• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Tulevaisuuden maanpuolustuksen peruskivet: tiedonhallinta ja kyberturvallisuus

Autonomia, datan hallinta ja analytiikka sekä niihin liittyvät tuotteet ovat merkittävässä asemassa maanpuolustuksen tulevaisuuden ratkaisuissa. Puolustussektorin kehitykseen vaikuttaa myös tarve varmistaa kyberturvallisuus kokonaisvaltaisesti. Suomessa puolustuksen tulevaisuutta rakennetaan muun muassa HX-hankkeessa, jossa Insta on vahvasti mukana.

Teknologian kehitys ja digitalisaatio sekä autonomiset laitteet ja koneiden parviäly muuttavat voimakkaasti puolustussektoria. Dataa kerätään yhä enemmän, mikä kasvattaa tiedonhallinnan painoarvoa. Analytiikan ja verkottuneiden ratkaisujen ansiosta voidaan esimerkiksi rakentaa moderneja harjoittelu- ja operointiympäristöjä, joita hyödyntämällä toiminta tehostuu merkittävästi.

Verkottuneessa sodankäynnissä kaikilla on oltava yhteinen ja ajantasainen tilannekuva. Sen vuoksi analytiikan keinot ja datasta jalostetun tiedon ripeä hyödyntäminen ovat korvaamattoman tärkeitä sekä ihmisten että järjestelmien toiminnalle. Tietomassoja hallitsemalla voidaan selvittää nopeasti, mitä vastustaja tekee, ja muuttaa sen perusteella omaa toimintaa.

Kyberuhkien torjuminen on välttämätöntä

Eräs puolustussektorin tärkeistä kehitystekijöistä kyberturvallisuus. Kyberuhkien ymmärtäminen ja torjuminen kokonaisuutena on oleellista sekä puolustusvoimien että valtionhallinnon kannalta. Kyberturvallisuuden on oltava kunnossa koko valtion tasolla, jotta yhteiskunnan haavoittuvuudet vältettäisiin.

Koko puolustussektorin kehitystekijät – erityisesti kyberturvallisuus – liittyvät tiiviisti Suomen HX-hävittäjähankkeeseen. Uusimman sukupolven hävittäjät keräävät ja tuottavat informaatiota, jonka hallinta ja analysointi on mahdollista vain, jos verkko- ja kyberturvallisuus on otettu huomioon.

Insta on Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani. Pyrimme ymmärtämään Puolustusvoimien tarpeet mahdollisimman hyvin, jotta pystymme auttamaan uusien suorituskykyjen hankkimisessa ja rakentamisessa.

Olemme kyberturvallisuuden asiantuntija sekä puolustusratkaisujen että kriittisen infrastruktuurin osalta. Merkittävimmät ratkaisumme liittyvät verkkoturvallisuuteen, turvallisiin yhdyskäytäviin ja identiteetin hallintaan. Niin kyberturvallisuuden ratkaisumme kuin johtamisjärjestelmämmekin ovat osoittaneet toimivuutensa kansainvälisissä harjoituksissa.

Strateginen kumppanuus syvenee HX-hankkeessa

HX-hankkeessa olemme mukana auttamassa suorituskyvyn integroimisessa suomalaiseen puolustusjärjestelmään. Uudet hävittäjät ovat keskeinen osa Suomen puolustusta, joten panostamme hankkeeseen huomattavasti resursseja ja kaiken osaamisemme. HX on meille korkeimman prioriteetin hanke.

Lentokoneiden ja niihin liittyvien maajärjestelmien ylläpito yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa luo huoltovarmuutta. Pyrimme varmistamaan myös, että hankittavia hävittäjiä voidaan käyttää Suomen olosuhteissa kustannustehokkaasti. Hornet-lentokaluston osalta on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä tekemällä vaadittavaa ylläpitoa ja kehitystä kotimaassa, ja samaa tavoitellaan HX-hankkeessa.

Pyrimme luomaan Puolustusvoimien kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun kaikkien viiden hävittäjiä tarjoajavan ehdokkaan kanssa. Oleellista on, että Suomessa on ymmärrystä ja osaamista niin, että hävittäjien operointi saadaan mahdollisimman tehokkaaksi. Lisäksi järjestelmää on pystyttävä tarvittaessa kehittämään yhdessä lentokonevalmistajan kanssa Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti.

Kirjoittaja

Lehtoranta02

Tuure Lehtoranta