Instan ympäristöpolitiikka

Insta sitoutuu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

Noudatamme toiminnassamme asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä pyrimme vastaamaan sidosryhmien, alihankkijoiden ja yhteistyötahojen vaatimuksiin. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita.

Päämäärämme ja tavoitteemme ja ovat:

  • varmistaa energian vastuuntuntoinen käyttö ennakoivalla suunnittelulla ja energiaa säästävillä toimintatavoilla
  • jätteiden keräyksen ja kierrätyksen tehokas ohjaaminen sekä jätteen määrän minimoiminen
  • saattaa henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme tietoisiksi ympäristöpolitiikastamme
  • katselmoida ympäristöjärjestelmä ja sen tavoitteet vuosittain.

Insta seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kehittäessään toimintojaan.

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja