Hätä- ja hälytyskeskusratkaisut

Ehdoton toimintavarmuus, eri viranomaistahojen järjestelmien saumaton yhteistoiminta ja poikkeustilanteiden joustava ja tehokas hallinta ovat Instan hätä- ja hälytyskeskusratkaisujen keskeisiä ominaisuuksia.

Instan hätä- ja hälytyskeskusratkaisut vastaavat hätäkeskusten, pelastustoimen, poliisin, rajaturvallisuuden, ensihoidon ja sosiaalitoimen erilaisiin ja haastaviin järjestelmävaatimuksiin ja mahdollistavat viranomaisten tehokkaan yhteistoiminnan ja -käytön. Reaaliaikaiseen tilannekuvaan perustuvat integroidut hätä- ja hälytyskeskusratkaisut edustavat kansainvälisesti tunnustettua edistyksellistä teknologiaa. 

Hälytyskeskus- ja valvomoratkaisut

Instan hälytyskeskus- ja valvomoratkaisut ovat kustannustehokkaita työkaluja esimerkiksi prosessivalvomoiden tai hälytyskeskuspalveluita tarjoavien yritysten toiminnan tehostamiseen. Insta ResponseTM -tuoteperheen avulla hätä- ja hälytyskeskukset pystyvät tehokkaasti hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet sekä vastaamaan avun tarpeeseen entistä tehokkaammin.

Hälytyskeskus- ja valvomoratkaisut tuottaa Insta DefSec Oy.
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta DefSecin verkkosivuilla.

 

Hätäkeskusratkaisut

Turvallisen yhteiskunnan keskeinen elementti on tehokas ja luotettava hätäkeskustoiminta. Instan hätäkeskusratkaisujen lähtökohta on ehdoton toimintavarmuus kaikissa tilanteissa.

Instan hätäkeskusratkaisulla on toteutettu Suomen uusi hätäkeskustietojärjestelmä, ERICA. Hätäkeskusratkaisumme pohjautuvat Insta ResponseTM -tuoteperheeseen, joka on suunniteltu täyttämään hätäkeskustietojärjestelmän kriittiset vaatimukset 24/7.

Hätäkeskusratkaisut tuottaa Insta DefSec Oy.
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta DefSecin verkkosivuilla.

 

 

Insta ResponseTM -tuoteperhe

Insta ResponseTM -tuoteperhe vastaa kaikkien turvallisuussektorilla toimivien tahojen tarpeisiin. Yhtenäinen alusta tehostaa niin hätäkeskusten, pelastustoimen, poliisin, rajaturvallisuuden, ensihoidon, sosiaalitoimen kuin turvallisuusalan yritystenkin toimintaa ja vastaa erilaisiin haastaviin vaatimuksiin. Viranomaisten saumaton yhteistyö hätätilanteessa saattaa oikean avun paikalle nopeammin ja pelastaa ihmishenkiä.

Hätäkeskusratkaisut tuottaa Insta DefSec Oy.
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta DefSecin verkkosivuilla.

 

Hätä- ja hälytyskeskusratkaisut liittyvät konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Insta tarjoaa hätä- ja hälytyskeskusratkaisuihin ja -palveluihin liittyviä räätälöityjä konsultoinnin, johtamisen ja hankejohtamisen palveluita. 

Hätä- ja hälytyskeskusratkaisut liittyvät konsultointi- ja asiantuntijapalvelut tuottaa Insta DefSec Oy.

 

 

Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut

Hätä- ja hälytyskeskusratkaisuihin liitettävät harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut tuottaa Insta DefSec Oy.

 

 

 

 

Miehittämättömän ilmailun (RPAS) sovellukset

Installa on valmiudet liittää miehittämättömän ilmailun sovelluksia hätä- ja hälytyskeskusratkaisuihin.

Miehittämättömän ilmailun (RPAS) sovellukset tuottaa Insta ILS Oy

 

 

Insta-konserni palvelee

 • Suomen puolustusvoimat
 • Viranomaisorganisaatiot
 • Julkinen sektori
 • Kriittinen infrastuktuuri: vesilaitokset, energia-ala
 • Palvelutuottajat
 • Prosessi-, energia- ja elintarviketeollisuus, materiaalinkäsittely
 • Meriteollisuus: onshore / offshore
 • Näyttämöt
 • Huoltovarmuusorganisaatiot

 • Turvallisuusorientoituneet organisaatiot
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat, järjestelmäintegraattorit
  ja -toimittajat
 • Engineering-yksiköt ja projektiviejät
 • Valtionhallinto, julkishallinto
 • Ilmailuala: sotilaallinen ilmailu,
  siviili-ilmailu, viranomaiset
 • Sote-ala

Tietoa konsernista

Lue lisää

Instan laatu

Lue lisää