• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Turvallisuuden johtaminen – turvallisen digitalisaation tärkein trendi vuodelle 2019

Digitalisaatio ulottuu kaikille liiketoiminnan ja elämän osa-alueille. Se avaa mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja säästää kustannuksissa. Uberin kaltaiset liiketoimintamallit, jotka eivät joitakin vuosia sitten olisi olleet edes mahdollisia, ovat jo todellinen uhka alan perinteisille markkinajohtajille.

Dell Technologiesin tuoreen Digital Transformation Index (DTI) -tutkimuksen mukaan 78 % sekä kansainvälisistä että suomalaisista johtajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi olla pidemmällä digitaalisessa kehityksessä. Yli puolet on huolissaan kyvystä vastata muuttuviin asiakastarpeisiin seuraavan viiden vuoden aikana, ja kolmasosa pelkää organisaationsa jäävän kehityksestä jälkeen.

Analytiikka, ja laadukas data ovat eittämättä yrityksille yhä kriittisempi kilpailutekijä, mutta miksi digitalisaatio on edelleen suurella osalla yrityksistä lapsenkengissä?

Industry 4.0 muuttaa koko tuotannon rakenteen

Teollisen internetin (IoT) myötä tehtaat muuttuvat yhä älykkäämmiksi ja ketterämmiksi. Toimitusketjut nopeutuvat, tuotannon joustavuus lisääntyy ja laatu paranee. Kun laitteet kommunikoivat keskenään, manuaalisen työn määrä vähenee ja henkilöstön aikaa vapautuu tuottavampaan työhön.

Teollista digitalisaatiota jarruttaa huoli datan turvallisuudesta. Mitä enemmän verkkoon kytkettyjä laitteita on ohjaamassa toimintaa ja tuotantoa, sitä enemmän on myös riskikohtia. Pienikin tietovuoto voi tahrata yrityksen maineen ja brändin tai pahimmillaan asettaa ihmiset tai ympäristön vaaraan.

Kyberturvallisuus ei koske vain yrityksiä, vaan koko yhteiskuntaa. Vuoden alussa julkaistussa riskiarviossa sisäministeriö nosti kyberhyökkäykset ja viestintäverkkojen ja -palveluiden vakavat häiriöt viiden vakavimman kansallisen riskin joukkoon. Vaikutuksiltaan ne voivat pahimmillaan olla rinnastettavissa aseelliseen hyökkäykseen, joten turvallisuus on otettava vakavasti.

Yritysten välisestä kilpailusta ekosysteemien taisteluksi

Sovellusten turvallisuus korostuu myös verkostojen eli ekosysteemien toiminnassa, joissa yritykset kauppaavat tuotteitaan ja palvelujaan samoille asiakkaille joko yhdessä tai erikseen. Pienistä yrityksistä koostuva verkosto voi yhdessä kilpailla suurta yritystä vastaan ja suuret yritykset saada puolestaan pieniltä yrityksiltä osaamista, jota niillä itsellään ei ole.

Kun ennen tarvittiin isot investoinnit tuotantolaitoksen rakentamiseen, tulevaisuuden ekosysteemissä toinen yritys omistaa tehtaan ja toinen tuotteen ”digitaaliset piirustukset”. Tämän tyyppisessä ympäristössä turvallisuus saa ihan uudenlaisen merkityksen, kun tuotteen omistajan täytyy suojella sekä tuotteen piirustuksia että tuotannon parametreja. Samanaikaisesti myös tehdasprosessin pyörittäjän tulee huolehtia turvallisuudesta, ettei kukaan pääse murtautumaan prosessiin ja muuttamaan tuotteita.

Toimivan ekosysteemin edellytys on, että kukin jäsen tietää roolinsa ja kommunikoi sujuvasti. Ekosysteemi voi hyötyä esimerkiksi digitaalisista tiedonjakamismenetelmistä, viestintä- ja päätöksentekovälineistä tai yhteisistä markkinoinnin ja myynnin työkaluista. Yhdenkin järjestelmän toimimattomuus tai tietovuoto voi kuitenkin helposti johtaa koko ekosysteemin häiriintymiseen ja jopa haavoittumiseen. Siksi pitää varmistaa, että keskenään kommunikoivat ihmiset tai laitteet pystyvät tunnistamaan toisensa luotettavasti ja toimivat kuten pitää.

Turvallisuuden keskiössä on ihminen

Turvallisuudesta puhuttaessa täytyy muistaa myös henkilöstö. On äärimmäisen tärkeää saada henkilöstö sekä ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys koko yrityksen liiketoiminnassa että toimimaan oikein. Heikoin lenkki turvallisessa digitalisaatiossa on aina ihminen – joko henkilöstösi tai sinä itse.

Henkilöstön osalta voidaan valita kaksi tietä. Voidaan valita, että henkilöstöön ei luoteta ollenkaan tai heitä määrätietoisesti koulutetaan ja valmennetaan kohtaamaan riskitilanteet oikein.

Sisäisiä ja ulkoisia turvallisuuteen liittyviä riskejä voidaan minimoida pitämällä organisaation tietoturvaohjeistus ajan tasalla sekä säännöllisellä viestinnällä, jossa esimerkkien avulla lisätään henkilöstön tietoisuutta kyberturvallisuudesta. Henkilöstön koulutus on kustannustehokkain tapa nostaa kyberturvallisuuden tasoa.

Turvallinen digitalisaatio tarvitsee johtamista

Haluttiin tai ei, turvallinen digitalisaatio tulee olemaan useimmille yrityksille välttämätön vaatimus. Uhkan sijaan se tulisi nähdä mahdollisuutena, jota johdetaan samalla tavalla kuin mitä tahansa liiketoimintoa. Oleellista on se, että riskit ja niiden rahallinen merkitys tunnistetaan, vastuu on selkeästi nimetty ja toimenpiteitä johdetaan riittävän suurella prioriteetilla.

Turvallisuuden lisääminen jälkikäteen on kuin talon perustusten muokkaaminen harjannostajaisten jälkeen – vaikeaa, kallista, ellei mahdotonta. Kun turvallisuusnäkökulmat otetaan huomioon riittävän varhaisessa vaiheessa, uskallan väittää, että uudet, digitaaliset välineet ovat vanhoja laitteita turvallisempia. Investointi kannattaa.

 

 

Insta on edelläkävijä nopeasti kehittyvillä turvallisen digitalisaation maailmanmarkkinoilla. Tule mukaan 600Minutes Information and Cyber Security -tapahtumaan kuulemaan, miten turvallinen digitalisaatio vaikuttaa organisaatioosi. Samalla kerromme, miten voimme auttaa yritystäsi johtamaan ja kehittämään tietoturvaa, suorituskykyä ja kannattavuutta koko elinkaaren ajan.