• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Enemmän kuin osiensa summa – asiakasohjautuva yritys tarjoaa asiakkailleen enemmän

Digitalisaatio muuttaa yritysten toimintaympäristöä kovaa vauhtia. Perinteinen tuotantolähtöinen toimintamalli toimii hyvin stabiilissa toimintaympäristössä, mutta tulevaisuuteen varautuminen ja kasvu tehdään asiakasohjautuvasti ajattelemalla.

Tästä syystä olemme Instassa tehneet strategisen päätöksen siitä, että terävöitämme asiakasohjautuvuuttamme entisestään.

Asiakasohjautuvuus kääntää johtamismallin nurinpäin

Perinteisessä tuotantolähtöisessä mallissa yritys keskittyy tuottamaan tiettyä tuotetta tai palvelua ja etsimään sille oikeita asiakkaita. Toiminta lähtee oman tuotteen tai palvelun rakentamisesta ja sen tuottamisen optimoinnista.

Asiakaslähtöisessä toiminnassa johtamismalli sen sijaan käännetään toisinpäin. Päinvastoin kuin tuotantolähtöisyydessä, yrityksen toimintaa johdetaan ja kehitetään siten, että se reagoi jatkuvasti asiakkaan tarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin.

Asiakkaan strateginen tavoite voi olla esimerkiksi hävikin vähentäminen. Kun asiakkaalle tarjotaan analyysi hävikin syistä, tekninen toteutus sen vähentämiseksi sekä palveluna tuloksien mittaaminen ja raportointi, on hänen helppo tunnistaa saamansa hyöty. Jos asiakkaalle sen sijaan tarjotaan yksittäisinä palveluina sähköautomaatio, data-analytiikka ja kyberturva, on hänellä todennäköisesti vaikeuksia nähdä, miten eri palveluiden kirjo todellisuudessa vähentää hävikkiä.

Asiakasohjautuva palvelu on siis enemmän kuin osiensa summa.

Siiloutuminen ja puutteet osaamisessa hidastavat asiakasohjautuvuuteen siirtymistä

Muutos vaatii järjestelmällistä johtamista, eikä toiminnan keikauttaminen tuotantolähtöisestä asiakaslähtöiseksi käy yhdessä yössä.

Usein haasteiksi muodostuvat jäykät organisaatiorakenteet. Jos toimintaa ohjaa vain oman yksikön tai tiimin näkökulma, on asiakkaalle mahdotonta tarjota koko yrityksen osaamista. Etenkin kun kyse on suurista älykkään teollisuuden digitalisaatiohankkeista, asiakkaan tarve ei noudattele yrityksen sisäisiä organisaatiorakenteita. Eri osa-alueet täytyy nivoa yhteen. Yritysjohdon tehtävä on purkaa siiloja helpottamalla tiimien, osastojen ja toimialojen välistä yhteistyötä.

Oman tuoteportfolionsa lisäksi on hallittava myös asiakkaan strategia, tavoitteet sekä toimiala. Jotta se olisi mahdollista, asiakasprosesseja on johdettava järjestelmällisesti ja etenkin asiakasrajapinnassa toimivan henkilöstön osaaminen varmistettava. Yrityksen täytyy huolehtia siitä, että henkilöstön osaamisen kehittämisen on suunnitelmallisesti johdettu prosessi. 

Piloteilla erinomaisia tuloksia

Instassa asiakasohjautuvuutta ohjaa koko toiminnan läpäisevä One Insta -ajattelu. Kuluvan vuoden aikana olemme yhdistäneet eri toimialojemme osaamista, jotta voimme entistä paremmin vastata asiakkaidemme digitalisaatiotarpeisiin. Jos ennen tarjosimme yhdeltä luukulta teollisuuden automaatiota, toiselta kyberturvallisuutta ja kolmannelta data-analytiikkaa, nyt kaikki on saatavilla kokonaisvaltaisena turvallisen digitalisaation ratkaisuna.

Uusia toimintatapoja on pilotoitu asiakkaidemme kanssa, ja tulokset ovat olleet onnistuneita. Esimerkiksi Bolidenin Harjavallan tehtaalla yhdistimme vahvan automaatio-osaamisemme tekoälyyn ja data-analytiikkaan. Kokeilun tuloksena syntyi digitaalinen kaksonen, jonka avulla tuotannon päästöjä pystytään vähentämään jopa 10 %.

Myös dronepohjaisissa sovelluksissa olemme onnistuneet yhdistämään ilmailuosaamisen, dronelainsäädännön tuntemisen, dronelennättämisen ja reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen. Lisäksi autamme asiakkaitamme muuttamaan dronen mittaamat signaalit hyödylliseksi informaatioksi analytiikan ja tekoälyn avulla.

Instassa uskomme, että vain auttamalla asiakkaitamme menestymään voimme itsekin menestyä. Olemme kulkeneet asiakkaidemme kanssa liki 60 vuoden ajan, ja matka jatkuu edelleen kohti uusia yhteisiä onnistumisia. Asiakkaamme voivat myös jatkossa keskittyä omaan liiketoimintaansa, kun me autamme saavuttamaan tulostavoitteet turvallisen digitalisaation avulla.

Kirjoittaja

Henry Nieminen

Henry Nieminen

LinkedIn