Insta DefSec – turvallisuuden ja toimintavarmuuden asiantuntija

Hallittu digitalisaatio, kriittisten palveluiden toimintavarmuus ja viranomaisten yhteistyö ovat osa yhteiskunnan turvallisuuden rakentamista.

Suomalaiseen Insta-konserniin kuuluva Insta DefSec Oy toimii asiakkaidensa riippumattomana asiantuntijakumppanina turvallisuuden ja toimintavarmuuden varmistamisessa. Puolustusratkaisujen lisäksi Insta DefSecin osaamisen ydintä ovat hätä- ja hälytyskeskusratkaisut sekä kyberturvallisuus. Yhtiö toimii myös kriittisen turvallisuuden konsulttina eri yrityksille ja organisaatioille.

Tutustu Insta DefSecin verkkosivustoon

Insta DefSec palvelee

Hätä- ja hälytyskeskusratkaisut

Vaativaan viranomaiskäyttöön

 • Hälytyskeskus- ja valvomoratkaisut
 • Hätäkeskusratkaisut
 • Insta Response™ -tuoteperhe
 • Hätä- ja hälytyskeskuskonsultointi

Lue lisää Insta DefSecin sivuilta

Johtamisen ratkaisut

Asiakkaan toimintaympäristöön räätälöitävät ratkaisut, tuotteet ja palvelut:

 • Johtamisjärjestelmät
 • Yritysturvallisuuden johtamisratkaisut
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät
 • Suunnittelu, määrittely ja arkkitehtuurityö
 • Tietojärjestelmähallinta
 • Tietoturva ja turvaluokitellut verkot

Lue lisää Insta DefSecin sivuilta

Harjoittelu, koulutus ja simulointiratkaisut
 • Kriisijohtamisen ja -viestinnän harjoitustoiminta

 • 3D-visualisointiratkaisut

 • Valmiusharjoitustoiminta

 • Johdon kyberharjoitukset

Lue lisää Insta DefSecin sivuilta

Puolustusratkaisut
 • Johtamisjärjestelmät
 • Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät
 • Suunnittelu-, määrittely- ja arkkitehtuurityö
 • Tietojärjestelmähallinta
 • Tietoturva ja turvaluokitellut verkot

Lue lisää Insta DefSecin sivuilta

Kyber- ja tietoturvaratkaisut
 • Turvallinen identiteetti
 • Verkkoturvallisuus
 • Kyberturvallisuuden tilannetietoisuus
 • Kyberturvallisuuden konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
 • Insta CyberSec palvelukeskus
 • Teollisuusautomaation kyber- ja tietoturvaratkaisut
 • Johdon kyberharjoitukset

Lue lisää Insta DefSecin sivuilta

Konsultointi
 • Muutoskonsultointi
 • Kokonaisarkkitehtuuri
 • Hankejohtaminen
 • Infrastruktuurikonsultointi
 • Kokonaisturvallisuuskonsultointi
 • Kyberturvakonsultointi
 • Hätä- ja hälytyskeskuskonsultointi
 • Harjoitustoiminnan toteutus ja kehittäminen

Lue lisää Insta DefSecin sivuilta

Tarjoamme ratkaisuja muun muassa seuraaville asiakasryhmille:

 • Puolustusvoimat
 • Muut turvallisuusviranomaiset
 • Valtionhallinto
 • Muu julkishallinto

 • Korkeaa turvallisuustasoa 
  vaativat yritykset
 • Kansainväliset järjestelmätoimittajat

 • Hälytys- ja valvomo-
  keskuspalveluita
  tarjoavat yritykset

Muut Instan toimialayhtiöt

Insta Automation Oy 

Insta ILS Oy 

Intopalo Digital Oy 

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Tiedotteet ja artikkelit

Lue Instan tiedotteita ja artikkeleita 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja