Open search

  Kyberturvallisuusstrategia on tärkeä osa turvallisuuden johtamista – näistä elementeistä muodostuu vaikuttava strategia

  Kyberturvallisuusstrategiassa ei ole kyse vain teknisistä valinnoista – parhaimmillaan se on yhdistelmä sekä liikkeenjohdollista että teknologista ymmärrystä.

  Digitaaliset uhkakuvat ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti, mikä tekee kyberturvallisuuden strategisesta johtamisesta entistä tärkeämpää. Kyberturvallisuusstrategia ohjaa yrityksen toimintaa, auttaa priorisoimaan toimenpiteitä ja ennen kaikkea mahdollistaa proaktiivisen otteen kyberturvallisuuteen.

  Hyvä kyberturvallisuusstrategia on linjassa yrityksen ylätason strategian kanssa

  Perinteisesti kyberturvallisuus on nähty pelkästään teknisenä asiana, ja sen toteutus on jäänyt yritysten ICT-osastojen vastuulle. Jotta kyberturvallisuus saadaan vietyä aidosti yritysstrategiseksi asiaksi, on se kytkettävä yrityksen kattotason strategiaan. Tässä työssä oleellista on tunnistaa ne digitalisaatiosta aiheutuvat haasteet ja riskit, joiden toteutuminen vaikeuttaa yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista.

  Riskit ovat yrityskohtaisia, mutta digitaalinen häiriö voi esimerkiksi vahingoittaa asiakasyhteistyötä, toimitusketjua tai aiheuttaa tuotantokatkoksia. Riskejä voivat olla myös yrityksen tietojen vakoileminen ja niiden hyödyntäminen kilpailutilanteessa tai pörssisalaisuuksien rikkoutuminen.

  Kun riskit on tunnistettu, määritellään niiden todennäköisyydet sekä rahalliset vaikutukset. Vasta tämän jälkeen on aika ottaa kantaa spesifeihin haittaohjelmiin tai teknisiin ongelmiin ja tehdä faktapohjaiset johtamispäätökset siitä, mihin kannattaa tai ei kannata varautua.

  Tämä vaatii kyberturvallisuusstrategian laatijalta kykyä yhdistää teknologinen osaaminen ja liikkeenjohdollinen ymmärrys. Vain siten on mahdollista puhua kyberturvallisuudesta yritysjohdon kielellä.

  Kyberturvallisuus koskettaa jokaista – jalkautus perustuu vastuuttamiseen ja mittarointiin

  Kun kyberturvallisuusstrategia on laadittu ja siihen liittyvät päätökset tehty, on strategia vietävä käytäntöön. Jalkautuksen ensimmäinen askel on määrittää, kenen vastuulla mikäkin strategian osaelementti on ja millä mittareilla strategian toteutumista seurataan. Ylätason mittarina voidaan seurata tuotantoketjun tai asiakasprosessin häiriöitä, kun taas alemmilla tasoilla voidaan seurata käytännön asioita kuten palomuurin toimintaa, verkon turvallisuutta ja tietoliikenteeseen liittyviä poikkeamia.

  Samalla on muistettava, että kyberturvallisuusstrategia koskettaa jokaista yrityksen työntekijää. Kun käyttäytymismalleja ja prosesseja jalkautetaan osaksi päivittäistä toimintaa, ei pelkkä viestin toistaminen riitä. Sen sijaan viestinnässä korostuu perustelujen merkitys. Työntekijöiden on huomattavasti helpompi sitoutua kyberturvallisuutta ylläpitäviin prosesseihin ja käyttäytymismalleihin, kun heillä on selkeä kuva siitä, mitä vaikutuksia mahdollisella ongelmatilanteella on heihin itseensä sekä yrityksen ja sen asiakkaiden toimintaan.

  Strategiaa päivitetään tilannekuvassa tapahtuvien muutosten mukaan

  Vaikuttava kyberturvallisuusstrategia ei ole staattinen. Järjestelmät ja uhkat kehittyvät nopeasti, joten kyberturvallisuudesta vastaavan on myös jatkuvasti luodattava ympäristöä ja pantava merkille tilannekuvassa tapahtuvat muutokset. Jos jonkin osa-alueen riskitasossa tapahtuu isoja muutoksia, on kyberturvallisuusstrategia arvioitava uudestaan. Näin on toimittava myös silloin, jos yrityksen kokonaisstrategiassa tapahtuu muutoksia.

  Kirjoittaja

  Henry_Nieminen_Insta_Group_CEO

  Henry Nieminen

  LinkedIn

  Suojaa kriittiset resurssit ja varmista kyberturvainvestointien kannattavuus

  Kyberturvaoppaamme avulla onnistut kyberturvastrategian luomisessa sekä kriittisten resurssien suojaamisessa

  Lataa opas