Instan ympäristöpolitiikka

Insta Group Oy:n ympäristöpolitiikan keskeinen sisältö on, että sitoudumme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Noudatamme toiminnassamme asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja –määräyksiä sekä pyrimme vastaamaan sidosryhmien, alihankkijoiden ja yhteistyötahojen vaatimuksiin. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita. Parannamme henkilökuntamme ja sidosryhmien ympäristötietoutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.

Päämäärämme ja tavoitteemme ovat:

  • Energian kulutuksen vähentäminen suhteessa henkilömäärään.
  • Jätteiden keräyksen ja kierrätyksen tehokas ohjaaminen ja jätteen määrän minimoiminen sekä tavarantoimitusketjun kehittäminen ympäristömyönteisempään suuntaan.
  • Hankintatoiminnan ympäristötietouden lisääminen.

Insta seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kehittäessään toimintojaan.

 

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja