29.9.2016

Instan 3D visualisointi tukee aluekehitysvisioiden viestintää ja markkinointia

Prizztech Oy halusi vahvistaa toimialueeltaan valittujen kolmen kehitysalueen visioiden viestintää ja markkinointia. Organisaation asiantuntijat tutustuivat Instan 3D visualisointiratkaisuihin keväällä 2016 ja tunnistivat hyvät mahdollisuudet yhteistyölle. Seurauksena syntyi yhteistyöprojekti, joka alkoi ennen vuoden 2016 kesälomakautta ja päättyi hieman sen jälkeen.

Projektissa Insta mallinsi 3D ratkaisuillaan valitut kehitysalueet. Alueille havainnollistettiin 3D animaatioina eri avaintoimialojen liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvät kehitysvisiot vuoteen 2025. Animaatioissa alueille on sijoitettu tulevia mahdollisia liiketoimintoja ja kuvattu olemassa olevaa ja suunniteltua infrastruktuuria.

Tarkoituksena on, että alueilla liiketoiminnan käynnistämistä tai olemassa olevan toimintansa kehittämistä pohtivat tahot pystyvät visualisointien avulla näkemään mahdollisuudet paremmin ja innostumaan sijoittamaan ja sijoittumaan alueelle. Prizztech piti projektia erinomaisen hyvin onnistuneena.

3D animaatiot ovat nähtävillä täältä.

Prizztech Oy on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Kansallisen roolin rinnalla työn perustan muodostaa Satakunnassa toteutettava kehitystyö.