14.1.2014

Boliden Harjavalta: Insta Automation Oy ylittää odotukset sähköautomaatiokunnossapidon kumppanina

Sähköautomaatiosuunnittelusta ja sähköautomaatiokunnossapidosta vastaavat yhä useammalla suurella tuotantolaitoksella ulkoistetut kumppanit. Tieto eri kumppaneiden välillä ei aina kulje. Tietokatkokset näkyvät arjessa esimerkiksi toistuvasti prosessissa rikkoutuvan osan jatkuvana korvaamisena samanlaisella tai osan vaihtamisena toiseen ilman, että kaikkia tarvittavia muutoksia otetaan huomioon.

Tällaiset ongelmat olivat aikaisemmin arkipäivää myös Boliden Harjavallan tehtailla. Vuonna 2007 Insta Automation Oy:n kanssa solmitun sähköautomaatiosuunnittelun ja projektoinnin sekä vuonna 2011 sähkökunnossapidon kattavan kumppanisopimuksen jälkeen ongelmat ovat muisto vain.

- Aikaisemmin suunnittelu ja kunnossapito hankittiin eri tahoilta. Näiden toimijoiden yhteistyö oli pääosin reaktiivista. Syntyneet ongelmat kyllä korjattiin ripeästi, mutta ennaltaehkäisy ja pitkäntähtäimen suunnittelu yhdessä oli haastavaa. Insta Automation Oy:n otettua haltuun koko automaation elinkaaren ote on ollut kehittävä ja tuloksellinen niin päivittäisessä kunnossapitotyössä kuin pitkän tähtäimen strategisessa suunnittelussakin, kertoo Boliden Harjavallan sähköpäällikkö Hannu Halminen.

Suunnitelmallisempi ote ja nopeammat vasteajat ajolähdöissä

Boliden Harjavallan tehtailla työskentelee päivittäin Insta Automation Oy:n sähköautomaation kunnossapitopäällikkö Juha Rasinmäen alaisuudessa yli 40 henkilöä ja sähköautomaatiosuunnittelun ryhmäpäällikkö Teemu Erkkilän alaisena yli 20 henkilöä.


Teemu Erkkilän (vas.) ja Juha Rasinmäen tiimit tekevät Boliden Harjavallan tehtailla tiivistä yhteistyötä ja vastaavat yhdessä Bolidenin oman väen kanssa tehtaan sähköautomaatiosuunnittelun ja sähköautomaatiokunnossapidon strategisesta kehittämisestä ja päivittäisestä toiminnasta.

Boliden Harjavalta oli Rasinmäen mukaan ensimmäinen asiakas, jonka kanssa on solmittu tämän tason suunnittelu- ja kunnossapitosopimukset. Yhteistyömalli on lyhyessä ajassa osoittautunut timantiksi, joka tekee työskentelystä entistä sujuvampaa ja tuloksekkaampaa kaikille osapuolille.

- Sähköautomaatiosuunnittelun ja -kunnossapidon vastuu tuotantoprosessin kustannustehokkuudesta on pitkälle automatisoiduissa tehtaissa aina merkittävä. Kun korvausinvestoinnit ja tarvittavat uusintainvestoinnit projektoidaan yhdessä suunnittelun ja kunnossapidon kanssa, molemmat osapuolet ovat tietoisia toisen tekemisistä, reunaehdoista ja tarpeista. Olemme pystyneet parantamaan merkittävästi esimerkiksi venttiilien huollettavuutta, mikä puolestaan lyhentää huoltoon kuluvaa aikaa.

Kun sekä suunnittelu että kunnossapito tuntee automaatioratkaisut kuin omat taskunsa, myös kyky reagoida yllättäviin tilanteisiin on hyvä.

- Insta Automation Oy:n kyky reagoida kaapelipalojen kaltaisiin ajolähtöihin on erinomainen. Oikea miehitys oikeilla varusteilla saadaan paikalle paljon nopeammin kuin aikaisemmin ja näin myös prosessi pääsee pyörimään mahdollisimman lyhyellä seisokilla, jatkaa Halminen.

Vuosihuolto rytmittää kunnossapitoa

Päivittäinen ylläpito- ja kunnossapitotyö on tehtaan toiminnan edellytys, mutta kunnossapidon työtä rytmittää erityisesti tehtaan vuosihuolto. Tulevia vuosihuoltoja suunnitellaan jo vuosia etukäteen niin sanottujen pitkäntähtäimen suunnitelmien (PTS) kautta.

- Vuosihuollon projektoinnissa sähköautomaation osalta on mukana asiakas, oma suunnitteluväkemme ja kunnossapidon porukkamme. Yhteisissä palavereissa kootaan jatkuvasti ylös tärkeimpiä havaittuja pullonkauloja ja kehittämisen kohteita, joista pienemmät korjataan lennosta, mutta isoimmat ajoitetaan suunnitelmallisesti vuosihuollon yhteyteen, kuvaa Erkkilä.

Yhteistyötä ohjaa myös kunnossapidon strategia, jossa on asetettu selkeät määrälliset ja laadulliset tavoitteet kunnossapitotyölle.

- Yhteistyömallin avulla pystymme todistetusti jopa ylittämään meille asetetut tavoitteet: jatkuvalla yhteistyöllä automaatiojärjestelmät ja laitteistojen rakenteet kehittyvät entistä paremmin ja nopeammin huollettaviksi, toimintavarmemmiksi ja tehokkaammiksi. Tunnemme asiakkaan automaatiojärjestelmän kuin omat taskumme – ja myös hoidamme sitä kuin omaamme, päättää Rasinmäki.

Bolidenin malli pähkinänkuoressa

  • Yhteistyötä ohjaa kunnossapidon strategia ja kunnossapidon vuosikello
  • Vuosihuolto kestää noin 40 päivää, ja sinä aikana Boliden Harjavallan tehtaalla työskentelee yli 100 instalaista
  • Insta Automation Oy:n suunnitteluporukka saapui tehtaille vuonna 2007, kunnossapitoväki 2011
  • Insta Automation Oy on Boliden Harjavallan vuoden 2012 Huippukumppani sähköautomaatiokunnossapidossa
  • Boliden Harjavallan tehtailla työskentelee päivittäin noin 70 instalaista