Open search

  Uudet innovaatiot ja tuotteet syntyvät yhteistyöllä

  Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa on yksi onnistuneen tuotekehitysprojektin kulmakivistä. Kun ymmärretään asiakkaan toimiala, pystytään asiakkaille tarjoamaan vaativiakin ratkaisuja.

  Yksi esimerkki Instan innovaatioista on lentoturvallisuutta parantavat Insta ANR -vastamelukuulokkeet.

   

   

   

  Uusia asiakasratkaisuja sekä innovaatio-, tutkimus- ja tuotekehitystyötä tehdään Installa tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Pitkät asiakassuhteet ja sitä kautta syntynyt luottamus sekä syvällinen ymmärrys asiakkaan toiminnasta mahdollistavat innovatiivisen yhteistyön ja pystymme tarjoamaan asiakkaille hyvinkin vaativia ratkaisuja.

   

  Alkuun riittää idea

  Ilmailuteknologian ratkaisut ovat osa Instan ainutlaatuista osaamista. Tiivis yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa on mahdollistanut uusien tuotteiden kehittämisen ja lentoturvallisuuden parantamisen.

  Yksi esimerkki lentoturvallisuutta parantamaan kehitetyistä tuotteista ovat Insta ANR -vastamelukuulokkeet. Ne paitsi suojaavat lentokoneen ja helikopterin miehistöä tai maahenkilökuntaa kuulovaurioilta, myös parantavat radioliikenteen ymmärrettävyyttä sekä toiminnan turvallisuutta.

  Kehitystyö Insta ANR -vastamelukuulokkeiden kohdalla lähti liikkeelle loppukäyttäjien ongelman tunnistamisesta. Mittausten perusteella äänenvoimakkuudet lentojen aikana nousivat yli turvallisten rajojen silloisten kuulonsuojainten kanssa. Käytössä olleiden passiivisten kuulonsuojainten vaimennus ei siis ollut riittävä matalilla taajuuksilla ja tämän ongelman ratkaisuun tarvittiin aktiivinen vastameluun perustuva kuulonsuojain, joka toimisi tehokkaasti myös kypärän sisässä ja kovassa melussa.

  Kun ongelma oli selvillä, rakennettiin selkeät vaatimukset, jotka voitiin tuotekehitysprojektin aikana täyttää. Määrittelyt tehtiin asiakkaan kanssa yhteistyössä, jotta ne ovat asiakkaan ja toimialan vaatimusten mukaiset. Esimerkiksi laitteen koon ja muodon tulisi olla kohdallaan, koska laite tulisi kypärän sisään.  

  Vaatimusmäärittelyiden jälkeen tuotekehitysprojektissa on vuorossa idean toimivuuden testaaminen ja mahdollisen hyvän ja toimivan idean muuttaminen konkreettiseksi malliksi. Näin toimittiin myös Insta ANR -vastamelukuulokkeiden kohdalla.

  Fyysinen malli tai kuva auttavat vastaamaan tuotekehityksen kysymyksiin: Mikä on järkevin käytettävä teknologia? Miltä tuote voisi näyttää valmiina? Miten käyttäjä sitä aidosti käyttää? Tässäkin vaiheessa vuoropuhelu ja asiakkaan kuuntelu ovat erittäin tärkeässä roolissa onnistuneessa tuotekehitysprojektissa.

  Mallinnuksen jälkeen lähdettiin suunnittelemaan kuulokkeita varta vasten kyseiseen käyttöympäristöön. Kuulokkeita suunniteltaessa tuli erittäin tarkkaan miettiä mikrofonien paikka ja suuntaus, jotta kypärän sisältä pystytään mittaamaan melusignaali luotettavasti ja että kypärän käytettävyys pysyy ennallaan. Yhteistyössä päädyttiin myös siihen, että kuulokkeissa tulee olla oma kaiutin vastamelun tuottamiselle ja oma erillisellä liitännällä tulevalle radioliikenteelle. Kuulokkeiden rakenteessa on myös huomioitu käyttöympäristö eli lentokoneen vaihtelevat paineet.

  Testausta ja jatkuvaa työtä

  Ennen kuin uutta tuotetta päästään käyttämään, käy se tuotekehitysprojektissa läpi lukuisia testejä. Niillä varmistetaan, että tuote toimii varmasti tehtävässään, on turvallinen ja täyttää vaadittavat laatustandardit. Tuotetta testataan aina prototyypistä lopputuotteeseen.

  Esimerkiksi Insta ANR -kuulokkeet on testattu sekä laboratorioissa että kenttäolosuhteissa ja koelennoilla. Laite tuottaa jopa 30 desibeliä paremman äänenvaimennuksen aktiivitilassa verrattuna passiivisiin järjestelmiin.

  Tuotekehitystyö ei lopu tuotteen valmistumiseen tai tuote- ja käyttäjädokumentaation toteutukseen. Kumppanuus ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistavat asiakkaan muuttuvien tarpeiden huomioimisen sekä täydentävän tai edelleen kehittävän tuotekehityksen, jonka avulla voidaan tarjota sopivia ratkaisuja toiminnallisiin haasteisiin.

  Hyötyjä molemmille osapuolille

  Ilmailupainotteisen ja asiakaslähtöisen tuotekehitysprojektin lopputuloksena on Installe syntynyt tuote, josta on saatu runsaasti positiivista palautetta ja jonka käyttäjät ovat erittäin vaikuttuneita vaimennustehosta, eivätkä halua palata entiseen.

  Insta ANR -vastamelukuulokkeet ovat operatiivisessa käytössä Suomen ilmavoimissa. Myös monet muut maat ovat kiinnostuneita ratkaisusta ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa tehdään integraatioprojekteja, joten parhaassa tapauksessa tiiviissä yhteistyössä tehdystä tuotekehityksestä hyötyvät molemmat osapuolet.

   

  Miten onnistua asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä:

  1. Kuuntele asiakasta ja rakenna yhteistyötä.
  2. Selvitä asiakkaan ongelma, johon tarvitaan ratkaisu.
  3. Sitouta asiakas mukaan tuotekehitysprojektiin, osallista ja käy vuoropuhelua.
  4. Aloita tuotekehitysprosessi ja suorita tarvittavat testit.
  5. Jatka tuotekehitystyötä asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan, löytääksesi ratkaisut, jotka hyödyttävät asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

   

  Kirjoittaja

  Insta_VilleSomppi_blogi

  Ville Somppi