseen sopivien RPAS-järjestelmien kartoitus
  • Järjestelmän valinnassa avustaminen
  • Testilento-ohjelman järjestäminen
  • Järjestelmän käyttöä koskevat viranomaisneuvottelut
  • Hankinnan tekninen tuki
  • Hyötykuormien kartoitus ja integraatio ilma-alukseen
  • Operointihenkilöstön koulutus
  • Ohje- ja toimintakäsikirjat
  • RPAS-vastatoimet (C-UAS)

   

   

   

   

   

   

  Autamme määrittelemään saavutettavan hyödyn sekä valitsemaan soveltuvan kaluston ja toimivimman operointitavan.

  Ota yhteyttä:

  Ari Nissinen

  Raine Lehtonen

  Ville Somppi

  LinkedIn