Open search

  Skenaariotyöskentely toimii myös vastuullisuuden johtamisessa

  Mitä hyvä vastuullisuuden johtaminen vaatii? Yksi tärkeimmistä asioista on ymmärtää miten vastuullisuus megatrendinä vaikuttaa eri sidosryhmien käyttäytymiseen. Näitä kytköksiä ja niiden vaikutuksia pitää skenaroida, jotta tiedetään esimerkiksi mitä asioita tulee muuttaa, että täytetään yritystoiminnassa erilaiset kriteeristöt, niin omalta kuin asiakkaiden liiketoiminnan osalta.

  Skenaarioita luodessa otetaan huomioon se mitä tiedetään, faktat ja todennäköisyydet, analysoidaan vaikutussuhteita ja luodaan tulevaisuudenkuvia sekä niitä vastaavia vaihtoehtoisia polkuja, joille voidaan lähteä tarpeen mukaan. Nämä etukäteen suunnitellut mallit toimivat ylätason työkaluina − on mietittynä mikä suunnitelma käynnistetään kussakin tilanteessa. Jos mallinnusta ei olla tehty etukäteen, tilanteet tulevat eteen niin nopeasti, että toiminta on reaktiivista, kaaosmaista, ja lähdetään helposti muiden mukana suuntaan, joka ei välttämättä ole yritykselle paras.

  Vastuullisuutta tulee johtaa

  On huomioitava paljon ulottuvuuksia, joista suuri osa on yrityksestä riippumattomia. Tällöin skenaarioiden toteutumisen todennäköisyyksiä arvioidaan ja todennäköisimmille skenaarioille lähdetään tekemään valmistautumista. Tämä ei ole satunnaista ennustamista vaan faktaan ja analyysiin pohjautuvaa päivittyvää arviointia. Kulloinkin todennäköisimmän skenaarion mukaan toimitaan. Samalla ymmärretään, että jossakin pisteessä voidaan kääntyä toiseen suuntaan.

  Skenaarioihin tehdään tarvittavat päätökset määrävälein puoli vuotta tai vuosi kerrallaan, ja näistä valitaan mitä edistetään. Yrityksen on suunniteltava kuinka toiminta vastuutetaan organisaatioon, mitkä ovat mandaatit sekä miten mitataan ja seurataan edistymistä. Vastuullisuuden tulee olla mukana normaalissa tulos- ja strategiaseurannassa aivan kuten seurattaisiin myynnin ja liiketoiminnan tuloksia. Mitä isompi strateginen asia on kyseessä, sitä tärkeämpää on, että yrityksen johdossa joku omistaa aihealueen, sen sijaan, että vastuu olisi jaettu. Tämä pätee myös vastuullisuuden kohdalla.

  Tiimin monimuotoisuus auttaa näkemään useampia polkuja

  Skenaariotyöskentelyssä on tilaisuuksia löytää myös positiivisia mahdollisuuksia uhkiin varautumisen lisäksi. Kaikki vaikutukset eivät ole negatiivisia, ja näitäkin pitää pystyä arvioimaan analyyttisesti. Skenaarioihin tulee pystyä sisällyttämään uusia mahdollisuuksia, joita voi ottaa innovointiin mukaan. Hyvään skenaariotyöskentelyyn päteekin sama ohje kuin muussa hyvässä johtamisessa ja tiimityössä: ryhmän vahvuus syntyy eri vahvuuksilla olevista ihmisistä. Jotkut näkevät riskejä, toiset mahdollisuuksia, ja näitä erilaisia näkökulmia tulee sisällyttää toimintaan. Samalla edellytetään yhteistyötä sekä ammattimaista ja analyyttistä toimintakulttuuria.

  Johtamalla vastuullisuutta skenaariotyöskentelyllä pystytään rakentamaan liiketoimintaa pitkäjänteisesti. On helppoa ajautua negatiivisuuden kierteeseen, jossa järki ei pelaa, tai lähteä reaktiivisesti johonkin suuntaan, joka ei kytkeydy strategiaan. Tämän voi välttää olemalla aktiivisia, suunnitelmallisia toimijoita. Loppujen lopuksi juuri tämä on vastuullisuutta: vastuun ottaminen, ennakoiminen, aktiivisesti toiminnassa mukana oleminen. On älyttävä toimia ajoissa, eikä siinä vaiheessa, kun saappaat alkavat kastua.

   

  Kirjoittaja

  Henry_Nieminen_blogi

  Henry Nieminen

  LinkedIn

  Turvallisen digitalisaation strategia mahdollistaa 60-vuotiaan perheyhtiön kasvun

  Lue vuoden 2019 vuosikertomus

  Tutustu vuosikatsaukseen