Instan tarina

Insta on arvostettu ja tunnustettu yli 1 000 ammattilaisen turvallisen digitalisaation sekä automaatioratkaisujen ja puolustusteknologian asiantuntijayritys. Installa on ainutlaatuinen, suomalaisen perheyrityksen tarina.

 

 

1960

1960

Kesäkuussa Finn Mattsson yhtiökumppaneineen perusti ulkomaista työvoimaa korvaamaan teollisuuden instrumenttiasennuksiin erikoistuneen Automatiikka-Asentajat Mattsson & K:nit. Yhtiö saavutti nopeasti vakaan jalansijan ja vuosikymmenen lopulla työntekijöitä oli jo 220. Vuosikymmenen lopulla kasvettiin myös aloittamalla automaatiosuunnittelu.

 

 

 

1970

1970

Laajenevaa liiketoimintaa palvelemaan perustettiin Automatiikka-Asentajat Oy:lle tytäryhtiö Instrumentointi Oy. Aluksi Instrumentointi Oy:n tavoitteena oli keskittyä teollisuusautomaatioprojektien esivalmisteluun ja metsäteollisuuden kunnossapitotöihin. Pian Instrumentointi Oy:ssä aloitettiin kuitenkin kaksi uutta liiketoimintaa – lentokonemittarien korjaamopalvelut ja huoltamolaitteiden valmistus.

 

 

1980

1980

Lentokonehuollon rinnalle käynnistettiin simulaattorien uudistusprojekteista aloitettu puolustusteknologian kehitystyö. Osaamista laajennettiin koulutussimulaattori- ja johtamisjärjestelmiin sekä asejärjestelmien modernisointeihin. Vuonna 1985 Automatiikka-Asentajat Oy fuusioitiin Instrumentointi Oy:öön.

 

 

 

 

 

 

1990

1990

1990-luvun uusia teemoja olivat tietoturva- ja näyttöjärjestelmät sekä ICT-teknologia. Huoltamojärjestelmätoiminnosta luovuttiin ja tietoturvaliiketoiminta eriytettiin SecGo Group -konserniksi. Pantek Automaatio Oy:n yritysostolla vahvistettiin teollisuusautomaation keskusvalmistusta ja kokonaistoimituksia.

 

 

2000

2000

SecGo -järjestely purettiin, näyttöjärjestelmät – liiketoiminta myytiin ja automaatiokeskusten valmistusliiketoimintaa vahvistettiin edelleen ostamalla yritysostoin. 

Vuoden 2005 aikana toteutetuilla järjestelyillä muodostettiin konserni: Emoyhtiö Insta Group Oy vaiheittain yhtiöitti toimialansa uuden strategian mukaisesti. Näin muodostui uusi konsernirakenne, jossa emoyhtiön tehtävänä on strateginen johtaminen ja rahoitus sekä yhteisten konsernipalvelujen tuottaminen toimialoittain organisoiduille tytäryhtiöille. Vuonna 2009 Insta Group Oy:n osakkuusyhtiö Millog Oy:n liiketoiminta käynnistyi. Lähtötilanteessa Instan omistus Millogista oli 26 %. Sen jälkeen omistus ulkona olevista osakkeista on osakekauppojen seurauksena noussut 38 %:iin.

2010

2010

Vuonna 2011 Insta DefSec Oy:n aseintegraatioliiketoiminta siirrettiin liiketoimintasiirtona Millog-konserniin. Vuosina 2011–2013 Insta Automation Oy:n liiketoimintaa laajennettiin orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoin. Vuonna 2012 perustettiin Insta Innovation Oy, jonka strategiana on uusien synergisten liiketoimintojen kasvattaminen Instan ydinliiketoiminnoiksi.

Vuosina 2010–2015 rakennettiin ja saneerattiin Sarankulman kampusalueelle liiketoiminnan uudet vaatimukset täyttäviä toimitiloja yli 20.000 m2 osalta. Niin ikään ostettiin uutta tonttimaata n. 20 000 m2 tulevaisuuden laajennusmahdollisuuksien varmistamiseksi.

Vuonna 2015 Instaan perustettiin henkilöstörahasto.

Strateginen kumppanuussopimus Suomen puolustusvoimien kanssa solmittiin vuonna 2015. 

Samana vuonna toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden seurauksena Niklas ja Nora Mattssonin omistusosuudet yhtiöstä nousivat 20 %:iin.

Haluatko instalaiseksi?

Tutustu rekrytointiimme 

Tiedotteet ja artikkelit

Lue Instan tiedotteita ja artikkeleita 

Instan materiaalipankki

Lataa esitteitä ja muita materiaaleja