Open search

  Instan Intelligent Industry – vakaata, kriisinkestävää ja huoltovarmaa toimintaa

  Vuosi 2021 on käynnistynyt teollisuussegmenteissämme ennätyksellisen hyvin. Yli vuoden kestäneestä Covid-19-pandemiasta huolimatta olemme saaneet kasvatettua kohdemarkkinoitamme kannattavasti.

  Uhkakuvat muuttuneet mahdollisuuksiksi

  Pandemian alkutahdeissa valtiolliset toimijat reagoivat nopeasti ihmisten liikkumista ja kanssakäymistä rajoittamalla. Teollisuudessa rajoitusten nähtiin vaikeuttavan kaupankäyntiä ja hankkeiden toteuttamista, mutta asian vakavuus ymmärrettiin ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet hyväksyttiin.

  Turvallisuuskriittisyyteen ja huoltovarmuuteen panostavana yhtiönä Instan toimintamallit ja -suunnitelmat kriisi- ja poikkeustilanteiden varalle toimivat erinomaisesti. Liiketoiminnot reagoivat markkinatilanteeseen varmistamalla menossa olevien hankkeiden jatkuvuuden ja huolto- ja ylläpitotoimintojemme toimivuuden. Tästä syystä olemme pystyneet turvaamaan projektit ja tuotannollisen toiminnan tehokkaasti pandemiaolosuhteista huolimatta, mistä Insta on saanut ja saa yhä isoa kiitosta.

  Pandemian aluksi suuriakin hankkeita siirrettiin eteenpäin ja osa työmaista meni kiinni. Tuotekehityshankkeita laitettiin jäihin ja monet alkavat hankkeet tai hankkeiden jatkosuunnitelmat menivät harkintaan. Suomalainen yhteiskunta näytti kuitenkin kokonaisvaltaisen toimintakykynsä kriisitilanteessa. Teollista tuotantoa pidettiin vakaasti yllä ja etenkin kriittiseen infraan kohdistuvat työt varmistettiin kaikin tavoin. Etätyöskentelyn ohella jopa etänä tehdyt tehdaskoestukset ja -käyttöönotot olivat mahdollisia. Tuotantotiloista ja työmaatoiminnasta tehtiin mahdollisimman turvallisia kaikin käytettävissä olevin keinoin.

  Instan vahva asema energiatuotannossa ja -jakelussa, vesihuollossa, elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuudessa on varmistanut jatkuvan tilauskannan pandemian vakavimman tilanteen yli. Muu teollinen tuotanto ja jopa teolliset investoinnit ovat palautuneet nopeasti sille tasolle, että tilauskirjat Instassa ovat kasvaneet useissa kohdemarkkinasegmenteissämme ennätyslukemiin.

  Toiminta kehittyy ja kasvaa kannattavasti

  Olemme siirtyneet pandemian jatkuessa vuoteen 2021. Tunnelin päässä näkyy jo valoa ja rokotteiden myötä voimme toivoa paluuta normaalimpaan ja toivottavasti myös pandemiasta vapaaseen elämään.

  Insta otti vuodenvaihteessa käyttöön uuden myynnin johtamiseen perustuvan toimintamallin, jonka myötä automaation, sähköistyksen ja digitalisaation liiketoiminnot ryhmiteltiin Älykkään Teollisuuden kokonaisuudeksi. Lähtö on ollut mainio – tilauskannat ovat laajalla skaalalla vahvat, jopa ennätykselliset. Asiakkuutemme perinteisissä liiketoiminnoissamme jatkavat toimintaansa totuttuun tapaan vakaalla pohjalla ja teollisen digitalisaation hankkeet ovat hyvässä vauhdissa. Uusinvestoinnit näkyvät myynnin tarjouksissa ja näkymissä suurina, maailma tuntuu heräävän vahvaan nousuun pandemian hellittäessä otettaan.

  Insta on vuoden 2021 edetessä entistä vahvempi. Johtamalla myyntiä ja asiakkuuksia vakaasti ja määrätietoisesti toteutamme asiakkaillemme entistä parempia tuotantolukuja, turvallisuutta ja laatua. Osaavalla henkilöstöllämme, asiakasohjautuvuudella ja markkinatilanteen vahvalla ymmärryksellä takaamme asiakkaidemme luotettavan ja vakaan toiminnan kaikilla osa-alueilla.

  Instassa tehdään huipputyötä ja tämäkin vuosi etenee ennätysvauhdissa. Instaan on Lupa luottaa!

  Kirjoittaja

  Jyri Stenberg

  Jyri Stenberg