Open search

  Digitransformaatio - kaikki siitä puhuvat mutta mitä se on?

  Digital transformation –konsultin näkemyksiä

  Mitä digitransformaatio on, ja mitä ei?

  Termin digitransformaatio pitäisi oikeastaan olla digitaalinen bisnestransformaatio jotta se kuvaisi sitä, mistä digimuutoksessa on kyse. Digimuutoksella tarkoitetaan liiketoimintamuutosten toteuttamista teknologian avulla: Miten pystytään palvelemaan asiakkaita paremmin digitaalisten työvälineiden avulla? Teknologia ei ole varsinainen muutoksen ajuri vaan se, miten teknologiaa käytetään ja miten asiakkaat, kumppanit, kilpailijat ja muut sidosryhmät sen omaksuvat.

  Digimuutosta vauhdittavat ns. SMACIT-teknologiat. Termi viittaa internetin sosiaaliseen käyttötapaan (Social), mobiilikäytön räjähdysmäiseen kasvuun (Mobile), data-analytiikan lisääntymiseen (Analytics), paikasta riippumattomien pilvipalveluiden yleistymiseen (Cloud) ja esineiden internetin (IoT) hyödyntämiseen.

  Digimuutosten mahdollisuuksien tunnistamiseksi toiminta voidaan jaotella kolmeen strategiseen ryhmään, joissa tavoitteena on säästää rahaa, tehdä lisää rahaa tai tehdä uutta rahaa. Siemens Power Services raportoi, että heillä suurin osa digimuutoksista (60 % muutosbudjetista) kohdistuu säästöihin - tekemisen viilaamiseen nykyisten prosessien, toimintatapojen ja järjestelmien optimoimiseksi. Seuraavaksi eniten (30 % muutosbudjetista) muutostoimia kohdistetaan nykyisen toiminnan tehostamiseen (automatisointiin, lisäarvon tuottamiseen) tavoitteena tehdä lisää rahaa. Uudet liiketoimintamallit eli uuden rahan tekeminen saa vain 10 % muutosbudjetista. Tämä lienee tilanne vakiintuneissa organisaatioissa yleisemminkin, start-up –yrityksissä kaikki toiminta on radikaalia muutosta.

  Pelkkä teknologinen muutos ei tarkoita digimuutosta. Digimuutokseen liittyvät oleellisesti arvontuotto sekä asiakkaiden, työntekijöiden, kilpailijoiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja strategiat. Pelkkä asioiden digitalisointi ei muuta liiketoimintaa, ihmiset muuttavat. Digimarkkinointi ei ole digimuutoksen synonyymi, ei myöskään siirtyminen paperilla olevasta informaatiosta digitaaliseen informaatioon. On myös ymmärrettävä, että digitalisointi ei ole mikään patenttiratkaisu: toimimatonta prosessia ei kannata digitalisoida.

  Ketä digitalisaatio koskee?

  Digitalisaatio eli uuden teknologian hyödyntäminen ja sopeutuminen uusiin teknologioihin koskee kaikkia toimialoja. Helpot toimialat kuten media- ja finanssiyritykset siirtyivät jo digitalisaatioon. Digitalisaation toinen aalto on nyt laskeutumassa teollisuuteen ja B2B-toimintaympäristöihin.

  Digitalisaatio koskee myös kaikkia liiketoimintoja (markkinointi, tuotanto, HR, hallinto, asiakaspalvelu jne.) ja liiketoimintaekosysteemejä (kumppanit, asiakkaat, kilpailijat, viranomaiset jne.). Digitaaliset palvelualustat, palvelut ja data eivät noudata kansallisia rajoja, vaan ne jäsentyvät asiakkaiden tarpeiden ja asiakkaille tarjottavien hyötyjen perusteella. Digitransformaatio lisääkin räjähdysmaisesti toisiinsa yhteydessä olevien ympäristöjen määrää.

  Miksi pitäisi muuttua?

  Digimuutoksella haetaan lisää tehokkuutta, mutta se voi lisäksi tuoda kustannussäästöjä, kun vanhoja toimintamalleja uusitaan ja korvataan digitaalisilla vaihtoehdoilla. Digitalisaatio muuttaa myös kilpailua: digiteknologia mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja uudenlaista arvon luontia, joiden kanssa perinteisin menetelmin toimivan on vaikea kilpailla.

  Digimuutoksen myötä maailma on muuttunut entistä läpinäkyvämmäksi – ja ihmiset kärsimättömämmiksi. Kun on totuttu käyttämään Googlen kaltaisia palveluita, odotetaan kaikkien muidenkin palveluiden toimivan yhtä nopeasti ja vaivattomasti. Tällaisessa toimintaympäristössä ja ajattelumallissa asiakkaat käyttävät vain parhaita palveluja.

  Miten digimuutoksen voi toteuttaa?

  Digimuutosta varten ei tarvita erillistä digistrategiaa. Sen sijaan tarvitaan parempi strategia, jossa digitalisaatio on mahdollistajana. Esimerkiksi:

  • ​E-bisneksen keskiössä ei ole internet, vaan tehokkaampi myynti (jonka internet ja mobiiliratkaisut mahdollistavat)
  • Analytiikan arvo ei ole datassa ja koneoppimisalgoritmeissa, vaan asiakkaan ymmärryksen kehittymisessä, ylläpitoprosessin optimoinnissa tai vaikkapa lääkäreiden mahdollisuudessa diagnosoida syöpä tarkemmin
  • IoT ei ole RFID-tageja, vaan radikaalia toimintojen synkronointia tai liiketoimintamallien muuttamista.

   

  Lopuksi vielä lyhyt kaava digimuutokselle:

  1.       Pois siiloista!
  2.       Ei liian kauas liian nopeasti – inkrementaalinenkin eteneminen riittää.
  3.       Ei pelkkä teknologiamuutos, vaan liiketoimintamuutos.
  4.       Painopiste johtamisessa ja organisaatiokyvykkyydessä – ei teknologiassa.

  Digimuutos on matka, ei määränpää.

  Kirjoittaja

  Mäenpää

  Sari Mäenpää