Prosessiautomaation optimointi tuo jopa 10 % lisätehoa tuottavuuteen

27.11.2015

Prosessiteollisuuden automaatiojärjestelmien optimaalinen toiminta on elinehto tuottavalle ja turvalliselle prosessille. Kuitenkin jopa yli 80 % automaatiojärjestelmän säätäjistä aiheuttaa toiminnallaan prosessiin häiriöitä [1]. Optimoimalla automaatiojär... Lue lisää

Kyberguru Jarno Limnéll: Kyberturvallisuus kuuluu yritysten johtoryhmään

25.9.2015

Kyberturvallisuus on yksi teollisuuden nopeimmin nousevista megatrendeistä. Instan kyberturvallisuusjohtaja, suomalaisen kyberturvallisuuden edelläkävijä, Jarno Limnéll korostaa, ettei yhteiskunnassamme ole tällä hetkellä yhtäkään turvallisuuden alaa, jok... Lue lisää

Tavoitteena 100% energiaomavaraisuus – apuna InstaWahti-raportointiohjelmisto

8.5.2015

Kuopion Veden jätevedenpuhdistamolla sähkön, lämmön ja kemikaalien käyttöä seurataan ja raportoidaan Insta Automationin InstaWahti-raportointiohjelmiston ja sen uuden energiahallintaosan avulla. Kuopion Vedessä on oltu työkaluun erittäin tyytyväisiä ja ta... Lue lisää

Prosessiautomaation tietoturva – onko se teillä jo hoidossa?

12.2.2015

Monet yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat riippuvaisia tietojärjestelmistä, joten järjestelmien turvaaminen erilaisilta uhkilta on ensiarvoisen tärkeää. Insta Automation on viimeisen vuoden aikana pohtinut tutkimus- ja kehityshankkeessaan prosessiautom... Lue lisää