• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Turvallinen yhteiskunta rakennetaan yhteistyössä

Yksi Instan fokusalueista on turvallinen yhteiskunta, sen rakentaminen ja rakentumiseen vaikuttaminen. Mutta mikä tai millainen on turvallinen yhteiskunta?

Turvallinen yhteiskunta on sujuva yhteiskunta, samanaikaisesti sekä safe että smooth. Se on toimintaympäristö, jossa turvallisuus ja toiminnan joustavuus ovat tasapainossa. Jos turvallisuutta rakennetaan ylimitoitetusti, se voi kääntyä itseään vastaan aiheuttaen toiminnan jäykkyyttä ja turvattomuuden tunnetta.

Turvallinen yhteiskunta on älykäs ja avoin. Älykkäässä yhteiskunnassa palveluja digitalisoidaan, koneet keskustelevat keskenään ja tekoäly auttaa ennakoimaan tapahtumia tai tunnistamaan poikkeamia. Avoimessa digitaalisessa yhteiskunnassa toimijat avaavat dataansa. Älykkyys voi näkyä autonomisten jakeluratkaisujen ja kohdennettujen palvelujen kehittämisenä tai älykkään ohjauksen hyödyntämisenä. Tuore paikallinen esimerkki löytyy Tampereen ratikkaan suunnitellusta matkustajalaskentajärjestelmästä, jossa tekoäly tulkitsee vaunuihin sijoitettujen kameroiden kuvadataa. Tämän perusteella lähtee tieto pysäkkien valotauluille ja matkustajat tietävät jo ratikan saapuessa, missä vaunussa on tilaa ja mille ovelle kannattaa suunnistaa.

Älykaupunkeja ja niihin liittyviä alusta- ja IoT-ratkaisuja löytyy paljon. Hyvä kuitenkin on, jos osataan tehdä jotain hieman erilaista tai eri tavalla kuin muut. Kaupunki- ja tapahtumaturvallisuushanke SUREn erityinen arvo tulee siitä, että hanke perustuu avoimeen, demokraattiseen yhteiskehittämiseen. Mukana hankkeen tapahtumaturvallisuusekosysteemissä ovat viranomaiset, kaupunkisuunnittelu, teknologiayritykset, turvallisuustoimijat, tutkimuslaitokset ja kansalaiset. Insta tuo hankkeeseen sen keskeisen teknologiaratkaisun tarjoamalla tilannekuva-alustan ja siihen liittyvät integraatiot. Lisäksi tuomme hankkeeseen simulointia ja harjoittelua tukevan digitaalisen kaksosen ja videoanalytiikkaa.

Insta on myös ollut mukana Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasuunnittelussa. Ohjelmaehdotuksen yhdeksi painopisteeksi tunnistettiin tarve kansalliselle kybertilannekuvajärjestelmälle – osana turvallisen yhteiskunnan rakentamista.

Instan turvallisen yhteiskunnan fokusalueella on juuri valmistunut selvitys smart city -toimialasta. Tutkimuksen kooste on vielä tekemättä, mutta jo nyt voidaan todeta, että noin 20 prosentin keskimääräisellä vuosikasvulla kehittyvällä smart city -markkinalla kyberturvallisuus, alustaratkaisut ja SaaS-toimintamallit korostuvat. Myös digital twin -osaamisesta on hyötyä älykaupunkikontekstissa, sillä digitaalisen kaksosen avulla helpotetaan viranomaisten päätöksentekoa ja yhteistyötä. Smart city -markkinalla julkisen puolen toimijoilla on keskeinen rooli. Siksi yhteistyöosaamiseen ja julkispuolen toimiviin yhteistyösuhteisiin onkin hyvä panostaa.

Maailmalla smart city -ratkaisut koskevat usein miljoonakaupunkeja. Suomessa ei tallaisia suurkaupunkeja ole, mutta Suomi on loistava paikka kokeilla ja pilotoida erilaisia ratkaisuja. Business Finlandin Mika Klemettinen muistuttaa, että Suomessa perusinfra toimii ja meillä on maailman parhaisiin kuuluva koulutusjärjestelmä. Meillä on myös puolueeton, kompakti ja vakaa yhteiskunta, joka sallii kokeilun ja kehitysalustat, sekä suuri määrä teknologian huippuosaajia. Myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Suomessa on ainutlaatuisen toimivaa. Yhteistyö onkin juuri se kriittinen osa digitaalisen talouden murroksessa, jonka arvo mitataan sadoissa miljardeissa euroissa.

On aika ottaa haltuun digitalisaation toinen aalto, jonka voittajat uudistavat maailmaa tekoälyllä, datalla ja digitaalisella turvallisuudella. Laitetaan data ja digitaalinen teknologia töihin turvallisen yhteiskunnan hyväksi.

Kirjoittaja

Mäenpää

Sari Mäenpää