Open search

  Tulevaisuuden yritykset rakennetaan tänään

  Kun puhutaan teknologiamurroksesta, helpointa on hahmottaa lyhyen aikajänteen muutoksia. Tällä hetkellä suurin osa yrityksistä katsoo digitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia käytännön hyötyjen kautta: ymmärretään, että tekoälyn ja analytiikan avulla voidaan vähentää päästöjä, saada tuotantolaitos toimimaan tehokkaammin, säästää energiaa, lisätä kilpailukykyä ja parantaa asiakkaille tarjottavia palveluita.

  Seuraava askel on suunnata katsetta vieläkin pidemmälle.

  Teollisuuden uusi tuotantomalli

  Tällä hetkellä suurin osa teollisuudesta perustuu malliin, jossa tuotteiden suunnittelu ja valmistus sekä niihin liittyvä infrastruktuuri ovat yhden omistajan hallussa. Tuotantotekniikan ja digitalisaation kehittymisen myötä on mahdollista, että esimerkiksi prosessimainen teollisuus tulee muuttumaan osittain jopa radikaalisti. Tulevaisuudessa ja teknologian edetessä on ennustettu, että markkina jakautuu niihin, jotka omistavat infrastruktuurin ja niihin, jotka käyttävät sitä.

  Visioitu muutos tarkoittaa sitä, että valmiiden tuotteiden sijaan asiakkaat ostavat valmistusoikeuksia. Oikeuden ostettuaan he vuokraavat lähellä sijaitsevasta tehtaasta tuotantoaikaa, syöttävät valmistusparametrit koneistoon ja ajavat haluamansa tuotteet ulos. Samaan tapaan myös kuluttajat voivat ostaa haluamansa tuotteen tulostusreseptin ja vuokrata käyttöönsä lähimmällä kioskilla toimivan 3D-tulostimen. Kyse ei ole vain dronejen hyödyntämisestä last mile -kuljetuksissa, vaan koko markkinan muutoksesta.

  Näin merkittävä murros voi kuulostaa kaukaiselta, mutta vastaavia on tapahtunut aiemminkin. Kun hevosvankkureista aikoinaan siirryttiin autoihin, muutosta ajoi halu liikkua paikasta toiseen nopeammin sekä se, että auton ylläpitäminen oli hevosta halvempaa. Uutta teknologiaa hahmotettiin käytännön hyötyjen kautta, mutta ei ymmärretty, miten se tulee muuttamaan koko logistisen verkoston. Nyt digitalisaatio tulee tekemään saman, ja tärkeintä on nähdä nykytilanteen yli ja tarttua muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ajoissa.

  Digitaaliset kaksoset ovat tässä ja nyt

  Vaikka edellä kuvattu skenaario odottaa vielä toteutumistaan, reaalielämän kannalta mahdollisia teknologiaratkaisuja on olemassa jo lukuisia. Yksi kiinnostavista on digitaalinen kaksonen ja sen tuominen osaksi tuotantolaitosten ylösajoa. Uuden laitoksen koeajo ja testijakso ovat tyypillisesti pitkiä ja haastavia prosesseja, mutta digitaalisten kaksosten avulla se voidaan tehdä aiempaa tehokkaammin. Kun tehdas mallinnetaan ja mallinnuksen avulla simuloidaan säätäjät ja parametrit, voidaan laitos optimoida toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla − jo ennen kuin sitä on olemassa.

  Vaikka digitaalisten kaksosten hyödyntäminen tuotantolaitosten ylösajossa säästää aikaa ja rahaa, ne eivät ole vielä valtavirtaa. Kun teknologia on siinä maturiteettivaiheessa, jossa sen hyödyntäminen ei ole hengissä pysymisen kannalta pakollista, houkutus perinteiseen tapaan on suuri, ellei yrityksellä ole vahvaa visiota tulevasta; Uusien teknologioiden käyttöönotossa yksi vaikeimmista seikoista on tunnistaa, mikä on oikea aika investoida.

  Ylläpidä tilannekuvaa sekä mahdollisuuksista että uhkista

  Jotta oikea-aikaiset investoinnit uusiin teknologioihin ja teknologisen murroksen hyödyntäminen on mahdollista, yrityksen johdolla on oltava paitsi visio tulevasta myös hyvä tilannekuva nykyhetkestä. Heidän on ylläpidettävä ymmärrystä siitä, mitä kehittyvät teknologiat mahdollistavat oman liiketoimintalogiikan kannalta ja mihin suuntaan kilpailijat sekä asiakkaat ovat menossa.

  Tilannetietoisuutta on ylläpidettävä myös digitalisaatioon väistämättä liittyvän kyberturvallisuuden osalta. Vain siten voidaan ymmärtää, mitä uhkia maailmalla liikkuu ja miten ne liittyvät − tai liittyvätkö ollenkaan − oman yrityksen prosesseihin, verkkoliikenteeseen ja tietojärjestelmiin.

  Usein tämän kaltaiset analyysit tai tietoiskut ja analyysit on hyvä ulkoistaa asiaan erikoistuneelle ulkopuoliselle kumppanille. Tällöin yrityksen vastuulle jää yhdistää tilannekuva omaan strategia- ja suunnittelutyöhönsä.

  Muutos on välttämätön, mutta se vaatii rohkeutta

  On selvää, että markkina on murroksessa ja digitalisaatio on kilpailukyvyn ylläpitämisen ja uuden arvon tuottamisen kannalta välttämätöntä. Kun yrityksissä on hyvä ymmärrys siitä, missä teknologia menee, miten sitä voidaan hyödyntää, mitkä ovat siihen liittyvät riskit ja miten niitä voidaan hallita, on lopulta kyse vain halusta kehittyä ja rohkeudesta ottaa seuraava askel.

   

  Kirjoittaja

  Henry

  Henry Nieminen

  LinkedIn