• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Jos organisaatio ei huolehdi uudistumisestaan, se voi joutua muutoksen murtamaksi

Digitalisaatio kannattaa huomioida organisaation strategiassa. Digitalisaation keskeisimmät hyödyt ovat toiminnan tehostaminen, toiminnan laadun parantaminen ja organisaation kyky uudistua.

– Näistä uudistumiskyky on kilpailuedun kannalta ehkä tärkein. Jos organisaatio ei itse huolehdi uudistumisestaan, se voi joutua muutoksen murtamaksi, arvioi Juha Latvala.

DIGITALISAATION ÄLYTEEMAT

Digitaalisuuden 3 älyteemaa ovat autonomiset ratkaisut, edistynyt analytiikka ja tekoälyn soveltaminen kehityksessä. Autonomiset ratkaisut ilmassa, vedessä, maassa ja maan alla mahdollistavat tuotteita ja palveluja, joilla voidaan parantaa turvallisuutta, ympäristöä ja elämänlaatua. Edistynyt analytiikka puolestaan tukee tiedolla johtamista, luo asiakasymmärrystä ja auttaa rakentamaan yhä parempaa asiakaskokemusta. ”Tekoälyn soveltaminen autonomisissa ratkaisuissa ja edistyneessä analytiikassa lisää asiakashyödyn mahdollisuuksia. Tekoälyn osalta yksi kuumimmista trendeistä lienee, miten tekoälyä voidaan soveltaa myös kehityksen tukena, eikä vain nykytoiminnan tehostajana”, Latvala toteaa.

DIGITALISOITUVA MAAILMA

Digitalisoituvan maailman keskeisiä trendejä ovat Edge Computing (reunalaskenta), digitaalinen kaksonen ja virtuaaliteknologiat. Edge Computing auttaa viemään älykkyyden ja turvallisuuden sensoritasolle, mikä muun muassa keventää siirrettävän datan tarvetta ja mahdollistaa uusia toimintoja. Digitaalinen kaksonen ja virtuaaliteknologiat mahdollistavat esimerkiksi operatiivisen toimintaympäristön mallintamisen simulointi- ja harjoitteluympäristöksi. ”Harjoitteluympäristöissä ihmisten ja organisaatioiden välistä yhteistoimintaa sekä erilaisia skenaarioita voidaan kokeilla myös hyvin vaativissa tilanteissa ja ympäristöissä. Lisäksi digitaalinen kaksonen auttaa järjestelmän kehityksen arvioinnissa”, kertoo Latvala.