• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Teollisuus 4.0 – mihin ja milloin on oikea aika investoida?

Yksikään teollisuudessa toimiva yritys ei varmasti ole välttynyt toimialan neljättä vallankumousta koskevalta keskustelulta. Omaa kieltään puhuvat myös uuteen teknologiaan tehdyt investoinnit: muun muassa IoT-ratkaisuihin käytetyn summa on ennustettu kasvavan 15,4 % viime vuoteen verrattuna.

Ei ihme, sillä IoT:n ja tekoälyn kaltaisen tekniikan avulla yrityksillä on tuhannen taalan paikka optimoida materiaalin ja raaka-aineiden kulutusta sekä valmistettavien tuotteiden valmistustehokkuutta ja hintaa. Puhumattakaan kokonaan uusista liiketoimintamahdollisuuksista, joita viimeisin teknologia mahdollistaa.

Tilannekuva auttaa määrittelemään todelliset hyödyt

Miten teollisuus 4.0:n mukanaan tuomiin hyötyihin pääsee kiinni? On selvää, ettei uudistushankkeisiin tule rynnätä suin päin. Ensin on pohdittava, miten teknologiainvestoinnit edistävät yrityksen strategisia tavoitteita: miten yritys haluaa kehittyä ja minkälaisen markkinaposition se haluaa saavuttaa. Myös uuden tekniikan kriittinen arviointi on tärkeää. On hyvin yksilöllistä, minkälaisessa toiminnassa uusista teknologioista on eniten kilpailuetua. Se mikä toimii toisessa yrityksessä, ei välttämättä luo lisäarvoa toisessa.

Hyötyjen määrittelyssä helpointa on lähteä liikkeelle tilannekuvan muodostamisesta. Tilannekuva syventää ymmärrystä ja auttaa löytämään ne tuotannon elementit, joista on saatavissa enemmän tehoa tai kaupallista etua. Kyse voi olla muun muassa tuotannon optimoinnista sekä hävikin hallinnasta. Esimerkiksi Kemiran Äetsän tehtaalla älykkäällä sähköautomaatiokunnossapidolla on saavutettu selkeitä kustannussäästöjä sekä lisätty tuotannon tehokkuutta.

Pohdi myös, miten uudet teknologiat vaikuttavat tuotannon joustavuuteen sekä reagointikykyyn. Näiden suhdetta markkina-aseman kehittymiseen voi olla vaikea laskea ja ennustaa, mutta sitä mukaa kun sähköinen kaupankäynti kehittyy ja ostamisen dynamiikka nopeutuu, on markkinoiden trendeihin pystyttävä reagoimaan yhä nopeammin.

Vasta kun strategian mukaiset investointikohteet on löydetty, on mahdollista määritellä investoinnin hinta sekä se, millä aikataululla uudistukset toteutetaan.

Oikean ajoituksen löytäminen on kriittistä

Kun kyse on teknologisesta murroksesta ja uusien asioiden kehittymisestä, on tulevaa vaikea ennustaa tarkalleen. Epävarmuudesta huolimatta uuteen teknologiaan pitää pystyä investoimaan juuri oikealla hetkellä. Eli siinä vaiheessa, kun tekniikan tuottavuus, kypsyystaso ja markkinoiden vaatimukset ovat tasapainossa.

Oikeaa ajoitusta määriteltäessä on vaarallista verrata omaa tilannetta pelkästään nykyisiin kilpailijoihin. Koska uudet teknologiat tuovat mukanaan täysin uusia mahdollisuuksia, kentälle voi ilmestyä uusia toimijoita, jotka käyttävät teknologiaa eri tavalla kuin alalla on vanhastaan totuttu. Jos videovuokraamot aikanaan vertasivat vain toinen toisiaan, saattoi niiltä jäädä huomaamatta, että takavasemmalta oli ponnistamassa Netflix. Uusi kilpailija ajoi lopulta omalla tekniikallaan kaikkien muiden ohi.

Kun teknologian kehitystä ja omaa toimialaa seuraa aktiivisesti, on Netflixin kaltaiset yllättäjät yleensä helppo huomata. Kyse on ennemmin siitä, suhtaudutaanko signaaleihin vakavasti ja miten ne käsitellään. Parasta on tuoda skenaariotyöskentely osaksi strategiatyötä. Oman alan teknologiatrendit kytketään yhteiskuntaa laajemmin muuttaviin megatrendeihin, analysoidaan minkälaisia erilaisia toimialaan vaikuttavia skenaarioita tästä syntyy ja päätetään miten skenaarioihin reagoidaan.

Etenkin pieniltä kotimarkkinoilta ponnistaville yrityksille toiminnan digitalisoiminen voi olla ainoa mahdollisuus kasvattaa kilpailukykyä. Kun vaihtoehtoja ei ole, muutosta ei kannata odottaa siihen asti, että päätyy omaksumaan uudet teknologiat viimeisten joukossa. Tekoälyssä ja digitalisaatiossa on vielä paljon mahdollisuuksia hyödyntämättä, joten nyt jos koskaan on hyvä hetki tarkastella asioita uudelta kantilta ja lähteä haastamaan kilpailijat uusien innovaatioiden avulla.

Yrityksistä parhaiten menestyvät ne, joilla on kyvykkyys seurata teknologian kehittymistä sekä keinot oikea-aikaisten päätösten tekemiseen.

Kohti tulevaisuuden älytehdasta – näin pääset alkuun

  1. Muodosta tilannekuva.
  2. Määrittele elementit, joista on saatavissa enemmän tehoa tai kaupallista etua.
  3. Varmista oikea ajoitus.

Kirjoittaja

Henry Nieminen

Henry Nieminen

LinkedIn