• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Onko anonyymeja tietoja olemassa?

Henkilötietojen anonymisointi ja GDPR

Tietosuoja-asetus kannustaa yrityksiä anonymisoimaan henkilötiedot. Työssäni olenkin parin viime vuoden aikana saanut usein keskustella yritysten kanssa siitä, ovatko tietyt tiedot anonymisoituja vai eivät. Tyypillisesti eri tietomassoja yhdistelemällä henkilön identiteetti pystytään selvittämään, vaikka yritys olisi pyrkinyt anonymisoimaan tiedot.

Tietojen anonymiteetti tulisikin nähdä jatkumona anonyymin tiedon ja täysin yksilöivän tiedon välillä (Smith ym. 2011). Toisin sanoen tiedon anonymiteetti ei ole binäärinen eli se ei ole jotakin mitä on tai ei ole

.Tutkijat ovat toistuvasti osoittaneet, että yksilö voidaan tunnistaa ”anonymisoidusta” tietomassasta. Muutama esimerkki:

  • Yli 80% Netflixin käyttäjistä voidaan tunnistaa, kun tiedetään miten ja milloin he arvioivat kolme vuokraamaansa elokuvaa (Ohm, 2010)
  • 87% ihmisistä voidaan tunnistaa syntymäajan, sukupuolen ja postinumeron avulla (Ohm, 2010).
  • Yksittäisen henkilön tekemät luottokorttiostokset pystytään tunnistamaan yli 90% tapauksista noin miljoonan käyttäjän anonymisoidusta tietomassasta (de Montjoye ym., 2015). Tunnistamiseen riittää neljän ostotapahtuman päivämäärä ja paikka.

Samalla uudelleentunnistustekniikat (eng. reidentification) kehittyvät koko ajan. Harvard Business Review -lehden Scott Berinato onkin jo julistanut, ettei anonyymia tietoa ole (Berinato, 2015).
Oleellista onkin kysyä:

  • ”Ovatko tietyn tietojoukon tiedot riittävän anonyymeja?”, kysymyksen ”Ovatko tiedot anonymisoituja sijaan?”.

”Riittävän anonyymi” tarkoittaa kuitenkin sitä, että henkilötietojen tietoturvassa ei voida luottaa pelkästään anonymisointiin. Kerroksellinen tietoturva esimerkiksi salauksen, rajattujen käyttövaltuuksien ja jatkuvan järjestelmätestauksen muodossa osaltaan varmistaa, etteivät tiedot joudu vääriin käsiin.

Lisätietoa:

Berinato (2015): There’s No Such Thing as Anonymous Data
De Montjoye ym. (2015): Unique in the shopping mall: On the reidentifiability of credit card metadata
Ohm (2010): Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization
Smith ym. (2011): Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review

Lisätietoja

elina niemimaa

Elina Niemimaa

Suojaa kriittiset resurssit ja varmista kyberturvainvestointien kannattavuus

Kyberturvaoppaamme avulla onnistut kyberturvastrategian luomisessa sekä kriittisten resurssien suojaamisessa

Lataa opas