Automaatiosuunnittelun avulla pystytään optimoimaan tuotantoprosessin hyötysuhdetta koko laitoksen tasolla sen eri ajotavoissa

16.8.2013

Sähkön hintavaihtelut yhdistettynä polttoainekustannusten nousuun ja kiristyneeseen ympäristölainsäädäntöön asettavat kasvavia vaatimuksia energiantuotantolaitoksille. Tuotantoprosessin kokonaishallinta kenttälaitteista järjestelmälaitteiden yhteensopivuu... Lue lisää

Insta Automation Oy toteutti Hyvinkään Veden kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen

31.5.2013

Insta Automation Oy toimitti Hyvinkään Veden vesilaitosten kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen. Toimitus sisälsi järjestelmän toteutussuunnittelun, ohjelmistot, viestiliikenteen- ja automaation laitteistot sekä asennustyöt. Hanke oli kahden vuoden... Lue lisää

Kaukojäähdytystä ja kaukolämpöä ohjataan automaation avulla

31.5.2013

Kaukojäähdytys on kaupunkien tulevaisuuden ratkaisu. Helsinki on edelläkävijä, jonka kaukojäähdytysverkosto on kytketty yhteen kaukolämpöverkoston kanssa. Kaukojäähdytyksen avulla kiinteistöjen hukkalämpö kerätään talteen ja jatkojalostusprosessin jälkeen... Lue lisää

Kuukausiarkisto

08 / 201305 / 2013