1.6.2015

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy mukaan Instan tuottamiin suunnittelupalveluihin Satakunnassa

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy on liittynyt mukaan Boliden Harjavalta Oy:n, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n, Huntsman Pigments Oy:n ja Insta Automation Oy:n väliseen sähköautomaatiosuunnittelua ja projektointia koskevaan kumppanuussopimukseen.

STEP on Pori Energian (66 %) ja Veolian (34 %) omistama yhteisyritys. Se tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. STEPin Harjavallan Suurteollisuuspuistossa toimiva voimalaitos tuottaa pääasiassa höyryä teollisuusalueen yrityksille. Voimalaitos hyödyntää myös teollisuusprosesseista talteenotettua höyryä ja jakaa sitä teollisuusalueen yrityksille. Höyryn lisäksi voimalaitos toimittaa paineilmaa ja vettä teollisuusalueelle sekä prosessi- ja kaukolämpöä teollisuusalueelle ja Harjavallan kaupungille.

Insta toimittaa kumppaneiden tuotantolaitoksille Satakunnassa sähköistyksen ja automaation suunnittelu- ja projektointipalvelua sekä oman henkilöstönsä että paikallisten verkostokumppaniensa voimin. Palvelun volyymi on vuonna 2015 yli 30 henkilötyövuotta.

”Kumppanuuden laajentuminen uudelle asiakkaalle on vahva näyttö sopimusmallin toimivuudesta ja sen tuomasta arvosta asiakasyrityksille.” toteaa Insta Automation Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen.

Timo Lehtinen                     Mika Riikonen
toimitusjohtaja                   liiketoimintajohtaja