Open search

    Elinkaaripalvelut

    Tarjoamme korkeateknologia-alojen järjestelmien, osajärjestelmien ja laitteiden elinkaarisuunnittelua ja elinkaaripalveluita.

    Taattua toimintavarmuutta koko elinkaaren ajan

    Monimutkaisten järjestelmien elinkaaret ovat suunnitellusti pitkiä ja investointien kokonaiskustannuksiin vaikuttavat merkittävästi huollon suunnitelmallisuus ja kustannustehokkuus sekä huoltokyvyt. Joskus pitkien elinkaarien aikana halutaan myös kehittää järjestelmien suorituskykyä ylläpidon lisäksi.

    Elinkaaripalvelumme alkavat tyypillisesti jo järjestelmien hankintavaiheessa, joissa yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme järjestelmän huoltokonseptin ja huoltovarmuusvaatimukset. Pitkän elinkaaren aikana huolehdimme järjestelmien, osajärjestelmien ja laitteiden toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta sekä ennakoimme tulevat huolto- ja korvaustarpeet. Toteutamme myös elinkaaripäivityksiä sekä suorituskyvyn kehittämistä.

    Instan elinkaaripalveluiden asiakkaat luottavat pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja huolelliseen toiminnan kehittämiseen. Instan palvelujen avulla järjestelmien toimintavarmuus on taattu koko elinkaaren ajan.

    Sertifioinnit

    AQAP-2110

    ISO 9001:2015

    Siviili-ilmailun huolto-organisaation toimilupa (EASA Part-145)

    Sotilasilmailun suunnitteluorganisaation toimilupa (FIN EMAR 21J)

    Sotilasilmailun tuotanto-organisaation toimilupa (FIN EMAR 21G)

    Sotilasilmailun huolto-organisaation toimilupa (FIN EMAR 145)

    Sotilasilmailun TVJ-alan huolto-organisaation toimilupa (SVY SIM-To-Lv-003)

    TRACE sertifikaatti

    Ota yhteyttä:

    Kai Samposalo

    Alex Lassila