Instan turvallisuus

Insta sitoutuu pyrkimään kaikessa toiminnassaan turvallisuuteen.

Tiedot ja tietoturvallisuus

  • Insta sitoutuu suojaamaan asiakastietojensa luottamuksellisuuden voimassa olevien sopimusten, lakien, menettelytapaohjeiden ja turvallisuuspolitiikkojensa mukaisesti.
  • Insta pitää kirjanpitoa ja arkistoja hyvän hallintotavan mukaisesti ja tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joilla on tietoihin oikeus. Tiedoille on nimetty omistajat, jotka vastaavat käyttöoikeuksien myöntämisestä.

Työterveys ja työturvallisuus

  • Insta on sitoutunut tarjoamaan turvallisen työympäristön ja vähentämään sellaisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai heikentää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja