Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut

Organisaation toimintakyvyn säilyminen poikkeustilanteissa, johdon ja henkilöstön ajantasainen osaaminen ja toiminnan, tuotteen tai järjestelmän testaus suunnitteluvaiheessa – Instan harjoittelu-, koulutus- simulointipalveluita sovelletaan laaja-alaisesti asiakkaidemme vaihteleviin toimintaympäristöihin ja tarpeisiin.

Harjoittelu-, koulutus- ja simulointipalveluitamme hyödynnetään esimerkiksi ennakoivaan johtamiseen, erikoistilanteiden hallintaan sekä organisaatioiden toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseen ja organisaation kouluttamiseen tai toiminnan suunnitteluun. Insta hyödyntää palveluissaan alan viimeisintä, testattua ja hyväksi todettua teknologiaa sekä asiakaslähtöistä toteutusmallia. Virtuaaliteknologioiden ja simulaatioiden avulla voidaan varmistaa autenttinen harjoitteluympäristö ja sitouttava, vaikuttavuutta synnyttävä oppimiskokemus.

Automaatio- ja prosessiteollisuuden harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut

 • Automaatioratkaisujen suunnitteluun, elinkaaren hallintaan ja ylläpitoon liittyvät koulutus- ja simulointiratkaisut
 • Prosessiautomaation säätöjen simulointi ja optimointi

Sähköautomaation ratkaisut ja palvelut tuottaa Insta Automation Oy.
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta Automationin verkkosivuilla

 

 

Korkean turvallisuustason organisaatioiden harjoittelu- koulutus- ja simulointiratkaisut

 • Kyberturvallisuuden luennot ja valmennukset
 • Johdon kyberharjoitukset
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät

Korkean turvallisuustason organisaatioiden harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut tuottaa Insta DefSec Oy.
Tutustu palveluihin tarkemmin Insta DefSecin verkkosivuilla

 

Ilmailualan harjoittelu-, koulutus-, simulointi ja mallinnusratkaisut

 • Ilmailualan osaamis- ja koulutuspalvelut
 • Ilmailulaitteiden 3D-mallinnus
 • Ilmailulaitteiden tuotetutkimus ja tuotekehitys
 • Miehittämättömän ilmailun koulutus-, simulointi-, mallinnus- ja konsultointipalvelut

Lue lisää Ilmailualan palveluista, tuotteista ja elinkaariratkaisuista

 

 

Puolustussektorin harjoittelu-, koulutus- ja simulointipalvelut

 • Harjoitteluratkaisut (Trasim)
 • Johtamisjärjestelmiin liittyvä koulutus
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät

Lue lisää Puolusratkaisuistamme

 

 

Turvallisuus- ja tilannejohtamiseen liittyvät harjoittelu- koulutus- ja simulointiratkaisut

 • Harjoittelupalvelut (tilannejohtaminen, kriisiviestintä ja jatkuvuuden suunnittelu)
 • Turvallisuuden 3D-visualisointiratkaisut

Turvallisuusjohtamisen harjoitus- ja koulutuspalvelut tuottaa Insta DefSec Oy. Tutustu palveluihin tarkemmin Insta DefSecin verkkosivuilla

 

 

Insta-konserni palvelee

 • Suomen puolustusvoimat
 • Viranomaisorganisaatiot
 • Julkinen sektori
 • Kriittinen infrastuktuuri: vesilaitokset, energia-ala
 • Palvelutuottajat
 • Prosessi-, energia- ja elintarviketeollisuus, materiaalinkäsittely
 • Meriteollisuus: onshore / offshore
 • Näyttämöt
 • Huoltovarmuusorganisaatiot

 • Turvallisuusorientoituneet organisaatiot
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat, järjestelmäintegraattorit
  ja -toimittajat
 • Engineering-yksiköt ja projektiviejät
 • Valtionhallinto, julkishallinto
 • Ilmailuala: sotilaallinen ilmailu,
  siviili-ilmailu, viranomaiset
 • Sote-ala

Tietoa konsernista

Lue lisää

Instan laatu

Lue lisää