• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Muutosvoimana ihmisyys

Vuoden nuori johtaja -kilpailun finalisti Juho Jokiniitty johtaa Insta Advancen Digital-yksikköä inhimillisin ottein. Nyt hän kertoo, mitkä asiat ovat mahdollistaneet kulttuurin kehittämisen, henkilöstön tyytyväisyyden sekä menestymisen kilpaillulla toimialalla.

Yksikkömme Insta Digital tarjoaa palveluja kyberturvallisuuteen, teolliseen digitalisaatioon ja ohjelmistokehitykseen. Aloittaessani tehtävässäni vuonna 2020 lähtökohdat olivat haastavat – pääosa yksikkömme henkilöstöstä oli siirtynyt Installe erilaisesta kulttuurista, vaihtuvuus oli suurta ja pandemia oli pakottanut ihmiset etätöihin. Tavoitteeni oli luoda toimintaympäristö, jossa erilaiset kulttuurit sulautuisivat saumattomasti yhteen. Kulttuuri on sitä, kuinka ihmiset toimivat ja tekevät – se on jatkuvassa muutoksessa, aivan kuten muu maailma, jossa elämme.

Tätä kirjoittaessani voin todeta muutosmatkan onnistuneen. Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä kolmen kuukauden välein eNPS-kyselyillä siitä, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi Instaa työnantajana muille, miten hänellä itsellään menee sekä kokeeko hän saaneensa tilaisuuden kehittyä työssään. eNPS-tuloksemme ovat olleet jo pitkään erinomaiset. Lisäksi olemme onnistuneet loistavasti rekrytoinneissa ja lähtijät ovat viime aikoina olleet harvassa. Onkin näiden tulosten seurausta, että taloudelliset mittarimme ovat olleet varsin positiivisia. Kiitos tästä kuuluu koko Digitalin porukalle.

Itseohjautuvuutta johtamassa - merkitysten äärellä ja ihmistä lähellä

Teollisuuden perinteiset toimintatavat ja ohjelmistomaailman ketterä itseohjautuvuus saattavat olla kaukana toisistaan, mutta molemmista löytyy paljon hyvää. Kun ihmiset näkevät erilaisuudessa rikkauden, 1+1 on enemmän kuin 2. Ihmisiä on johdettava siten, että he ratkaisevat yhtälön itse. Uskon, että taustani IT-alalla auttoi puhkaisemaan kuplia puolin ja toisin. Lisäksi on sanottava se, että johtajuutta tarvitaan myös itseohjautuvissa organisaatioissa. Johtajuuden tarve ei ole kadonnut, vaan johtajan rooli on muuttunut – hän näyttää suuntaa, kantaa vastuun päätöksistä, auttaa ja mahdollistaa sekä katsoo kokonaisuuden perään. Se, mikä kuulostaa muutamista ensi kädessä hyvältä, ei aina ole kollektiivisesti paras vaihtoehto. Siksi asioihin tarvitaan usein laajempaa perspektiiviä.

Ihmissuhteet ovat toimivan organisaation selkäranka, ja esimerkin antaminen on parasta johtajuutta. Koska muutoksen tekevät ihmiset, johtajan on tunnettava henkilöstönsä. Täten aloitin työni tutustumalla yksikkömme jokaiseen työntekijään henkilökohtaisesti. Mitä paremmin tunnemme toisemme, sen toimivampaa on arki.

Muutosmatkan seuraava askel oli luottamuksen rakentaminen. Instan slogan, Lupa luottaa, merkitsee paitsi sitä, että meihin voi luottaa, myös sitä, että luotamme toisiimme. Miksi emme luottaisi vastuullisiin ja koulutettuihin asiantuntijoihimme? Johtajan on syytä antaa henkilöstölle riittävästi vapautta ja vastuuta, mutta huolehdittava siitä, että tukea on tarvittaessa saatavilla. Vaikka olen vielä nuori, olen siinä mielessä vanhan liiton henkilö, että sanaan ja kädenpuristukseen on voitava luottaa. Meillä ei esimerkiksi määritellä, missä ja milloin työtä pitää tehdä, vaan käytännöistä sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Pidämme yhteyttä toisiimme järjestämällä tapahtumia, kommunikoimalla eri kanavissa sekä kysymällä säännöllisesti esimerkiksi sitä, tuntuuko projekti sopivalta ja missä henkilö tahtoisi tulevaisuudessa olla. Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen ei ole hybridiaikana helppoa, mutta teemme parhaamme.

Kulttuuri muuttuu, kun tavat muuttuvat, ja tavat muuttuvat, kun tahdomme toimia toisin. Tämä edellyttää innostusta, joka kumpuaa merkityksen tunteesta. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen onnistuu parhaiten osallistamalla. Siksi pyrimme noudattamaan ohjelmistomaailmasta tuttuja ketterän kehityksen käytäntöjä kaikessa tekemisessä. Lisäksi organisaation oltava psykologisesti turvallinen – sellainen, jossa jokainen saa olla aidosti oma itsensä. Myöskään yhteentörmäyksiltä ei voida välttyä. Silloin johtajan on otettava asiat asioina sekä varmistettava kaikille tasapuolinen ja reilu kohtelu. Asioista saa olla eri mieltä, mutta rauhallisesti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Virheistäkään  ei tuomita, vaan keskitymme siihen, että niistä opitaan jotakin.

Sitaatti Juho

Valmennus ja kannustus vievät uralla eteenpäin

Onnistunut muutos on mahdollista silloin, kun organisoituminen ja roolit tukevat asetettuja tavoitteita. Insta Digitalilla on vain viisi esihenkilöä, vaikka meitä on jo 110. He ja pari muuta muodostavat ohjausryhmän, jonka esihenkilönä toimii allekirjoittanut. Työsuhteeseen liittyvistä asioista vastaa HR, eivätkä esihenkilöt esimerkiksi uravalmenna ketään, vaan jokaisella työntekijällä on oma Growth Coach, myös itselläni.

Kukaan ei ole niin kokenut, ettei voisi kehittyä tai oivaltaa uutta. Itseohjautuvana organisaationa luotamme siihen, että tahtotila uran ja osaamisen kehittämiseen lähtee henkilöstä itsestään. Esihenkilöiden vastuulle jää vaikutusmahdollisuuksien, tuen ja vastuun antaminen. Pyrimme siihen, että jokainen pääsee mukaan itselleen mielekkäisiin projekteihin sekä työskentelemään roolissa, jossa viihtyy ja kykenee kehittymään. Kannustava johtaja on se, joka saa muut ympärillään loistamaan.

Vastuullisuus ja tasavertaisuus rakentavat tulevaisuutta 

Luottamusta ja itseohjautuvuutta seuraa paitsi vapaus, myös vastuu. Vastuunkantamista on sekin, että annamme tasavertaiset mahdollisuudet kaikille – ohjelmistoalan tulisi investoida tulevaisuuden osaajiin sekä heidän koulutukseensa. Nuoria ja alalle vaihtavia ohjelmistokehittäjiä tarvitaan, koska alan osaamisella on kasvava kysyntä. Uusia ammattilaisia tarvitaan siksikin, että meillä olisi myös tulevaisuudessa senior-tason asiantuntijoita. Yritämme tässä yhteiskunnallisestikin tärkeässä asiassa tehdä voitavamme ja palkata niin paljon nuoria kuin vain suinkin pystymme. Heissä on se tulevaisuus.

Johtajan vastuullisuutta on myös tiedostaa oma rajallisuutensa – nykyajan johtaja ei ole supersankari, joka tietää kaikesta kaiken, vaan helposti lähestyttävä ihminen, joka haluaa auttaa. Uskon, että johtaja voi esimerkillään vaikuttaa hyvässä tai pahassa, mutta yleensä sitä saa takaisin sen, mitä muille antaa. Itse koen olevani yksi muista, ihminen, jolla on myös heikot hetkensä, niinkuin meillä kaikilla. Haluan olla apuna ja saatavilla, mutta myös helposti lähestyttävä. Mikä tärkeintä, johtajan on pysyttävä mukana yhteisessä arjessa. Silloin myös yhteistä muutosmatkaa on kevyempi kulkea.

 

Haluaisitko mukaan Juhon luotsaamaan työyhteisöön?

Avoimet työpaikat

Juho

"Olen ihmisläheinen liiketoimintajohtaja, joka käyttää työaikansa työkavereiden auttamiseen ja Instan tulevaisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseen. Uskon johtamisessa siihen, että kannattaa luottaa ihmisiin ja tukea heitä, silloin saavutetaan yhdessä loistavia tuloksia."