• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Kriittisen turvallisuuden ytimessä

Huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta Instan kaltaisten yritysten rooli on erittäin tärkeä maamme turvallisuudelle. Uskon myös, että teollisuudella on jatkossa entistä enemmän annettavaa kokonaismaanpuolustukselle.

Olen tavannut useita Puolustusvoimien edustajia ja johtohenkilöitä. Keskustelut ovat olleet kannustavia ja rakentavia. Olen tunnistanut niistä yhteisen tahtotilan strategisen kumppanuuden kehittämiseksi edelleen. Kumppanuus on meille erittäin tärkeä ja olen vakuuttunut, että voimme Instana olla tulevaisuudessa entistä syvemmin ja monipuolisemmin apuna Suomen puolustuksen kehittämisessä.

Instan strategia on parhaillaan päivittymässä. Jatkossakin sitä tullaan muokkaamaan kvartaalipohjaisesti ketterämmäksi niin, että ympäristön muutoksiin ja haasteisiin voidaan reagoida entistä nopeammin. Kyseessä ei kuitenkaan ole hyvien toimintamallien tai tärkeiden prosessien jatkuva muuttaminen vaan entistä selkeämmät arvolupaukset asiakkaille, asiakasohjautuvuus sekä yhteistyön tehostaminen. Joustava toimintatapa mahdollistaa paremmat kehittymismahdollisuudet myös asiakkaille.

Insta on tehnyt vuosia pitkäjänteisesti työtä Puolustusvoimien strategisena kumppanina. Arvolupauksemme lupa luottaa velvoittaa jokaista instalaista lunastamaan asiakkaidemme korkeat odotuksen myös tulevaisuudessa. Tuon velvollisuuden niin minä kuin jokainen Instalainen täytämme mielellämme ja panostamme voimakkaasti strategisten hankkeiden  avulla roolimme edelleen vahvistamiseen.

Olen tuonut Instaan mukanani vahvan osaamisen kasvuyrityksen johtamisesta rakentaen samalla uudenlaista johtamis- ja myyntikulttuuria.  Haluan olla konkreettisesti mukana hankkeissa ja riittävän lähellä itse tekemistä, jotta nykyinen joukkue sitoutuu ja lähtee mukaan uuteen johtamistyyliin. Instan arvot  istuvat siihen hyvin. Pitkästä historiasta ja perheyrittäjyydestä kumpuavia tarkkaan harkittuja arvoja tullaan vaalimaan Instassa jatkossakin. 

Olen mielestäni avoin, osallistava ja vaativa visionääri, ja näen Instan liiketoiminnan kasvavan tulevina vuosia huoltovarmuusketjua aiempaa laaja-alaisemmin tukevaksi.  Avainasemassa on kysymys, kuinka digitaaliseen maailmaan tuotetaan turvallisia ratkaisuja ja turvallista ohjelmointia.  Vahvassa asemassa kysymyksen ratkaisemisessa ovat luonnollisesti myös kyberratkaisut, joiden kysyntä on lisääntynyt muun muassa maailman turvallisuustilanteen muutoksesta johtuen.

Näen myös kansainvälistymisen sekä tuotteistettujen palvelujen kuuluvan entistä voimakkaammin Instan toimintaan jatkossa. Uskon laajojen verkostojeni niin kotimaassa kuin ulkomailla tukevan Instan kasvua ja siten myös luovan lisäarvoa asiakkaille tuoden saataville myös sellaisia palveluja, joita ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta tarjota.

Puolustusvoimien hallinnon linjaukset teollisuuden osaamisen ja omavaraisuuden korostamisesta saavat minulta kiitosta. Linjauksissa on tunnistettu tärkeä näkökulma esimerkiksi kotimaisen ohjelmisto-osaamisen huomioimisessa. Lähitulevaisuuden suuret ponnistukset tulevat edellyttämään kotimaiselta teollisuudelta kykyä kehittää ja sopeuttaa omaa osaamistaan vastaamaan turvallisuuden tarpeita.

Yksi ensimmäisiä huomioitani Instassa oli henkilöstön osaamisen korkea taso ja pitkä kokemus. Tämän lisäksi olemme lisänneet uusien menetelmien ja teknologioiden koestamista ja käyttöönottoa erilaisilla tavoilla. Tiedonkulku, strategian vieminen arkeen sekä välitön suhde johdon ja henkilöstön välillä tulee mahdollistamaan asioita, joita kaikki toivomme. If there’s a will, there’s a way!

Kirjoittaja

Jari_blogi3

Jari Mielonen