Open search

  Koronan aiheuttamaa poikkeustilannetta on johdettava kuin se olisi uusi normaali

  Elämme parhaillaan ainutlaatuisen poikkeustilanteen keskellä, eikä koronaviruksen aiheuttaman kriisin kestoa tai taloudellisten vaikutusten syvyyttä voi tällä hetkellä ennustaa kukaan.

  Koska tulevaisuus on epävarma, on paras ohje sopeutua nykyhetkeen. Se ei kuitenkaan tarkoita lamaantumista, vaan uudessa tilanteessa on lähdettävä toimimaan ja sitä on johdettava kuin kyse olisi normaalista arjesta. Vain siten voidaan huomata ja hyödyntää muuttuvan markkinan tarjoamat mahdollisuudet, säilyttää kilpailukyky ja luoda uskoa sekä hälventää epävarmuutta niin henkilöstön, asiakkaiden kuin sidosryhmienkin keskuudessa.

  Avainasemassa ovat luottamus ja yhteishenki

  Jotta uuteen normaaliin voidaan sopeutua, on kriisitilanteen akuutit vaikutukset saatava hallintaan mahdollisimman nopeasti. Moni yrityksistä on jo käynnistänyt toimenpiteitä varmistaakseen rahoituksen ja palvelutuotannon sekä huolehtiakseen henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnista. Tärkeää on myös pitää huolta yhteisöllisyydestä sekä luottamuksesta, jotka nousevat kovaan arvoon kriisitilanteessa.

  Yhteishengen ja yhteisöllisyyden luomisessa keskeisiä elementtejä ovat selkeät, yhteiset päämäärät sekä avoin ja inhimillinen viestintä johdon suunnasta. Poikkeustilanteessa on unohdettava lasittuneet ja paperilta luetut tervehdykset; johdon tulee esiintyä ihmisenä ihmisten edessä. Esimerkiksi toimitusjohtajan videotervehdykset ovat hyvä keino avata omia ajatuksia ja kertoa, miten tilanteesta selvitään yhdessä tehden ja rakentaen.

  Yhteishengen saati luottamuksen rakentaminen ei rajoitu yrityksen sisälle, sillä poikkeustilanteessa punnitaan myös toimittajien ja kumppaneiden luotettavuus. Toimitusvarmuudesta huolehtimisen ohella yritysten on panostettava asiakkaille suunnattuun viestintään. Yhteydenpito ja tilannekuvan säännöllinen päivittäminen hälventää ja poistaa huolenaiheita, mutta myös pitää viestintäyhteyden auki. Juuri tästä kanssakäymisestä kumpuaa tieto, jonka avulla saadaan selville asiakkaiden muuttuneet tarpeet ja tavoitteet ja jonka pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaista tarjoomaa.

  Kysyntä ja arvot muuttuvat

  Koronaepidemia tulee aiheuttamaan muutoksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Kun muutokset tunnistaa, ymmärtää ja hyödyntää ajoissa, tarjoutuu yrityksille ennennäkemätön tilaisuus kehittää nykyistä liiketoimintaa ja luoda kokonaan uutta.

  Koronan muuttamilla markkinoilla on jo nyt nähtävissä esimerkiksi se, että digitalisaatio on monilla toimialoilla nopeutunut. Ruuan verkkokaupassa kysyntä on räjähtänyt, ja koulut ottivat digiloikan, joka normaalioloissa olisi tapahtunut vasta kymmenien vuosien kuluttua. Vaikka muutos on alkanut kriisistä, tulee moni hyväksi havaittu toimintatapa jatkumaan myös poikkeustilanteen jälkeen.

  Yksi tapa ymmärtää yritysten, asiakkaiden ja henkilöstön käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia on skenaariotyöskentely. Skenaariotyöskentelyn avulla yritys voi tunnistaa uuden tilanteen herättämän kysynnän sekä tuotteet ja palvelut, joilla siihen vastataan. Osana skenaariotyöskentelyä yritysten on kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten kriisi muuttaa ihmisten arvomaailmaa ja miten se tulee osaksi päätöksentekoa ja käyttäytymistä.

  Jo tässä vaiheessa on hyvin selvästi nähtävissä, että pehmeämmät arvot ovat tulleet mukaan esimerkiksi päästö- ja toimitusketjukeskusteluihin. Koronan seurauksena saastesumut ovat hälvenneet, mikä luo uskoa siihen, että ilmastoasiat on mahdollista saattaa oikealle raiteelle. Logistiikassa puolestaan kustannustehokkuuden sijaan määrääviksi tekijöiksi voivat nousta toimitusvarmuus ja laatu. Tämänkaltaisten muutosten huomaaminen hiukan ennen markkinatarvetta avaa erinomaisia tilaisuuksia kilpailuedun saavuttamiseksi.

  Exit tulee yllätyksenä

  Kun yritykset sopeutuvat kriisiin ja mukauttavat toimintansa uuteen normaaliin ja asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin, voi poikkeustilanteen päättyminen tulla lopulta monelle jopa yllätyksenä.

  Koska vallitseva kriisi on luonteeltaan hyvin epävakaa, on yritysten jatkuvasti reflektoitava toimintaansa ja tehtävä siihen muutoksia. Ennemmin tai myöhemmin yritykset tulevat kuitenkin huomaamaan, että korjausliikkeet vähenevät tai hidastuvat – muuttuneesta tilanteesta on muodostunut uusi normaali, ja maailma jatkuu tältä uudelta pohjalta. Näin ollen kriisistä parhaiten selviävät ne yritykset, jotka pystyvät mahdollisimman nopeasti sopeutumaan uuteen normaaliin, ennakoimaan sen mahdollisuudet ja hyödyntämään ne.

  Näin hyödynnät poikkeustilanteen luomat mahdollisuudet:

  1. Ylläpidä tilannekuvaa ja ymmärrä, mitä toimintaympäristössänne tapahtuu.
  2. Rakenna skenaarioanalyysia asiakastarpeen ja markkinan sekä oman toiminnan muutoksista.
  3. Vahvista luottamusta ja yhteistyötä sekä asiakkaiden että oman henkilöstön kanssa.

   

  Kirjoittaja

  Henry Nieminen

  Henry Nieminen

  LinkedIn