Open search

  Maailman onnellisin kansa, maailman turvallisin digitalisaatio

  On mietittävä uudesta näkökulmasta, mitä digitalisaatio tarkoittaa: se ei ole tekniikkaa vaan bisnesmalli. Digitaalinen liiketoiminta toteutetaan tekniikan avulla.

  Edistykselliset yritykset miettivät yhtä aikaa nykyistä ja tulevaa ja siirtyvät ajoissa fyysisestä liiketoimintalogiikasta digitaaliseen. Ensimmäisinä ovat reagoineet sellaiset toimialat, jotka ovat lähimpänä kuluttaja-asiakaskokemusta eli muun muassa kaupan ala, operaattorit ja pankit. Seuraavassa aallossa on teollisuustoimialoja, joiden mahdollisuutena on muuttaa data liiketoiminnaksi: Datasta luodaan palvelumalleja ja jatkossa data, jota yritys käytti aiemmin itse, myydään. Datapohjaisen liiketoiminnan ajurina on nopeus. 

  Digitaalisuudessa on kaksi asiaa, joita ei voi lisätä jälkikäteen: turvallisuus ja käytettävyys. Ne on otettava huomioon jo muutoksen alkuvaiheessa. Digitalisaatiota ei ole ilman turvallisuutta tai bisneksestä voi suoraan sammuttaa valot. Kun ansaintalogiikka on sidottu dataan, yrityksen on suojattava selustansa tai se on hyvin haavoittuva. Turvallisen digitalisaation voi toteuttaa kahdella tapaa: evoluutiona tai revoluutiona eli prosesseja pienin askelin parantamalla tai koko liiketoiminnan uudistamalla.

  Aihe on erityisen ajankohtainen juuri nyt, koska samaan aikaan tapahtuu paljon: 5G-verkon ensimmäiset lisenssit tulevat käyttöön 1.1.2019, mikä tarkoittaa moninkertaista nopeutta nykyiseen verrattuna. Lisäksi sensorit halpenevat, joten yhä useampiin fyysisiin ympäristöihin voidaan kiinnittää dataa mittaavia ja lähettäviä antureita. Keinoälyn, neuroverkkojen ja robotiikan avulla suuresta datamäärästä saadaan irti olennaisin. 

  Osaamisvajeen paikkaamiseen panostettava

  Teollisten toimijoiden osaamisalat muuttuvat. Aiemmin olisi ollut vaikea kuvitella, että pankin henkilökunnasta neljäsosa työskentelee softakehittäjänä. Uskon, että sama murros tapahtuu teollisuudessa. Meillä on paljon pitkään perinteeseen turvautuvaa teollisuutta, joka pystyy muokkaamaan strategiaansa. Erittäin isoja digitaalisia loikkia onkin jo tehty: muun muassa Kemppi, Ponsse, Valmet ja Wärtsilä ovat globaalisti vahvoja roolimalleja omilla toimialoillaan.

  Liiketoiminnan murros vaatii osaamisen muutosta. Nokian myötä mobiilibisnes lähes hävisi Suomesta ja teollinen rakenne muuttui. Kansallisessa osaamisprofiilissamme on aukko, joka pitäisi täyttää turvallisella digitalisaatiolla. Ohjelmistotuotannossa on tällä hetkellä 7 000 osaajan vaje ja kyberosaajia tarvittaisiin Suomeen jopa 20 000 vuoteen 2020 mennessä. Jos osaamisvajetta paikataan vain vähän, käytännössä menetämme kilpailukyvyn ja tarjolla olevan kilpailuedun. Jos paikkaamiseen panostetaan paljon, Suomeen voi syntyä teollisen internetin uusi Piilaakso.

  Nokian perintö on tuhannen taalan paikka. Suomessa ollaan harvoin yksittäisen teknologian edelläkävijöitä, mutta olemme hyviä rakentamaan palasista uusia asioita. Meillä on ”can do”-asenne, joka tukee kokeilukulttuuria ja uusien asioiden omaksumista. Yhteiskuntamme on digitalisoitunut ja meihin luotetaan riippumattomana kyberosaajana. Yhdistämällä näitä asioita pitäisi syntyä vahva brändi turvallisen digitalisaation kärkimaana.

  Lisätietoja

  Jari Mielonen